LSPA/ESF projekts Nr. 8.2.1.0/18/A/020

LSPA INTENSIFICĒJA SADARBĪBU AR PARTNERIEM JAUNĀS PROGRAMMAS IZSTRĀDES PROCESĀ

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/A/020 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas inovatīva, pētniecībā balstīta starptautiskā starpaugstskolu kopīgā doktora studiju programma “Sporta zinātne”” atskaites periodā turpināja iegūt nepieciešamo informāciju dokumentācijas sagatavošanai un pilnveidei, lai drīzumā to iesniegtu licencēšanas procesa uzsākšanai.

Lasīt tālāk...
 

STARPTAUTISKĀS DOKTORANTŪRAS STUDIJU PROGRAMMAS “SPORTA ZINĀTNE” VIRZĪBA LICENCES SAŅEMŠANAI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

No 2022.gada jūlija līdz septembrim Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) atbildīgās personas, izanalizējot īstenojamo projektu progresu,  veikušas  izmaiņas darba organizācijā. LSPA piesaistījusi cilvēkresursus projektu īstenošanā, lai paātrinātu jauno programmu, tai skaitā šajā projektā izstrādātās starptautiskās doktorantūras  programmas „Sporta zinātne” dokumentu paketes iesniegšanu atbildīgajā iestādē, studiju programmu licences saņemšanai. 

Lasīt tālāk...
 

TURPINĀS STARPTAUTISKĀS DOKTORANTŪRAS STUDIJU PROGRAMMAS "SPORTA ZINĀTNE" GATAVOŠANA LICENCĒŠANAI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Projekta virzība periodā no 2022.gada aprīļa līdz jūnijam arī  saistīta ar studiju programmas gatavošanu licencēšanai, lai varētu to iesniegt Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā (AIKA), kas ir Akadēmiskās informācijas centra departaments, kura kompetencē ir augstākās izglītības iestāžu, studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas organizēšana, kā arī citi ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu saistītie uzdevumi. LSPA ir izveidota darba grupa, lai koordinētāk veiktu nepieciešamās darbības un programma pēc iespējas ātri tiktu iesniegta AIKA, jo licence ir priekšnoteikums tam, lai varētu izsludināt uzņemšanu un studiju programmā uzņemt studējošos.

Lasīt tālāk...
 

STARPTAUTISKĀS DOKTORANTŪRAS STUDIJU PROGRAMMAS “SPORTA ZINĀTNE” IZSTRĀDES NOTIKUMI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Projekta periodā no 2021.gada decembra līdz 2022.gada martam precizēti un Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņoti grozījumi “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju programmas attīstības un konsolidācijas plānā 2018.-2024.”, kas ir starptautiskās doktorantūras studiju programmas “Sporta zinātne” licencēšanas dokumentācijas kopas sastāvdaļa.

Lasīt tālāk...
 

Starptautiskās doktorantūras studiju programmas “Sporta zinātne” izstrādes aktualitātes

Drukāt

Saskaņā ar izmaiņām Tartu Universitātes partnera statusā, kopīgās doktora studijas programmas īstenošanā, un nepieciešamību veikt precizējumus, saistībā ar citām augstskolā īstenojamām programmām,  tika izstrādāti grozījumi “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju programmas attīstības un konsolidācijas plānā 2018.-2024.”, kas ir starptautiskās doktorantūras studiju programmas “Sporta zinātne” licencēšanas dokumentācijas kopas sastāvdaļa.

Lasīt tālāk...
 

STARPTAUTISKĀ DOKTORANTŪRAS STUDIJU PROGRAMMA “SPORTA ZINĀTNE” TIEK GATAVOTA LICENCĒŠANAI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

 

Projekta virzība šajā periodā ir saistīta ar studiju programmas dokumentācijas sagatavošanu, lai varētu to iesniegt licencēšanai, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un atbilstošajām vadlīnijām.

Lasīt tālāk...
 

LSPA SENĀTA SĒDĒ APSTIPRINĀTA JAUNĀ STARPTAUTISKĀ DOKTORANTŪRAS STUDIJU PROGRAMMA “SPORTA ZINĀTNE”

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

2021.gada 1.aprīlī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāta sēdē notika jaunās starptautiskās doktorantūras studiju programmu “Sporta zinātne”  apstiprināšana.

Lasīt tālāk...
 

STARPTAUTISKĀ DOKTORANTŪRAS PROGRAMMA IESNIEGTA APSTIPRINĀŠANAI LSPA SENĀTĀ

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo
2021.gada 31.martā projekta vadības grupas koordinatore prof. Andra Fernāte jauno starptautisko doktorantūras studiju programmu “Sporta zinātne” iesniedza apstiprināšanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senātam. Līdz ar to nozīmīgs posms projekta īstenošanā uzskatāms par paveiktu.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTA KOORDINATORI IEPAZĪSTINA BALTIJAS SPORTA ZINĀTNES ASOCIĀCIJAS VALDI AR PAVEIKTO

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

2021.gada 29.janvārī Baltijas Sporta zinātnes asociācijas gadskārtējā valdes sēdē Projekta vadības grupas koordinatore prof. Andra Fernāte un projekta koordinatore Daina Arne prezentēja starptautiskās doktorantūras studiju programmas “Sporta zinātne” sagatavoto jauno starptautisko doktorantūras studiju programmu un informēja par turpmākajiem plāniem projekta īstenošanā.

Lasīt tālāk...
 

NEATKARĪGIE EKSPERTI SNIEGUŠI NOVĒRTĒJUMU JAUNVEIDOJAMAJAI DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Neatkarīgi eksperti: Lietuvas Sporta universitātes profesors Dr.paed. Aivaras Ratkevičus, Latvijas Olimpiskās akadēmijas prezidents Dr. paed. Ivans Klementjevs un Ventspils augstskolas lektors Juris Kļonovs pabeiguši darbu un 2020. gada oktobrī snieguši savu novērtējumu un ieteikumus par Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīta projekta ietvaros izstrādāto starptautisko doktorantūras studiju programmu “Sporta zinātne”, lai to virzītu licencēšanas procedūras uzsākšanas.

Lasīt tālāk...
 
1 lapa no 2

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv