INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 6.decembrī Drukāt
Pirmdiena, 07 janvāris 2019 10:50

1. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja par LSPA attīstības stratēģijas 2016. - 2020.g.g. plānu īstenošanu 2018.gadā un attīstības plāniem 2019.gadam. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par LSPA attīstības stratēģijas 2016. –2020.g.g. plānu īstenošanu 2018.gadā un apstiprināja LSPA attīstības plānus 2019.gadam.

2. Programmas “Fizioterapija” specializāciju vadītājs asist. M.ČAMPA iepazīstināja ar studiju virziena “Veselibas aprūpe” pašnovērtējuma ziņojumu par 2017./2018.ak.gadu. Apstiprināts Studiju virziena ”Veselības aprūpe” pašnovērtējuma ziņojums par 2017./2018.ak.gadu.
3. Saimniecības direktore V.KURSA informēja par Saimniecības daļas darbību 2018.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 ”Par Saimniecības daļas darbību 2018.gadā” /informācija un lēmums pielikumā/.
4. Apstiprināts Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāns 2019.gadam /plāns pielikumā/.      
5. Iekšējās kvalitātes vadītājs prof. U.GRĀVĪTIS iepazīstināja senatorusar LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu un Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstības plānu 2019.gadam. Senāts apstiprināja Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstības plānu 2019.gadam /plāns pielikumā/.      
6. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 (05.07.2016) un MK rīkojumu Nr. 17 «Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim» Senāts apstiprināja darba algas akadēmijas darbiniekiem un Rektoram ar 2019.gada 1.janvāri.

7. Veikti grozījumi LSPA Iepirkumu organizēšanas kārtībā  (apst. 2018.gada 1.februārī) /pielikumā/.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv