Projekti

PROJEKTA ĪSTENOŠANA IEGĀJUSI NOSLĒGUMA FĀZĒ

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logoProjekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpe” jomā” ietvaros vadības un īstenošanas personāls šajā atskaites periodā koncentrējās uz svešvalodas kompetences pilnveides mācību tehnisko nodrošināšanu, kā arī organizēja atbalsta pasākumus vieslektores promocijas darba izstrādes procesa sekmēšanai.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ REALIZĒTI PUBLICITĀTES PASĀKUMI IKGADĒJĀS IZSTĀDES “SKOLA 2022” IETVAROS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” gada sākumā tika īstenoti publicitātes pasākumi, augstskolas vadība kopā ar reģionālo augstskolu strādāja pie dokumentācijas gatavošanas jaunās kopīgas apakšprogrammas licencēšanas procesa uzsākšanai un projekta vadības personāls veica nepieciešamos papildinājumus līgumā ar uzraugošo iestādi, lai varētu pagarināt projekta īstenošanas termiņu.

Lasīt tālāk...
 

STARPTAUTISKĀS DOKTORANTŪRAS STUDIJU PROGRAMMAS “SPORTA ZINĀTNE” IZSTRĀDES NOTIKUMI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Projekta periodā no 2021.gada decembra līdz 2022.gada martam precizēti un Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņoti grozījumi “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju programmas attīstības un konsolidācijas plānā 2018.-2024.”, kas ir starptautiskās doktorantūras studiju programmas “Sporta zinātne” licencēšanas dokumentācijas kopas sastāvdaļa.

Lasīt tālāk...
 

NOTIEK SARUNAS PAR ĀRVALSTU AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PIESAISTI DARBAM RUDENS SEMESTRĪ

Drukāt

ESF LSPA 2021 8220201004 galva

Noris komunikācija ar doktorantūras nodaļas pārstāvjiem par ārvalstu akadēmiskā personāla piesaisti darbam rudens semestrī Veselības aprūpe un sociālo zinātņu doktorantūras studiju programmās. Notiek sludinājumu saskaņošana izvietošanai EURAXESS portālā.

Lasīt tālāk...
 

AKADĒMISKAIS PERSONĀLS AKTĪVI ĪSTENO PROJEKTĀ PAREDZĒTOS KOMPETENCES PILNVEIDES PASĀKUMUS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Projektā Nr.8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” šajā atskaites periodā studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” docētāji īstenoja dažādus kompetences pilnveides pasākumus un vieslektori turpināja izstrādāt savus promocijas darbus.

Lasīt tālāk...
 
1 lapa no 10

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv