LSPA 90 gadu jubilejas Starptautiskā Zinātniskā konferences sporta zinātnē programma Drukāt
Piektdiena, 02 septembris 2011 13:50

jubilejas_logo

 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
LSPA 90 gadu jubilejas Starptautiskā Zinātniskā konference sporta zinātnē:

2011.gada 5. septembrī
Brīvības gatve 333. Rīga
Konferenču zāle (216.auditorija)

8.30- 9.00

Dalībnieku reģistrācija/registration

9.00 – 10.30

Konferences atklāšana/ Opening and plenary meeting
Plenārsēde
Vadītāji: prof. J. Žīdens, prof. J. Grants

 • Prof. V. Platonovs (Ukraina) Теория периодизации спортивной подготовки: история и современность”/ Theory of periodization of sport preparedness: history and nowadays.
 • Asoc.prof. K. Piech (Polija) The Child as Family Animator of Physical Activity
 • Prof. I. Pontaga (Latvija) Izmaiņas skeleta muskuļos sporta treniņu ietekmē, muskuļu bojājumu veidi/ Sport training effect on skeletal muscles, muscles damage types

10.30-11.00

Kafijas pauze/ Coffees break (2.stāva vestibilā/2nd floor)

11.00-12.30

Darbs sekcijās/ Meeting in sections:

 • Sports izglītībā/ Sport in Education (304. aud.)
 • Augsto sasniegumu sports/

Sport Science and Performance (205. aud.)

 • Fiziskā aktivitāte un veselība/

Physical Activity and Health (226. aud.)

12.30-13.30

Pusdienas/lunch

13.30-15.00

Darbs sekcijās/Meeting in sections:

 • Sports izglītībā/ Sport in Education (304. aud.)
 • Augsto sasniegumu sports/

Sport Science and Performance (205. aud.)

 • Fiziskā aktivitāte un veselība/

Physical Activity and Health (226. aud.)

15.00

Konferences noslēgums/ Closing ceremony
Vadītājs: prof. J. Žīdens, prof. J.Grants

 • Žurnāla „LASE Journal of Sport Science” 2011/2/1 prezentācija
 • Sekciju vadītāju pārskats/General conclusions of the Conference

1. Sekcija

Sports izglītībā
Sport in Education

304. auditorija, plkst. 11.00-12.30 un 13.30-14.45
Stenda referāti 2.stāva vestibilā 14.45-15.00

Sekcijas vadītāji: Prof. Rasma Jansone
Prof. Uldis Švinks

Referāti


11.00-11.15

D. Makarova, Ļ. Maļarenko
„Statisko turēšanu mācīšana estētiskajā vingrošanā”

11.15-11.30

I. Boge, D. Blūma
„Valodu politikas loma valodu kompetences pilnveidē augstskolā”

11.30- 11.45

I. Rudzinska
„Quality of assessing future sport specialist professional foreign language competence”

11.45-12.00

I. Dravniece, J. Grants
„Sporta zinātne LSPA un Latvijā”

12.00- 12.15

A. Fernate
„Relation between the physical education teachers` professional activity motivation and planning competence”

12.15-12.30

L. Laimiņa, I. Bula-Biteniece
„Līdzsvara spējas 7-8 gadus veciem bērniem”

13.30-13.45

B. Luika, S. Luika
„Sporta jomu attīstība Latvijas novados

13.45-14.00

M. Jakovļeva, J. Žīdens
„Sporta speciālista/trenera profesionālās kompetences kritēriji”

14.00-14.15

I. Amantova, A. Ābele
„Kamaniņu sporta sportistu karjeras veidošanās problemātika”

14.15-14.30

I. Upeniece, I. Ķīsis
„Fiziskās audzināšanas speciālistu izglītošana pirmās Latvijas brīvvalsts laikā”.

14.30-14.45

I. Bautre, R. Jansone „Jaunā paradigma sporta izglītībā skolā”

14.45-15.00

Stenda referāti

 1. A. Gulbe „LSPA studentu un absolventu starti Latvijas olimpiskās komandas sastāvā no 1992. gada līdz 2010.gadam”
 2. L. Malahova „Svešvalodu literatūras avoti LSPA bakalaura un maģistra darbos
 3. I. Budviķe „Sarunvalodas leksika sportā”
 4. D. Krauksta „Outdoor education and outdoor living experience for students”
 5. N. Gerina „Basic education learners’ interest in sports: theoretical aspects”
 6. D. Krepša „LSPA reflektantu un vidējās izglītības absolventu fiziskie rādītāji salīdzinošā aspektā (vīrieši)”

2. Sekcija

Augsto sasniegumu sports
Sport Science and Performance

205. auditorija, plkst. 11.00-12.30 un 13.30-14.15
Stenda referāti 2.stāva vestibilā 14.15-14.50

Sekcijas vadītāji: Asoc.prof. Jeļena Solovjova
Asoc.prof. Andris Spunde

Referāti


11.00-11.15

A.Kļonova, J.Kļonovs, L. Žilinskis; A. Giovanardi, A. Cicchella
„Developing profile of kinematic characteristics for high
performance sports dancers”

11.15-11.30

R.Carlson
„The Development to Success in Swedish Biathlon”

11.30- 11.45

A.Spunde, A.Rudzītis, M.Dzalbe, L.Bērziņa „Basketbolistu skatiens un tā koncentrēšana metienu izpildes brīdī”

11.45-12.00

A.Zuša, J.Lanka, L.Čupriks
„Upper extremity muscle strength of 11 years old tennis players”

12.00- 12.15

I. Pontaga
„Ķermeņa masas indeksa interpretācija sportistiem”

12.15-12.30

K.Ciekurs, V.Krauksts, D.Krauksta
„Lokālās vibrācijas ietekme uz anaerobo jaudu airētājiem”

13.30-13.45

R.Deklavs, A.Ābele
„Motivācija šaušanas sportā”

13.45-14.00

M. Lesčinskis
„Svarbumbu cēlāju darbspēju un sacensību vingrinājumu dinamika gada ciklā”

14.00-14.15

L. Čupriks, U. Ciematnieks, G. Knipše, A.Vidze, S.Saulīte, M. Leščinskis
Muscle strength characteristics of Latvian weightlifters

14.15-14.50

Stenda referāti

 1. L.Ozoliņa „Urīna īpatnējo svaru ietekmējošie faktori un iespējamā
  izmantošana sportā”
 2. E.Popovs, V.Sidorovs „Jauno vingrotāju fiziskās attīstības un sagatavotības profils”
 3. S. Norkus, A.Grabauskas, L. Grajauskas „The efficiency and change of system of physical training speciality students selection in Lithuanian in the years 2005-2010” (Lietuva)
 4. S.Norkus, V.Mitkus, A.Grabauskas „The peculiarities of skilled basketball players’ physical state change during the preparatory period” (Lietuva)
 5. S.Norkus, Š.Kulnys „Educational promotion of young elite tennis player’s physical self-help” (LIetuva)

3. Sekcija

Fiziskā aktivitāte un veselība
Physical Activity and Health

226. auditorija, plkst. 11.00-12.30 un 13.30-14.15
Stenda referāti 2.stāva vestibilā 14.15-14.50

Sekcijas vadītāji: Prof. Inta Māra Rubana
Aivars Kaupužs

Referāti


11.00-11.15

I.Kundziņa, J.Grants
„Sedentary living and the level of physical activity in Latvia: analysis and problem”

11.15-11.30

E.Šišlova, J.Solovjova
„Integrētā sporta nodarbība, kā stājas traucējumu profilakse pirmsskolā”

11.30- 11.45

L.Puķīte, I.Kravalis
„Rekreācijas pasākumu ietekme uz cilvēka fizisko un emocionālo pašsajūtu”

11.45-12.00

Z.Galeja, A.Paeglītis
„Balsta kustības sistēmas korekcijas stratēģija”

12.00- 12.15

G.Ulme, J.Grants
„Kalnu slēpotāju emocionālais stāvoklis rekreācijas aktivitātēs”

12.15-12.30

A.Kaupužs, V.Lāriņš
„Fiziskās aktivitātes un veselību ietekmējošo parametru mijsakarības gados veciem cilvēkiem”

13.30-13.45

I.Immere, R.Jansone, A.Fernāte, I.Bula- Biteniece
„Sporta stunda skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiņā”

13.45-14.00

O.Rameo Ramos
„Physical education and Health promotion in Spain”

14.00-14.15

I.M.Rubana, I. Karpikova
„Sportistu lietoto uztura bagātinātāju atbilstība izvirzītajam mērķim un reglamentētajām drošības prasībām”

14.15-14.50

Stenda referāti

 1. I.Kazakeviča, L.Žilinskis „Fiziskās attīstības kontrole 7-8 gadīgiem bērniem Daugavpilī”
 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv