STUDIJU GADAM NOSLĒDZOTIES, REKTORS GRANTS PATEICAS KOLEKTĪVAM UN STUDENTIEM PAR IZTURĪBU NEGAIDĪTO PĀRMAIŅU LAIKĀ Drukāt
Piektdiena, 03 jūlijs 2020 15:53

Juris Grants 4 2020 2Tuvojas noslēgumam 2019./2020.akadēmiskais gads – gads, kas paliks visu atmiņā ar krasām izmaiņām ierastajā akadēmiskajā un darba dzīvē, ko ieviesa Covid-19 un ar to saistītā ārkārtas situācija Latvijā un pasaulē. Vēlos īpaši pateikties Akadēmijas docētājiem, darbiniekiem un studentiem par izturību un neatlaidību šajā sarežģītajā laikā, kas ieviesa korekcijas ne tikai profesionālajā darbībā, bet arī ikviena sadzīvē un ģimenē.

 

Paldies mūsu psiholoģēm Žermēnai Vaznei un Gundegai Ulmei par sniegto psiholoģisko atbalstu studējošajiem un kolēģiem.

PALDIES JUMS VISIEM !

Abos LSPA akreditētajos studiju virzienos “Izglītība, pedagoģija un sports” un “Veselības aprūpe” uz šo brīdi studē 1191 students. Šajā akadēmiskajā gadā augusi ārvalstu studentu interese par studijām LSPA, studiju programmās studē 35 ārvalstu studenti no 16 valstīm:

-Pirmā līmeņa profesionālajā augstākās izglītības  programmā  “Izglītības un sporta darba speciālists” - 11

-Profesionālā Bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”  - 16

-Profesionālā Bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” - 1

-Profesionālā Maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” - 2

-Profesionālā Maģistra augstākās izglītības programma „Veselības aprūpe” - 2

-Doktora studiju programmā “Sporta zinātne” - 3

Ņemot vērā, ka studiju process vēl turpinās, par šī gada absolventu kopējo skaitu šobrīd varam teikt – “cāļus skaita rudenī”, un šoreiz arī mēs darīsim tāpat, kad studiju process būs noslēdzies arī fizioterapeitiem. Šī gada jūnijā-jūlijā diplomus saņēmuši 133 absolventi:

1.līmeņa sporta veidu treneri – 43

Profesionālie bakalauri “Sporta zinātne”- 62

Profesionālie maģistri “Sporta zinātne”- 20

Profesionālie maģistri “Veselības aprūpes speciālists sportā” – 4

Doktorantūra - 4  (Gundega Ulme, Irina Bogdanoviča, Germans Jakubovskis, Agris Liepa).

Pateicoties mūsu kolektīva aktivitātei un atbildības sajūtai, arī šajā akadēmiskajā gadā visi kopā un katrs individuāli esam paveikuši daudz. Ticu, ka esat ievērojuši vizuālās izmaiņas, kas skāra mūsu Akadēmiju saistībā ar galvenās ēkas noformējumu, LSPA jaunā logo apstiprināšanu un ieviešanu dzīvē. Kolēģu aptaujas rezultātā esam izvēlējušies LSPA karoga vēlamāko veidolu. Karogu svinīgi pacelsim pie Akadēmijas ēkas jaunā akadēmiskā gada sākumā.

Paldies mūsu bibliotēkas kolektīvam par lielo ieguldījumu, strādājot un sagatavojot bibliotēku akreditācijai, ko 2019.gada 27.novembrī Akreditācijas komisija piešķīra uz 5 gadiem.

Šogad aktivizēta sadarbība ar Latvijas Antidopinga biroju (LAB), Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA), Latvijas Sporta veterānu-senioru savienību, Latvijas Olimpisko komiteju un citām mūsu jomas organizācijām.

Kolektīvam īpaši nācās mobilizēties, kad pie mums uz pārbaudi ieradās Valsts kontrole. Protams, tas prasīja papildus darbu, tomēr jāatzīst, ka arī kontroles procesi palīdz konstatēt nepilnības, izdarīt secinājumus un pēc tam uzlabot darbu. Tāds ir mūsu tuvākā un tālākā laika perioda uzdevums – turpināt pilnveidot un kvalitatīvi uzlabot  LSPA darba organizāciju, tai skaitā saimniecisko darbību.

Attīstot un uzlabojot Akadēmijas infrastruktūru, iegādājoties zinātniskās iekārtas, aparatūru, datortehniku, inventāru, izveidots LSPA Veselības aprūpes sportā izpētes centrs, kas savu darbu plāno sākt šī gada rudenī.

Esam turpinājuši arī mūsu zinātniskās tradīcijas – “Eiropas Zinātnieku nakts 2019” ietvaros notika pasākums ar vairāk nekā 300 dalībniekiem LSPA (27.09.2019.), LSPA starptautiskā zinātniskā konference “Sporta zinātne un veselības aprūpe sportā 2020” (05.02.2020.). Pirmo reizi mūsu Akadēmijā tiešsaistē tika organizēta attālinātā doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference “Sports 2020: Dzīve ir kustība, kustība ir sports” (01.06.2020.) ar vairāk nekā 80 dalībniekiem.

Mūsu zinātnieku pulkam pēc promocijas darba aizstāvēšanas pievienojās jaunā pedagoģijas zinātņu doktore sporta zinātnē Aiga Paikena.

Šī akadēmiskā gada noslēgums izvērtās sarežģīts docētāju, darbinieku un studējošo kolektīvam – attālinātais studiju process, pasākumu organizēšana tiešsaistē. Ikviens no mums ir devis savu ieguldījumu LSPA darbības nodrošināšanā šajā akadēmiskajā gadā.

Pateicībā par mūsu kolektīva un katra individuāli paveikto, izturību, jaunradi un aktivitāti, vēlot visiem veselību un aktīvu atpūtu vasarā,
ar cieņu,
rektors, profesors Juris Grants

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv