Projekti

PAPILDUS APARATŪRU LSPA VESELĪBAS APRŪPES SPORTĀ IZPĒTES CENTRAM NODROŠINĀS SIA “ARBOR MEDICAL KORPORĀCIJA”

Drukāt

STEM logo 2

Lai paplašinātu LSPA Veselības aprūpes sportā izpētes centra pētnieciskās iespējas ar daudzveidīgāku pētniecisko aprīkojumu un programmatūru, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) 2020.gada 2.oktobrī parakstījusi divus aparatūras iegādes un uzstādīšanas līgumus ar SIA “Arbor Medical Korporācija”, pamatojoties uz iepriekš izsludinātajiem atklātajiem konkursiem. Iepirkums tiek veikts no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem finansētajā projektā Nr. 8.1.1.0/17/I/013 “Modernizētas LSPA STEM studiju programmas veselības aprūpē” (projekta snieguma rezerve).

Lasīt tālāk...
 

LSPA SĀKUSI DARBU PIE PROJEKTA PUBLICITĀTES PASĀKUMU NODROŠINĀŠANAS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Aizvadītajā atskaites periodā projektā Nr. 8.2.1.0/18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” lielākais uzsvars bija vērsts uz publicitātes pasākuma nodrošināšanu. Izglītības iestāde oktobra sākumā veica iepirkumu, lai iegādātos audiovizuālā materiāla izgatavotāju un sācies darbs pie produkta satura izstrādes. Video reklāmas izgatavošana projektā paredzēta, lai sekmētu plašāku informāciju par jauno pedagogu sagatavošanas studiju programmu izstrādi. Šis publicitātes pasākums tiek īstenots jaunu studējošo uzņemšanas kampaņas ietvaros, lai piesaistītu studēt gribētājus apgūt sporta skolotāja, pirmsskolas sporta skolotāja, trenera un citas specialitātes. LSPA gatavojas arī citiem studējošo informācijas kampaņas atbalsta pasākumiem, piemēram, īstenoja priekšdarbus dalībai izglītības izstādē “Skola 2021”.

Lasīt tālāk...
 

SĀKOTIES JAUNAJAM STUDIJU GADAM, LSPA PAPILDINĀJUSI MĀCĪBSPĒKU KOMANDU

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA), sākoties jaunajam akadēmiskajam gadam, projektā Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās LSPA” ir piesaistījusi trīs jaunus vieslektorus - Aleksandru Astafičevu, Mārtiņu Veispalu un Katrīnu Volgemuti. LSPA doktoranti par Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem Akadēmijā strādās līdz 2022. gada aprīļa beigām, bet vēl pusgadu - līdz 2022. gada oktobra beigām, savus tiešos pienākumus veiks par LSPA līdzekļiem.
Vieslektoriem, paralēli saviem amata tiešajiem pienākumiem un zinātniskajam darbam, projektā atvēlētajā laikā būs jāizstrādā un jāaizstāv savs promocijas darbs, lai iegūtu doktora grādu izvēlētajā specialitātē.

Lasīt tālāk...
 

NEATKARĪGIE EKSPERTI SNIEGUŠI NOVĒRTĒJUMU JAUNVEIDOJAMAJAI DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Neatkarīgi eksperti: Lietuvas Sporta universitātes profesors Dr.paed. Aivaras Ratkevičus, Latvijas Olimpiskās akadēmijas prezidents Dr. paed. Ivans Klementjevs un Ventspils augstskolas lektors Juris Kļonovs pabeiguši darbu un 2020. gada oktobrī snieguši savu novērtējumu un ieteikumus par Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīta projekta ietvaros izstrādāto starptautisko doktorantūras studiju programmu “Sporta zinātne”, lai to virzītu licencēšanas procedūras uzsākšanas.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ IESAISTĪTĀ LSPA VIESLEKTORE ALĪNA KURMEĻEVA PRIEKŠAIZSTĀVĒJUSI PROMOCIJAS DARBU

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

LSPA turpina īstenot projektu Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā”, kas paredz jaunu docētāju piesaistīšanu un esošā akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidi un profesionālo iemaņu attīstību. 28. septembrī projektā iesaistītā LSPA vieslektores Alīna Kurmeļeva priekšaizstāvēja promocijas darbu “Vecāku kompetences pilnveides modelis zīdaiņu peldināšanā”. Darba mērķis ir izstrādāt zinātniski pamatotu vecāku kompetences pilnveides modeli zīdaiņu peldināšanā.

Lasīt tālāk...
 
1 lapa no 7

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv