Uz sākumu Iepirkumi

Iepirkumi

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „Lektoru pakalpojumi ESF projektam „Kompetents sporta pedagogs” izglītojošo semināru un izdales materiālu izstrādei 2012.un 2013.gadam” rezultātiem

Drukāt

LSPA Pastāvīgā iepirkuma komisijas 27.02.2012. gada sēdē lēma slēgt līgumus par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” (Projekta Nr.2009/0235/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/004) iepirkuma „Lektoru pakalpojumi ESF projektam „Kompetents sporta pedagogs” izglītojošo semināru un izdales materiālu izstrādei 2012.un 2013.gadam” darba uzdevumu realizēšanu ar:

  • Jeļenu Solovjovu p.k. 100656-12702 par iepirkuma daļas pirmās daļas realizēšanu 11340,00 Ls apmērā,
  • Nadeždu Seili p.k. 100267- 10801 par iepirkuma daļas ceturtās daļas realizēšanu 960,00 Ls apmērā,
  • Arturu Mickeviču p.k. 191267-10631 par iepirkuma daļas otrās daļas realizēšanu 864,00 Ls apmērā,
  • Gaļinu Marjinu p.k. 201057-10315 par iepirkuma daļas trešās daļas realizēšanu 414,00 Ls apmērā,
  • Edvīnu Krūmu p.k. 100267- 10801 par iepirkuma daļas piekto daļas realizēšanu 4050,00 Ls apmērā.

Iepirkuma konkursam, kas tika izsludināts 2012.gada 14.februārī un noslēdzās 2012.gada 27.februārī, tika saņemti piecu pretendentu piedāvājumi – Arturs Mickevičs (Ezermalas iela 2a-5, Rīga, LV-1006); Jeļena Solovjova (Zentenes iela 24-33, Rīga, LV-1069), Gaļina Marjina (Kurzemes prospekts 58-55, Rīga, LV-1069), Nadežda Seile (Inženieru iela 73-32, Ventspils, LV-3601) un Edvīns Krūms (Jūras 11-1, Carnikava, LV-2163).

Visi iesniegtie piedāvājumi tika atzīti par derīgiem visās trīs iepirkuma vērtēšanas kārtās.

 

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „ Kancelejas preču un biroja papīra iegāde ESF projekta „Kompetents sporta pedagogs” izglītojošo semināru īstenošanai 2012.gadā” rezultātiem

Drukāt

LSPA Pastāvīgā iepirkuma komisijas 15.02.2012. gada sēdē lēma slēgt līgumus par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” (Projekta Nr.2009/0235/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/004) iepirkuma „Kancelejas preču un biroja papīra iegāde ESF projekta „Kompetents sporta pedagogs” izglītojošo semināru īstenošanai 2012.gadā” realizēšanu ar:

  • SIA „Daiļrade EKSPO” (Čiekurkalna 1.līnija 11, Rīga, LV-1026, Tālr.: 67501507. Fakss: 67501539. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ) par iepirkuma pirmās daļas realizēšanu 1902,31 Ls bez PVN apmērā,
  • SIA „Hermess” (Jelgavas ceļš 18, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167, Tālr.: 28694183. Fakss: 29370499. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ) par iepirkuma otrās daļas realizēšanu 945,25 Ls bez PVN apmērā.

Iepirkuma konkursam, kas tika izsludināts 2012.gada 17.janvārī un noslēdzās 2012.gada 31.janvārī, tika saņemti seši pretendentu piedāvājumi:

N.p.k.

Pretendents (nosaukums)

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

Iepirkuma daļa

Piedāvātā cena bez PVN 1.daļai

Piedāvātā cena bez PVN 2.daļai

1.

SIA „Daiļrade EKSPO”

30.01.2012. plkst.15.56

1.un 2.

1902,31

999,20

2.

SIA „O’Pen Latvija”

31.01.2012. plkst.9.05

1.un 2.

1923,44

994,5

3.

SIA „Biroja Tehnikas Servisa Centrs”

31.01.2012. plkst.9.30

1.un 2.

2096,15

994,5

4.

SIA „Alfa Birojs”

31.01.2012. plkst.9.39

1.un 2.

2247,39

1048

5.

SIA „Biroja Pasaule”

31.01.2012. plkst.9.41

1.un 2.

2319,35

954,7

6.

SIA „Hermess”

31.01.2012. plkst.9.43

1.un 2.

1902,5

945,25

Visi iesniegtie piedāvājumi tika atzīti par derīgiem visās trīs iepirkuma vērtēšanas kārtās.

 

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „Lektoru pakalpojumi ESF projektam „Kompetents sporta pedagogs” izglītojošo semināru un izdales materiālu izstrādei 2012.un 2013.gadam” uzsākšanu

Drukāt

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkumu „lektoru pakalpojumi ESF projektam „Kompetents sporta pedagogs” izglītojošo semināru un izdales materiālu izstrādei”

Paziņojuma ievietošanas datums - 2012.gada. 14.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs - Nr. LSPA 2012/02/ESF

Plānotā iepirkuma priekšmets - „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” lektoru pakalpojumi izglītojošo semināru un izdales materiālu izstrādei 2012.un 2013.gadam.

Paredzamais līguma izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.decembris

Kontaktpersona konkursa procedūras jautājumos:
Jautājumi par iepirkuma priekšmetu adresējami LSPA Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedras vadītāja, Dr.paed., profesore, vadošā pētniece Skolotāju institūtā Rasma Jansone, tālr. 67543430; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .
Jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami LSPA Datortīklu un datorsistēmu administratoram, pastāvīgās iepirkuma komisijas loceklim Tomam Krilovam, tel. 67543272, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Pretendenti iepirkuma procedūras nolikumu var saņemt elektroniski ar LSPA mājas lapā http://www.lspa.lv.

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2012. gada 27.februāra plkst. 10.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Teorijas katedrā Brīvības gatvē 333, Rīgā, Latvijā, LV-1006, (tālrunis 67543449), darba laiks darbdienās no 9.00 līdz 16.30.

Iepirkuma nolikuma elektroniskā versija šeit (.doc)

 

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „ Kancelejas preču un biroja papīra iegāde ESF projekta „Kompetents sporta pedagogs” izglītojošo semināru īstenošanai 2012.gadā” uzsākšanu

Drukāt

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „Kancelejas preču un biroja papīra iegāde ESF projekta „Kompetents sporta pedagogs” izglītojošo semināru īstenošanai 2012.gadā” uzsākšanu.

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011.gada. 17.janvāris
Iepirkumu identifikācijas numurs - Nr. LSPA 2012/01/ESF

Plānotā iepirkuma priekšmets - „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” Kancelejas preču un biroja papīra iegāde izglītojošo semināru īstenošanai 2012.gadā.

Lasīt tālāk...
 

Par “Būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mācību un sporta telpās ēkā „B” Rīgā, Brīvības gatvē 333”, līguma Nr. KPFI-3/15 ietvaros" iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta

Drukāt

LSPA Pastāvīgā iepirkuma komisijas 29.07.2011. gada sēdē tika nolemts izbeigt iepirkumu “Būvdarbi atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mācību un sporta telpās ēkā „B” Rīgā, Brīvības gatvē 333”, līguma Nr. KPFI-3/15 ietvaros" bez rezultātiem, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 1.3.5.punktu "Paradzemā līgumcena ir līdz 173 500 Ls bez PVN. Piedāvājumus, kas pārsniedz norādīto līgumcenu noraida".

Iepirkuma konkursam, kas tika izsludināts 2011.gada 21.jūnijā un noslēdzās 2011.gada 25.jūlijā, tika saņemts 1 (viens) pretendenta piedāvājums:

N.p.k.

Pretendents (nosaukums)

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

Piedāvātā cena bez PVN

1.

Par SIA "Build up development"

25.07.2011.
plkst. 11.53

215 422,45

 

 
7 lapa no 11

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv