Projekti

SĀKOTIES JAUNAJAM STUDIJU GADAM, LSPA PAPILDINĀJUSI MĀCĪBSPĒKU KOMANDU

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA), sākoties jaunajam akadēmiskajam gadam, projektā Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās LSPA” ir piesaistījusi trīs jaunus vieslektorus - Aleksandru Astafičevu, Mārtiņu Veispalu un Katrīnu Volgemuti. LSPA doktoranti par Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem Akadēmijā strādās līdz 2022. gada aprīļa beigām, bet vēl pusgadu - līdz 2022. gada oktobra beigām, savus tiešos pienākumus veiks par LSPA līdzekļiem.
Vieslektoriem, paralēli saviem amata tiešajiem pienākumiem un zinātniskajam darbam, projektā atvēlētajā laikā būs jāizstrādā un jāaizstāv savs promocijas darbs, lai iegūtu doktora grādu izvēlētajā specialitātē.

Lasīt tālāk...
 

NEATKARĪGIE EKSPERTI SNIEGUŠI NOVĒRTĒJUMU JAUNVEIDOJAMAJAI DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Neatkarīgi eksperti: Lietuvas Sporta universitātes profesors Dr.paed. Aivaras Ratkevičus, Latvijas Olimpiskās akadēmijas prezidents Dr. paed. Ivans Klementjevs un Ventspils augstskolas lektors Juris Kļonovs pabeiguši darbu un 2020. gada oktobrī snieguši savu novērtējumu un ieteikumus par Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīta projekta ietvaros izstrādāto starptautisko doktorantūras studiju programmu “Sporta zinātne”, lai to virzītu licencēšanas procedūras uzsākšanas.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ IESAISTĪTĀ LSPA VIESLEKTORE ALĪNA KURMEĻEVA PRIEKŠAIZSTĀVĒJUSI PROMOCIJAS DARBU

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

LSPA turpina īstenot projektu Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā”, kas paredz jaunu docētāju piesaistīšanu un esošā akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidi un profesionālo iemaņu attīstību. 28. septembrī projektā iesaistītā LSPA vieslektores Alīna Kurmeļeva priekšaizstāvēja promocijas darbu “Vecāku kompetences pilnveides modelis zīdaiņu peldināšanā”. Darba mērķis ir izstrādāt zinātniski pamatotu vecāku kompetences pilnveides modeli zīdaiņu peldināšanā.

Lasīt tālāk...
 

LSPA LICENCĒŠANAI IESNIEGUSI DIVAS PEDAGOGU IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) pēc diskusijas ar nozares ekspertiem no  Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes, veikusi korekcijas jaunajās pedagogu izglītības studiju programmās, lai papildinātu izveidotās iestrādes. Starpinstitūcijas slēdziens un priekšlikumi bija noslēdzošais  posms ceļā uz jauno pedagoģijas studiju programmu licencēšanas uzsākšanu. Akadēmija 2020. gada 15. jūlijā iesniedza dokumentu paketi Akadēmiskās informācijas centram (AIC), jauno studiju programmu - profesionālā bakalaura programma "Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība" (kods 42141) un 1. līmeņa augstākās izglītības programma "Sporta un izglītības speciālists" (kods 41813), licencēšanas un aprobācijas uzsākšanai.

Lasīt tālāk...
 

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRE ILGA ŠUPLINSKA IEPAZĪSTAS AR LSPA VESELĪBAS APRŪPES SPORTĀ IZPĒTES CENTRU

Drukāt

STEM logo 2

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA) 4. septembrī iepazīstināja ar modernu Veselības aprūpes sportā izpētes centru. Akadēmijas telpās jaunuzceltais izpētes centrs veicinās sporta un veselības aprūpes pētniecību Latvijā, kā arī palīdzēs sportā aktīviem cilvēkiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem pilnveidot sava organisma fiziskās spējas, kāpinās dažādus fiziskos rādītājus un uzlabos veselību.

Lasīt tālāk...
 
8 lapa no 14

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv