LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 21.jūnijā DARBA KĀRTĪBA Drukāt
Piektdiena, 01 jūnijs 2018 00:00

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2018.gada 11.jūnijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.00

Par diplomu izsniegšanu 2018.gada absolventiem

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

2.

15.15

Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2017./2018.ak.gadā

Ētikas komisijas priekšs. Doc. I.IMMERE

   

3.

15.30

Par studiju procesu 2018./2019.ak.gadā

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

4.

15.40

Par imatrikulāciju studijām

Rektors prof. J.ŽĪDENS

 

+

5.

16.00

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Profesionālajā maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sporta jomā”

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE, programmas dir. Asist. M.ČAMPA

   

6.

16.10

Par Profesoru padomes sastāva apstiprināšanu

Rektors prof. J.ŽĪDENS

   

7.

16.20

Dažādi
     

Zinātniskā sekretāre                                                                                 I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 21.jūnijā plkst. 15.00 LSPA Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv