Projekti

PROJEKTĀ PABEIGTA PĒDĒJĀ STAŽIERA ATBALSTA PASĀKUMA ĪSTENOŠANA

Drukāt

VIENOŠANĀS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS PROJEKTA ĪSTENOŠANU

Nr.8.2.2.0/18/A/023

31.01.2022.

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpe” jomā” ietvaros vadības un īstenošanas personāls šajā atskaites periodā koncentrējās uz atbalsta pasākumu organizēšanu un kompetences pilnveides mācību tehnisko nodrošināšanu, kā arī organizēja atbalsta pasākumus vieslektores promocijas darba izstrādes procesa sekmēšanai.

Lasīt tālāk...
 

FINANŠU SAŅĒMĒJS GATAVO LĪGUMA GROZĪJUMUS, LAI PRECIZĒTU PROJEKTĀ PLĀNOTO DARBĪBU IZPILDES TERMIŅUS

Drukāt

VIENOŠANĀS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Nr.8.2.1.0/18/I/006

30.12.2021.

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” turpinās darbs pie nepieciešamo dokumentu sagatavošanas, lai uzsāktu licencēšanas procesu.

Lasīt tālāk...
 

Aktualitātes

Drukāt
Visi 25 projektā iesaistītie RSU doktoranti un 2 LSPA doktoranti ar zinātniskās darbības izvērtēšanas komisijas locekļu lēmumiem ir pārcelti nākamajā studiju gadā un/vai eksmatrikulēti no studijām par sekmīgi apgūtu DSP, vai ir zinātniskā grāda kandidāti.
Lasīt tālāk...
 

Starptautiskās doktorantūras studiju programmas “Sporta zinātne” izstrādes aktualitātes

Drukāt

Saskaņā ar izmaiņām Tartu Universitātes partnera statusā, kopīgās doktora studijas programmas īstenošanā, un nepieciešamību veikt precizējumus, saistībā ar citām augstskolā īstenojamām programmām,  tika izstrādāti grozījumi “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju programmas attīstības un konsolidācijas plānā 2018.-2024.”, kas ir starptautiskās doktorantūras studiju programmas “Sporta zinātne” licencēšanas dokumentācijas kopas sastāvdaļa.

Lasīt tālāk...
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA STIPRINĀŠANA STRATĒĢISKĀ SPECIALIZĀCIJAS JOMĀS LSPA

Drukāt

Otrdiena, 16.novembris 2021
Projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” īstenošanas galvenie izaicinājumi aizvadītajā atskaites periodā bija elastīga pieeja atbalsta pasākumu, kas vērsti uz kompetences pilnveidi, nodrošināšanā, ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstī.

Lasīt tālāk...
 
5 lapa no 14

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv