LSPA SENĀTA SĒDES DARBA KĀRTĪBA 2012.gada 30.augustā Drukāt
Trešdiena, 29 augusts 2012 17:55

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

LSPA SENĀTA SĒDES

2012.gada 30.augustā

DARBA KĀRTĪBA

Nr.
p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat

1.

11.00

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla vietām :
Kat.vad. asoc.prof. I.Avotiņa
Kat.vad. asoc.prof. I.Upītis
Docenti I.Liepiņa, I.Smukā, U.Ciematnieks, M.Lesčinskis, S.Saulīte, Lektori S.Luika, K.Kuplis

Zin.sekretāre
Ak.pers.kom.pr-js
Studiju prorektore, Kat.vadītāji  

 

I.Liepiņa, I.Smukā, U.Ciematnieks, M.Lesčinskis, S.Saulīte, S.Luika, K.Kuplis

 

2.

11.30

Akreditēto studiju pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšana par 2011./2012. ak.gadu

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte
Programmu direktori

 

 

 

3.

 

11.45

 

Studentu sekmība Pilna laika klātienē 2011./2012.ak.gadā

 

Dekāns prof. A.Lielvārds

 

 

+

 

4.

 

12.00

 

Studentu sekmība Nepilna laika neklātienē 2011./2012.ak.gadā

 

Prodekāns doc. V.Mackars

 

 

 

5.

 

12.15

 

Par strukturālām reformām

 

Rektors prof. J.Žīdens

 

 

 

+

6.

12.45

Dažādi
Par Satversmes sapulces sasaukšanu 2012.gada 11.oktobrī
Par studiju procesu Fizioterapijas nodaļā
Par LSPA goda nosaukuma ”LSPA Patriots” piešķiršanu prof. L.Žukovam.

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 Senāta sēde notiks ceturtdien, 2012.gada 30.augustā plkst. 11.00 LSPA Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,
darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv