LSPA/ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/023

PROJEKTĀ UZSĀKTA PĒDĒJĀ STAŽIERA ATBALSTA PASĀKUMA ĪSTENOŠANA

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpe” jomā” īstenošanā atskaites periodā lielākais uzsvars tika likts uz atbalsta pasākumu organizēšanu un kompetences pilnveides mācību tehnisko nodrošināšanu.

Lasīt tālāk...
 

LSPA PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS IR SOLI TUVĀK REZULTATĪVĀ RĀDĪTĀJA IZPILDEI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā” ietvaros atskaites periodā veica darbības, lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus. Īpaši priecīgs notikums ir Alīnas Kurmeļevas zinātniskā grāda iegūšana un kļūšana par pilntiesīgu augstskolas mācībspēku.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ LIELĀKS AKCENTS VĒRSTS UZ CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANU

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā” ietvaros atskaites periodā aktīvāk plānoja šajā gadā veicamos darbus, lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ REALIZĒTIE ATBALSTA PASĀKUMI IEGĀJUŠI MĒRENĀ IZPILDES FĀZĒ

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) īstenotais projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “LSPA akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā” īstenots atbilstoši izstrādātajam plānam, lai gan piedzīvojis nelielas korekcijas. Akadēmija uz laiku atcēlusi stažēšanās pie komersanta atbalsta pasākuma īstenošanu saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un ieviestajiem ierobežojumiem izglītības un veselības sektoros, kuru mērķis ir samazināt koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 saslimstības pieaugumu.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ IESAISTĪTĀ LSPA VIESLEKTORE ALĪNA KURMEĻEVA PRIEKŠAIZSTĀVĒJUSI PROMOCIJAS DARBU

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

LSPA turpina īstenot projektu Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā”, kas paredz jaunu docētāju piesaistīšanu un esošā akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidi un profesionālo iemaņu attīstību. 28. septembrī projektā iesaistītā LSPA vieslektores Alīna Kurmeļeva priekšaizstāvēja promocijas darbu “Vecāku kompetences pilnveides modelis zīdaiņu peldināšanā”. Darba mērķis ir izstrādāt zinātniski pamatotu vecāku kompetences pilnveides modeli zīdaiņu peldināšanā.

Lasīt tālāk...
 

NOSLĒDZIES PIRMAIS POSMS STAŽĒŠANĀS ATBALSTA PASĀKUMA ĪSTENOŠANĀ

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logoPavasara semestrī projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā“ īstenošanā lielākais izaicinājums bija attālinātā mācību procesa nodrošināšana pasniedzēju tālākizglītībā un kompetences pilnveidē.

Lasīt tālāk...
 

LSPA IZVĒRTĒ PIESAISTĪTĀ ĀRVALSTS MĀCĪBSPĒKA IEGULDĪJUMU AUGSTSKOLAS ATTĪSTĪBĀ

Drukāt

 

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logoNeskatoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpe” jomā”.  Augstskola ir pārgājusi uz mācībām tiešsaistē un arī projektā iecerētie atbalsta pasākumi – profesionālās angļu valodas mācības un stažēšanās pie nozares komersantiem - tiek īstenoti attālināti.

Lasīt tālāk...
 

STAŽĒŠANOS PIE UZŅĒMĒJIEM SĀK PIRMIE LSPA DOCĒTĀJI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) studiju virziena “Veselības aprūpe” četri docētāji uzsākuši stažēšanos veselības aprūpes nozares uzņēmumos. Augstskola šo pasākumu īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr. 8.2.2.0/A/18/023 “LSPA akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpe” jomā” ietvaros.

Atbilstoši projekta nosacījumiem augstskolas pasniedzējiem nozares uzņēmumos jāveic stažēšanās 200 stundu apmērā, 6 mēnešu laikā. Kopumā profesionālās  pilnveides pasākumā tiks iesaistīti 8 studiju virziena “Veselības aprūpe” docētāji. LSPA gatavo iepirkuma procedūru, lai nodrošinātu stažēšanās iespējas pārējiem četriem augstskolas pasniedzējiem.

Lasīt tālāk...
 

STUDIJU VIRZIENAM “VESELĪBAS APRŪPE” PIESAISTĪTI JAUNI DOCĒTĀJI

Drukāt

 

Eiropas Socialais fonds

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) turpina sekmīgi īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “LSPA akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā”. Šā gada jūnijā un augustā studiju virziena “Veselības aprūpe” seši pasniedzēji piedalījušies līderības mācībās, lai apgūtu līdera komunikācijas pamatinstrumentus, pētītu sava kā līdera psiholoģisko tipu un vērtētu līdera personības attīstību, kā arī analizētu citus līdera resursus. No septembra LSPA turpinās arī profesionālās angļu valodas apguve un svešvalodas prasmju pilnveide. 

Lasīt tālāk...
 

LSPA STUDIJU VIRZIENA “VESELĪBAS APRŪPE” DOCĒTĀJIEM NOSLĒDZIES PIRMAIS PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS APGUVES POSMS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds

 

Eiropas Savienības projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 „Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana „Veselības aprūpes” jomā” ietvaros augstskolā noslēdzies pirmais profesionālās angļu valodas mācību semestris akadēmijas mācībspēkiem. Studiju virziena „Veselības aprūpe” 7 docētāji veica sākotnējo profesionālās angļu valodas novērtējumu, pēc kura mācības turpināja pieci augstskolas docētāji. Šajā semestrī docētāji apmeklēja 16 angļu valodas nodarbības, 32 akadēmisko stundu apjomā, ieskaitot sākotnējo zināšanu pārbaudi un starppārbaudījumu. Tālāka angļu valodas apguve docētājiem turpināsies septembrī.

Lasīt tālāk...
 
1 lapa no 2

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv