INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 1.oktobrī Drukāt
Piektdiena, 16 oktobris 2015 08:17

1. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite informēja par studentu uzņemšanas rezultātiem 2015.gadā. Pilna laika klātienē uzņemts 171 students, Programmā Fizioterapija imatrikulēti 75 studenti. Budžetā uzņemti 107 studenti.  Doc. A.Gulbe iepazīstināja ar reflektantu aptaujas rezultātiem.

Apstiprināti uzņemšanas noteikumi 2016./2017. ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās.

2. Studentu kreditēšanas  komisijas  priekšsēdētājs  doc. V.Mackars informēja   par studentu kreditēšanu 2014./2015.ak.gadā un Kreditēšanas komisijas sastāvu 2015./2016.ak.gadam. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 «Par studentu kreditēšanu».

3. Apstiprināti Studiju domes un Sporta daļas darba plāni 2015./2016.ak.gadam. Sporta daļas darba plānā oktobrī iekļauts jautājums par Fizioterapijas nodaļas studentu iespējām sportot.

4. Apstiprināts Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns 2015./2016.ak.gadam.

5. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte sniedza informāciju par katedru docētāju slodzēm, notika diskusija par slodzēm un apmaksu. Katedru vadītājiem jāsabalansē studiju darbs docētāju vidū un jākoriģē  koplīgumi pēc būtības. Attiecībā uz atalgojuma sistēmas pilnveidi, tiks vērtēts darba apjoms pēc padarītā darba kvalitātes.

6. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 Laika normas slodzes aprēķināšanai.

7. Apstiprinātas izmaiņas 2015.gada 18.jūnija Senāta lēmumā Nr. 14 Par studiju procesu 2015./2016.ak.gadā. Labojumi sagatavoti sakarā ar kvalifikāciju vadītāju maiņu Fizioterapijas nodaļā.

8. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju studijām 2015./2016.ak.gadā.

9. Apstiprināti grozījumi LSPA Studentu pašpārvaldes nolikumā. Grozījumi iestrādāti punktā 2.2.4 par studentu pārstāvju deleģēšanu Senātā, Studiju domē un Akadēmiskā šķīrējtiesā un citās organizācijās un institūcijās atbilstoši akadēmijas Satversmei.

10. Apstiprināta LSPA Promocijas padome. 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv