Uz sākumu Iepirkumi

Iepirkumi

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „ Kancelejas preču un biroja papīra iegāde ESF projekta „Kompetents sporta pedagogs” izglītojošo semināru īstenošanai 2013.gadā” uzsākšanu

Drukāt

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „Kancelejas preču un biroja papīra iegāde ESF projekta „Kompetents sporta pedagogs” izglītojošo semināru īstenošanai 2013.gadā” uzsākšanu.

Paziņojuma ievietošanas datums - 2013.gada. 18.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs - Nr. LSPA 2013/01/ESF

Plānotā iepirkuma priekšmets - „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” Kancelejas preču un biroja papīra iegāde izglītojošo semināru īstenošanai 2013.gadā.

Paredzamais līguma izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas brīža 10 mēnešus.

Kontaktpersona konkursa procedūras jautājumos:
Jautājumi par iepirkuma priekšmetu adresējami LSPA Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedras vadītāja, Dr.paed., profesore, vadošā pētniece Skolotāju institūtā Rasma Jansone, tālr. 67543430; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .
Jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami LSPA Datortīklu un datorsistēmu administratoram, pastāvīgās iepirkuma komisijas loceklim Tomam Krilovam, tel. 67543272, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Pretendenti iepirkuma procedūras nolikumu var saņemt elektroniski ar LSPA mājas lapā http://www.lspa.lv.

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2013. gada 1.martam plkst. 11.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Teorijas katedrā Brīvības gatvē 333, Rīgā, Latvijā, LV-1006, (tālrunis 67543449), darba laiks darbdienās no 9.00 līdz 16.30.

Pielikumi

Iepirkuma nolikuma elektroniskā versija šeit (.pdf)

 

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „Degvielas iegāde Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai” rezultātiem

Drukāt

LSPA Pastāvīgā iepirkuma komisijas 23.10.2012. gada sēdē lēma slēgt līgumu par degvielas iegādi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai ar SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" (40003064094) 5 824.50 LVL, neieskaitot PVN, apmērā.

Iepirkuma konkursam, kas tika izsludināts 2012.gada 3.oktobrī un noslēdzās 2012.gada 15.oktobrī, tika saņemti četri pretendentu piedāvājumi – SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" (reg.nr.40003064094), SIA "RusLatNafta" (reg.nr. 40003497879), SIA "LUKoil Baltija R" (reg.nr. 40003134777) un SIA "Gotika Auto" (reg.nr.40003165118).

Visi iesniegtie piedāvājumi tika atzīti par derīgiem visās trīs iepirkuma vērtēšanas kārtās.

 

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „Degvielas iegāde Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai” uzsākšanu

Drukāt

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „Degvielas iegāde Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai” uzsākšanu.

Paziņojuma ievietošanas datums - 2012.gada. 3.oktobris
Iepirkumu identifikācijas numurs - Nr. LSPA 2012/4

Plānotā iepirkuma priekšmets - Degvielas iegāde Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 15.10.2012. plkst. 12.00, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 100.kab.

Lasīt tālāk...
 

Par iepirkuma "Zinātniskās aparatūras noma „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” praktisko semināru īstenošanai" rezultātiem

Drukāt

LSPA Pastāvīgā iepirkuma komisijas 16.04.2012. gada sēdē lēma slēgt līgumus par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” (Projekta Nr.2009/0235/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/004) iepirkuma „Zinātniskās aparatūras noma „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” praktisko semināru īstenošanai” realizēšanu ar SIA Labās mantas, reģ.nr. 40103264726 par 24491.09 Ls bez PVN.

Iepirkuma konkursam, kas tika izsludināts 2012.gada 1.martā un noslēdzās 2012.gada 2.aprīlī, tika saņemts viens pretendentu piedāvājumi – SIA Labās mantas, reģ.nr.40103264726.

Iesniegtais piedāvājums tika atzīts par derīgu visās trīs iepirkuma vērtēšanas kārtās.

 

Par iepirkuma "Zinātniskās aparatūras noma „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” praktisko semināru īstenošanai" uzsākšanu

Drukāt

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „Zinātniskās aparatūras noma „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” praktisko semināru īstenošanai” uzsākšanu.

Paziņojuma ievietošanas datums - 2012.gada. 29.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs - Nr. LSPA 2012/03/ESF

Plānotā iepirkuma priekšmets - Zinātniskās aparatūras noma „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” praktisko semināru īstenošanai iepirkums saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Paredzamais līguma izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas brīža 18 mēneši.

Kontaktpersona konkursa procedūras jautājumos:
Jautājumi par iepirkuma priekšmetu adresējami LSPA Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedras vadītāja, Dr.paed., profesore, vadošā pētniece Skolotāju institūtā Rasma Jansone, tālr. 67543430; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .
Jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami LSPA Datortīklu un datorsistēmu administratoram, pastāvīgās iepirkuma komisijas loceklim Tomam Krilovam, tel. 67543272, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Pretendenti iepirkuma procedūras nolikumu var saņemt elektroniski ar LSPA mājas lapā http://www.lspa.lv.

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2012. gada 2. aprīļa plkst. 10.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Teorijas katedrā Brīvības gatvē 333, Rīgā, Latvijā, LV-1006, (tālrunis 67543449), darba laiks darbdienās no 9.00 līdz 16.00.


Pielikumā: Iepirkuma nolikums ar pielikumiem

                                                                                                                                          I.              Vispārīgā informācija

1.1.  Iepirkuma identifikācijas numurs

LSPA 2012/03/ESF

1.2.  Pasūtītājs

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Pasūtītāja rekvizīti:

Banka: Valsts kase;

BIC kods: TRELLV22,

Adrese: Brīvības gatve 333, Rīga LV-1006

Reģistrācijas Nr. 90000055243

Norēķinu konts: LV19TREL9150178007000

Kods: TRELLV22

Tālrunis: 371-67543410

Fakss: 371-67543480

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

1.3.  Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Zinātniskās aparatūras noma „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” (turpmāk – Projekts) praktisko semināru īstenošanai iepirkums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums)

1.3.2. Līguma izpildes laiks – līdz 2013.gada 15.decembrim.

1.3.3. Līguma izpildes vieta – Latvijas Republikas teritorija (NUTS kods: LV00).

1.3.4. Iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās.

1.3.5. CPV nomenklatūras kods: 37400000-2.

1.4.  Iepirkuma tiesiskais un finansiālais pamats

1.4.1. Iepirkuma procedūra notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) Atklātā iepirkuma nosacījumiem;

1.4.2. Iepirkuma procedūru organizē LSPA pastāvīgā iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija), kas apstiprināta ar LSPA rektora 2012. gada 9. janvāra rīkojumu Nr. 3.

1.4.3. Piedalīšanās Iepirkuma procedūrā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem pretendentiem rada vienādas iespējas sacensties, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

1.4.4. Iepirkums tiek finansēts no „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs”. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts budžets. Projekta kopējās izmaksas ir 523 370 LVL. Projektu īsteno Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.

1.5.  Piedāvājumu saņemšanas vieta

1.5.1. Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties LSPA mājas lapā internetā www.lspa.lv, kā arī LSPA, Brīvības ielā 333, 3.stāvā pie projekta asistentes L.Beniņas 302. kabinetā pēc iepirkuma procedūras izziņošanas, līdz 2012. gada 2. aprīļa plkst. 10.00.


1.6.  Piedāvājumu iesniegšanas vieta

1.6.1. Piedāvājumus jāiesniedz LSPA, Rīgā, Brīvības ielā 333, 3.stāvā pie projekta asistentes L.Beniņas 302. kabinetā personīgi vai pa pastu.

1.6.2. Kontaktpersona projekta realizācijas jautājumos – Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedras vadītāja, Dr.paed., profesore,       vadošā pētniece Skolotāju institūtā Rasma Jansone, tālr. 67543430; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

1.6.3. Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Iepirkuma komisijas sekretārs - Datortīklu un datorsistēmu administrators Toms Krilovs, telefons 67543272, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

1.7.  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

1.7.1. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu līdz 2012. gada 2. aprīļa plkst. 10.00. Piedāvājumam jābūt nogādātam pasūtītāja telpās līdz iepriekšminētajam termiņam.

1.7.2. Ja pretendents piedāvājumu iesniedz pēc šī nolikuma 1.7.1. punktā norādītā iesniegšanas termiņa beigām, komisija to neatvērtu atdod iesniedzējam.

1.7.3. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā – LSPA Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedrā, Rīgā, Brīvības ielā 333, 3.stāvā 302. kabinetā – un apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

 

                                                                                                                                   II.              Prasības piedāvājumiem    

2.1.  Piedāvājuma derīguma termiņš

2.1.1. Iesniegtajiem piedāvājumiem ir jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) darba dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

2.1.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs līgumu nevar noslēgt Nolikuma 2.1.1.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var Pretendentam rakstveidā pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents par to rakstveidā paziņo Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas.

2.2.  Piedāvājumu noformēšana

2.2.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 1 (vienā) eksemplārā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:

·         pasūtītāja nosaukums un adrese;

·         Attiecīgā norāde: Iepirkumam „Zinātniskās aparatūras noma „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” praktisko semināru īstenošanai”. Iepirkuma identifikācijas numurs LSPA 2012/03/ESF;

·         Norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”;

·         pretendenta nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. 


 

2.2.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros:

2.2.2.1.viens oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS,

2.2.2.2.viena kopija ar norādi KOPIJA.

2.2.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamā aukla nostiprināma ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauraukloto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendents.

2.2.4. Pretendents paraksta piedāvājumu un katru pielikumu.

2.3.  Piedāvājuma sagatavošana

2.3.1. Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:

2.3.1.1.    finanšu piedāvājums (2. pielikums);

2.3.1.2.    tehniskais piedāvājums (2. pielikuma veidlapa ar aizpildītu piedāvājuma raksturojuma aili);

2.3.1.3.    komersanta reģistrācijas apliecības atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība” apliecināta kopija, kas apliecina, ka Uzņēmums (komersants) ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta uzņēmējsabiedrība;

2.3.1.4.    izziņa (oriģināls vai atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” apliecināta kopija), kuru ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniedzis Uzņēmumu reģistrs (vai ekvivalentas institūcijas komersanta reģistrācijas valstī) un kura apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespejīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

2.3.1.5.    Pretendenta paraksttiesīgas amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotas personas parakstīts apliecinājums, kurā pretendents apliecina un garantē, ka uz pretendentu neattiecas „Publisko iepirkumu likuma” 39. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

2.3.1.6.    dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja tiesības parakstīt piedāvājumu.

2.3.2. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem, labojumiem vai dzēsumiem.

2.3.3. Pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

2.3.4. Iepirkumam iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentam, izņemot Nolikuma 1.7.2., 3.1. un 3.2. punktā noteiktajos gadījumos.

2.3.5. Pretendents ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā paziņojot par to Komisijai līdz Nolikuma 1.7.1. punktā noteiktajam termiņam.

2.4.  Piedāvājuma cena un valūta

2.4.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos, atsevišķi noradot piedāvājuma cenu bez PVN un PVN summu. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar pakalpojumu sniegšanu un Tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, preces cena; piegādes izmaksas; citi izdevumi, ja tādi paredzami; visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas atbilstoši finanšu piedāvājuma tabulai.


III.              Piedāvājumu atvēršana, vērtēšana, lēmuma pieņemšana un līguma slēgšana

3.1.  Konkursā tiek salīdzināti un vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas iesniegti Nolikumā paredzētajā kārtībā un termiņā. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noradītā termiņa, netiek vērtēti, tos neatvērtus nosūta atpakaļ iesniedzējam.

3.2.  Tiek vērtēti tikai tie Pretendenti, kuri iesnieguši visus Nolikumā minētos dokumentus un kuru iesniegtie dokumenti sagatavoti atbilstoši visām Nolikuma prasībām.

3.3.  Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja Komisija, pārbaudot Pretendenta piedāvājumā sniegto informāciju, noskaidro, ka tā neatbilst Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, Pretendents no tālākas līdzdalības konkursā tiek izslēgts.

3.4.  Lai pārliecinātos, ka Pretendents vai vairāki nav iesnieguši nepamatoti lētu piedāvājumu, Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam vai Pretendentiem, kurš vai kuri iesnieguši piedāvājumu ar viszemāko cenu, pamatojumu cenas pazeminājumam. Ja Pretendents vai vairāki iesnieguši nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija to izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

3.5.  Piedāvājumu vērtēšana notiek 4 kārtās:

3.5.1. Pirmajā kārtā komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām;

3.5.2. Otrajā kārtā komisija novērtē, vai Pretendents atbilst nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem un ir iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus;

3.5.3. Trešajā kārtā komisija novērtē Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām;

3.5.4. Ceturtajā kārtā, kad komisija ir pārbaudījusi, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas un tie nav nepamatoti lēti, komisija izvēlas vislētāko piedāvājumu. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras uzvarētāju, iepirkumu komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.6.  Kritērijs iesniegto piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai ir piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs slēgs līgumu ar to Pretendentu, kas atbilstoši nolikuma prasībām būs izturējis vērtēšanas pirmās divas kārtas un būs ar viszemāko cenu.
Ja piedāvājumu summas ir vienādas, par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums, kura iesniedzēja veiktās vidējās darba devēja sociālas iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo sešu mēnešu laikā ir vislielākais.

3.7.  Iepirkuma komisija var ieteikt slēgt līgumu par samazinātu darbu apjomu vai izbeigt iepirkumu bez uzvarētāja noskaidrošanas, ja pretendentu piedāvājumi pārsniedz šiem darbiem izdalīto finansējumu.

3.8.  Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem. Ja iepirkuma procedūras rezultātā piedāvājumi nav iesniegti vai pieņemts lēmums par procedūras pārtraukšanu, tad paziņojumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu nosūta publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam.

3.9.  Pretendenti par komisijas lēmumu un iepirkuma procedūras rezultātiem tiek informēti Publisko iepirkumu likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, proti, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

3.10.        Starp iepirkuma uzvarētāju un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma specifikācijai, pretendenta piedāvājumam un preču piegādei izdalītajam finansējumam tādā redakcijā kā tas ir 1.pielikumā – NOMAS LIGUMS.

3.11.        Nomas līgums stājas spēkā Līgumā noteiktajā kartībā. Samaksa par darbu izpildi tiek veikta Līgumā noteiktajā kartībā.

3.12.        Avansa maksājumi nav paredzēti.

3.13.        Ja Nolikumā minētais ir pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē publisko iepirkumu veikšanu, piemērojami normatīvo aktu noteikumi.

3.14.        Ja iepirkuma procedūrā uzvarējušais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var izvēlēties nākamo piedāvājumu pēc cenas. Ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

 

                                                                                                                   IV.              Komisijas tiesības un pienākumi

4.1.  Komisijas tiesības

4.1.1. Risināt visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus.

4.1.2. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents piedāvājumā sniedzis nepatiesas ziņas.

4.1.3. Pieprasīt pretendentam precizējošu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

4.1.4. Pieprasīt pretendentam uzrādīt taustāmi savā piedāvājumā piedāvāto sporta inventāra preču piemērus iepirkuma 2.kārtas vērtēšanas vajadzībām pēc izvēles pa vienai vienībai, bet ne vairāk kā 30 pozīcijām no 41.

4.1.5. Lemt par piedāvājuma noformējuma un saturisko atbilstību Nolikuma prasībām.

4.1.6. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.1.7. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

4.1.8. Pārtraukt iepirkumu procedūru jebkurā tās stadijā, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

 

                                                                                                                  V.              Pretendenta tiesības un pienākumi

5.1.  Pretendenta tiesības

5.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi jānoformē atbilstoši Nolikuma 2.punkta un tā apakšpunktu prasībām;

5.1.2. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

5.1.3. Norādīt piedāvājumā nepieciešamību ievērot konfidencialitāti saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām, pamatojot to ar komercnoslēpumu.


 

5.2.  Pretendenta pienākumi.

5.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

5.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

5.2.3. Pēc komisijas pieprasījuma savlaicīgi sniegt piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai nepieciešamo papildus informāciju.

5.2.4. Segt visas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu saistītās izmaksas.

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma „Sporta inventāra iegāde „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” praktisko semināru īstenošanai” uzsākšanu.

Paziņojuma ievietošanas datums - 2011.gada. 2.februāris
Iepirkumu identifikācijas numurs - Nr. LSPA 2011/02/ESF

Plānotā iepirkuma priekšmets - 1.3.1.    Sporta inventāra iegāde „Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekta “Kompetents sporta pedagogs” (turpmāk – Projekts) praktisko semināru īstenošanai iepirkums saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Paredzamais līguma izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas brīža 2011.gada 16.marta līdz 2011.gada 30.decembrim.

Kontaktpersona konkursa procedūras jautājumos:
Jautājumi par iepirkuma priekšmetu adresējami LSPA Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedras vadītāja, Dr.paed., profesore, vadošā pētniece Skolotāju institūtā Rasma Jansone, tālr. 67543430; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .
Jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami LSPA Datortīklu un datorsistēmu administratoram, pastāvīgās iepirkuma komisijas loceklim Tomam Krilovam, tel. 67543272, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Pretendenti iepirkuma procedūras nolikumu var saņemt elektroniski ar LSPA mājas lapā http://www.lspa.lv.

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2011. gada 2. martam plkst. 9.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Teorijas katedrā Brīvības gatvē 333, Rīgā, Latvijā, LV-1006, (tālrunis 67543449), darba laiks darbdienās no 8.30 līdz 17.00.

 
6 lapa no 11

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv