LSPA/ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/I/006

PROJEKTĀ TIEK VEIKTI SAGATVOŠANĀS DARBI ATBALSTA PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI

Drukāt

Augstskolas īstenotā projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” ietvaros šajā atskaites periodā tika veikti dažādi organizatoriski darbi, kas liks pamatu atbalsta pasākumu saņemšanai un projektā uzņemto saistību izpildei.

Lasīt tālāk...
 

DALĪBU PROJEKTĀ NOSLĒDZ VISI ĀRVALSTS VIESLEKTORI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija šajā atskaites periodā projektā Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” veica priekšdarbus vairāku atbalsta pasākumu plānošanā un organizācijā. Gatavojoties akadēmiskā personāla kompetences pilnveides pasākumiem, LSPA vadības personāls organizēja tikšanos ar komersantu, kurš nodrošina līderības mācības, lai pārrunātu 2021.gada mācību plānu un sastādītu provizorisko mācību grafiku jūnijā, augustā un septembrī paredzētajiem mācību kursiem. Saskaņā ar ieceri jūnijā paredzēts mācības īstenot 32 akadēmisko stundu apjomā, bet augustā un septembrī – 40 akadēmisko stundu apmērā.

Lasīt tālāk...
 

NOSLĒDZAS DOCĒTĀJU STAŽĒŠANĀS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Eiropas Savienības projektā Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā”  pārskata periodā, no 2020. gada decembra līdz 2021.gada februārim, plāno pabeigt vairākus projekta atbalsta pasākumus un turpina jau iesāktas projekta aktivitātes.

Lasīt tālāk...
 

SĀKOTIES JAUNAJAM STUDIJU GADAM, LSPA PAPILDINĀJUSI MĀCĪBSPĒKU KOMANDU

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA), sākoties jaunajam akadēmiskajam gadam, projektā Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās LSPA” ir piesaistījusi trīs jaunus vieslektorus - Aleksandru Astafičevu, Mārtiņu Veispalu un Katrīnu Volgemuti. LSPA doktoranti par Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem Akadēmijā strādās līdz 2022. gada aprīļa beigām, bet vēl pusgadu - līdz 2022. gada oktobra beigām, savus tiešos pienākumus veiks par LSPA līdzekļiem.
Vieslektoriem, paralēli saviem amata tiešajiem pienākumiem un zinātniskajam darbam, projektā atvēlētajā laikā būs jāizstrādā un jāaizstāv savs promocijas darbs, lai iegūtu doktora grādu izvēlētajā specialitātē.

Lasīt tālāk...
 

SASNIEGTS OTRAIS REZULTATĪVAIS RĀDĪTĀJS PROJEKTĀ

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” īstenošanas galvenie izaicinājumi aizvadītajā atskaites periodā bija elastīga pieeja mācību procesa organizācijas jautājumos, ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar koronvīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību pasaulē.

Lasīt tālāk...
 

VEIKTI PROJEKTA LĪGUMA GROZĪJUMI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Lai precizētu kopējo pieejamo finansējumu projektā “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” (Nr. 8.2.2.0/18/I/006), izdarīti būtiski projekta  līguma grozījumi. Izmaiņas veiktas, lai no dažādiem atbalsta pasākumiem pāri palikušos līdzekļus novirzītu juridiskā ārpakalpojuma iepirkumam un paplašinātu finansējuma saņēmēja pienākumu apjomu saistībā ar atskaitīšanos par atbalsta pasākumu saņēmušajiem dalībniekiem.

Lasīt tālāk...
 

DALĪBU PROJEKTĀ UZSĀK JAUNS DOCĒTĀJS UN ZINĀTNISKĀ DOKTORA GRĀDA PRETENDENTS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

LSPA turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā”. Tā ietvaros LSPA akadēmiskais personāls uzsāka trešo semestri svešvalodas apguvē, savukārt vieslektoru rindas papildināja jauns doktorants.

Lasīt tālāk...
 

LSPA TURPINA ĀRVALSTU DOCĒTĀJU PIESAISTI UN AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ANGĻU VALODAS APGUVI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Sākoties jaunajam studiju gadam, Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros, akadēmiskajam darbam LSPA Sporta spēļu katedrā piesaistīts Lietuvas Sporta universitātes pasniedzējs Kestutis Matulaitis, kurš ir arī profesionāls basketbola treneris, kā arī Lietuvas Basketbola treneru asociācijas biedrs un FIBA tiesnesis.

Lasīt tālāk...
 

ŠOVASAR LSPA DOCĒTĀJI PILNVEIDOJUŠI ZINĀŠANAS ANGĻU VALODĀ UN LĪDERĪBĀ

Drukāt

Eiropas Socialais fonds

LSPA turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā”. Šajā projekta īstenošanas posmā studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” docētāji veica profesionālo pilnveidi divos virzienos – angļu valodā un līderības prasmju apguvē.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTA IETVAROS 37 LSPA PASNIEDZĒJI APGŪST ANGĻU VALODU, STUDIJU PROCESAM PIESAISTĪTS VIESPROFESORS NO POLIJAS UN LSPA DOKTORANTES

Drukāt

Eiropas Socialais fonds

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.2.0/18/I/006 „Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” ir viens no vērienīgākajiem augstskolas īstenotajiem projektiem, jo tā ietvaros četru gadu laikā mācību procesā paredzēts piesaistīt 6 ārvalsts pasniedzējus un 6 doktorantus. Projekts arī paredz vairākus akadēmiskā personāla kompetenču pilnveides pasākumus, kuros iecerēts iesaistīt vairāk nekā četrdesmit LSPA mācībspēkus.

Lasīt tālāk...
 
1 lapa no 2

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv