PROJEKTA AKTUALITĀTES

PROJEKTA OTRAIS POSMS NOSLĒDZIES. IEVIESTS STARPDISCIPLINĀRAIS MODELIS BĒRNIEM AR INVALIDITĀTI VESELĪBAS UN SOCIĀLO INDIKATORU NOTEIKŠANAI DALĪBAI FIZISKĀS AKTIVITĀTĒS

Drukāt

Logo Norway grant

Projekta īstenošanas otrais posms noslēdzies ar praksē ieviestu starpdisciplināru modeli veselības un sociālo indikatoru noteikšanai bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs. Izstrādātais modelis iekļauj 30 dažādus novērtēšanas instrumentus.

Lasīt tālāk...
 

80 LSPA STUDENTI VEIC BRĪVPRĀTĪGĀ DARBU SPORTA FESTIVĀLĀ BĒRNIEM AR INVALIDITĀTI

Drukāt

Logo Norway grant

IMG 62089. novembrī Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija (LBJISF), Elektrum Olimpiskajā centrā Rīgā, jau 6. gadu rīkoja sporta festivālu bērniem ar invaliditāti „Nāc un sporto sev par prieku!”, kurā piedalījās 505 dalībnieki no speciālajām skolām un nevalstiskajām organizācijām Rīgā un ārpus tās. Festivāla norisē un organizēšanā līdzdarbojās 132 brīvprātīgā darba veicēji un tiesneši no Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas (LSPA) 3. un 4.kursa, kā arī Rīgas Juglas vidusskolas 11.klases audzēkņi.

Lasīt tālāk...
 

PROF. KĻAVIŅA EIROPAS SPORTA ZINĀTNES KOLEDŽU KONGRESĀ VĪNĒ PREZENTĒ LSPA KOORDINĒTO PROJEKTU BĒRNIEM AR INVALIDITĀTI

Drukāt

Logo Norway grant

Klavina Vine 2016No 6. -9. jūlijam, Vīnē (Austrija), norisinājās 21. Eiropas sporta zinātnes koledžu kongress, kurā LSPA profesore Aija Kļaviņa uzstājās ar 20 minūšu ziņojumu par LSPA koordinētā, starptautiskā projekta "Veselības un sociālie indikatori dalībai fiziskās aktivitātēs bērniem ar invaliditāti” norises gaitu un iegūtajiem rezultātiem. Klausītājiem bija īpaša interese par starpdisciplināro pētniecības pieeju projektā un iegūto plašo rezultātu spektru bērniem ar invaliditāti.

Minētais kongress ir viens no prestižākajiem sporta zinātnes pasākumiem Eiropā, kas ik gadu pulcē vairāk nekā 2000 pasaules sporta zinātniekus.

Kongresa laikā A.Kļaviņa tikās ar Norvēģijas sporta zinātnes augstskolas (NSSS) sporta izglītības departamenta vadītāju un pārrunāja pētniecības un stipendiju (nr. EEZ/NFI/S/2015/021) projekta gaitu.

Nākamā vizīte uz NSSS plānota, stipendiju projekta ietvaros, no septembra sākumā, kad LSPA profesore un vadošā pētniece Aija Kļaviņa un zinātniskā asistente Karīna Rodionova vadīs nodarbības NSSS, kā arī piedalīsies Norvēģijas nacionālajā konferencē par pielāgotajām fiziskajām aktivitātēm, sporta rehabilitācijas centrā Beitostolenē (Norvēģija), kur arī tiksies ar centra vadību.

Jau ziņots, ka 2015.gada februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas “Pētniecība un Stipendijas” aktivitātē „Stipendijas” atbalstījusi 11 projektu īstenošanu, tai skaitā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas īstenoto projektu “Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (NFI/R/2014/070), kurā kā partneri līdzdarbojas Norvēģijas Sporta zinātnes skola, Latvijas Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), kā arī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA).

Informāciju sagatavoja:
LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja
Ilze Āķe-Vīksne, 29445209,     Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Četri ziņojumi par Norvēģijas projekta rezultātiem Eiropas kongresā

Drukāt

Logo Norway grant

No 15.-17.06. Olomouc (Čehijā) notika 13 Eiropas kongress pielāgotās fiziskās aktivitātēs, kurā piedalījās dalībnieki no 26 valstīm. Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas” projekta "Veselības un sociālie indikatori dalībai fiziskās aktivitātēs bērniem ar invaliditāti” (NFI/R/2014/070) rezultāti tika iekļauti četrās prezentācijās. Projekta zinātniskā vadītāja Aija Kļaviņa atklāja kongresu ar plenārsēdes ziņojumu par projekta gaitu, prezentējot starpdisciplināro novērtēšanas modeli un iegūtos rezultātus. Norvēģijas sporta zinātnes augstskolas pētnieks Ojvinds Standals sniedza ziņojumu par projekta kvalitatīvo pētījumu – iekļaujošās sporta izglītības subjektīvo un objektīvo vērtējums aspektiem.  Savukārt, divi no projektā iesaistītajiem maģistrantūras studentiem veselības aprūpes programmā “Pielāgoto fizisko aktivitāšu specialists rehabilitācijā” Anastasijas Alifanovas un Mārtiņa Čampa prezentēja savu maģistra darbu rezultātus, kas tika iegūti Norvēģijas projekta ietvaros.

002 001 003

 

A.Kļaviņa, projekta zinātniskā vadītaja

 

Projekta rezultāti maģistru darbos

Drukāt

Logo Norway grant

10.jūnijā maģistra darbus aizstāvēja pirmie LSPA maģistratūras programmas veselības aprūpē “Pielāgoto fizisko aktivitāšu specialists rehabilitācijā” studenti. Anastasijas Alifanovas pētījums “Funkcionālie indikatori bērnu ar autiska spektra traucējumiem dalībai fiziskās aktivitātēs” un Mārtiņa Čampas pētijums “Funkcionālie indikatori bērnu ar cerebrālo paralīzi dalībai fiziskās aktivitātēs” bija daļa no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas” projekta "Veselības un sociālie indikatori dalībai fiziskās aktivitātēs bērniem ar invaliditāti” (NFI/R/2014/070). Vadītāja bija projekta zinātniskā vadītāja prof. Aija Kļaviņa. Darbos bija izvērtēti dati par bērnu kustību spējām un fiziskām īpašībām, kā arī apkopotas vecāku aptaujas par viņu bērnu iespējām piedalīties ikdienas fiziskās aktivitātēs. Darba secinājumi bija, ka bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem ir fiziski aktīvi tikai 2-3 stundas nedēļā, kas ļoti atšķiras no Pasaules Veslības organizācijas ieteikumiem (6-7 stundas). Lai arī bēni varēja izpildīt kustību spēju un fizisko īpašību pārbaudes uzdevumus, viņu rezultāti bija līdz pat sešas reizes zemāki, kā nepieciešams. Abi darbi tika novērtēti ar augstu vērtējumu un studenti rekomendēti studijām doktorantūrā. Anastasija un Mārtiņš jau nākamā nedēļā prezentēs savus rezultātus Eiropas konferencē par pielāgotām fiziskām aktivitātēm Olomoukā (Čehijā).

IMG 5899 IMG 5901

Prof. Aija Kļaviņa

Projekta zinātniskā vadītāja

 

PROJEKTA PIRMAIS POSMS SEKMĪGI AIZVADĪTS

Drukāt

Ņemot vērā bērnu ar invaliditāti funkcionēšanas un veselības rādītāju lielo dažādību, projekta pirmajā posmā izpētīti zinātniski pamatoti veselības kvantitatīvie un kvalitatīvie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai, uz veselības sekmēšanu vērstās, fiziskās aktivitātēs. Pasaules veselības organizācijas (2007) izstrādātā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija bērniem un jauniešiem  izmantota, kā universālais modelis, lai definētu veselības stāvokļa un kontekstuālos faktorus. Pēc apjomīgas literatūras analīzes, izveidots stardisciplinārs veselības un sociālo indikatoru modelis bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs.

Slide1

Patreizējā projekta posmā  “Ķermeņa funkcijas un aktivitātes” un “Dalības” domēni tiek zinātniski pārbaudīti četrām pētījuma mērķa grupām - bērni ar redzes, ar dzirdes, ar kustību un ar intelektuālām invaliditātēm. Iegūti 118 šo bērnu kustību izpildes un fiziskās kapacitātes rezultāti. No 100 dalībniekiem, papildus, iegūts vērtējums par viņu ikdienas fiziskām aktivitātēm. Šobrīd LSPA Kinezioloģijas laboratorijā noris intensīvs iegūto datu novērtēšanas process fizioloģisko spēju noteikšanai, kas iekļauj elektromiogrāfiju, dinamiskā un statiskā līdzsvara noteikšanu, kā arī stājas izvērtējumu. Paralēli tam, izmantojot actigrafus, pētnieki seko līdzi bērnu ikdienas fizisko aktivitāšu līmenim 7 dienu periodā.

   EMG 4 EMG 1

RPIVA pētnieki uzsākuši kognitīvo testu veikšanu bērniem ar dzirdes un intelektuāliem traucējumiem. Kopumā projektā plānots izveidot 200 starpdisciplināras novērtēšanas izvēlnes, kas sniegs, uz pierādījumiem balstītu, starpdisciplināru izvērtējumu faktoriem, kas ietekmē bērnu ar invaliditāti dalību fiziskās aktivitātēs. Vērtīgo informāciju varēs izmantot speciālisti skolās, veselības aprūpes iestādes, kā arī bērnu vecāki, lai  sekmētu šo bērnu līdzdalību, vecumam atbilstošās, fiziskās aktivitātēs ikdienā. 

Informāciju sagatavoja:
prof. Aija Kļaviņa,
projekta koordinātore

 

PROJEKTA PARTNERI TIEKAS RĪGĀ

Drukāt

Logo Norway grant

27. novembrī projekta „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (nr.NFI/R/2014/070) visi partneri tikās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Sanāksmes gaitā projekta zinātniskā vadītāja, LSPA prof. Aija Kļaviņa informēja par pirmo apjomīgo datu ieguves pasākumu 13. novembrī, kur tika novērtētas kustību un fiziskās spējas vairāk kā 100 bērniem ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem.

IMG 20151127 135736IMG 20151127 135655

Norvēģijas sporta zinātnes augstskolas asociētais profesors un pētnieks Øyvind Førland Standals pastāstīja par partneru paveikto kvalitatīvo indikatoru bērnu ar invaliditāti dalības fiziskās aktivitātēs izvērtēšanai. Ir veikts apjomīgs zinātniskās literatūras pārskats, kuram sekos videonovērošanas un intervijas skolās un ārpusskolu sporta nodarbībās nākamo mēnešu laikā.

Partneru vizītes laikā arī notika tikšanās starp prof. Standalu un maģistratūras programmas veselības aprūpē “Pielāgoto fizisko aktivitāšu specialists rehabilitācijā” pirmā kursa studentēm, kuras projekta “Innovative Physical Activity Measures in Health and Sport Science Studies” (nr. EEZ/NFI/S/2015/021) ietvaros no 2016.gada 1. marta līdz 31. maijam studēs sporta zinātnes augstskolā Oslo, kur izies praksi slavenajā sporta rehabilitācijas centrā Beitostolen.

Sanāksmē piedalījās arī RPIVA un EDI pētnieki.

Projektu līdzfinansē  Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas”.

Informāciju sagatavoja:
projekta zinātniskā vadītāja,
prof. Aija Kļaviņa

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

 

PROJEKTA VAJADZĪBĀM VEIKTA VĒRIENĪGA BĒRNU AR INVALIDITĀTI TESTĒŠANA

Drukāt

Logo Norway grant

13. novembrī, Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija (LBJISF) Olimpiskajā centrā, Rīgā, jau piekto gadu rīkoja tradicionālo sporta festivālu „Nāc un sporto sev par prieku!”, kurā piedalījās 329 dalībnieki no 27 speciālajām skolām un nevalstiskajām organizācijām. Festivāla norisē iesaistījās 110 brīvprātīgā darba veicēji un tiesneši no Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas (LSPA) un Rīgas Juglas vidusskolas.

Binv 2

Sporta aktivitāšu programmā tika piedāvātas 30 individuālo uzdevumu stacijas, kas tika piemērotas un vērtētas pēc katra dalībnieka spējām. 18 no šīm aktivitātēm LSPA studenti veica rezultātu vērtējumu Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas” projektam "Veselības un sociālie indikatori dalībai fiziskās aktivitātēs bērniem ar invaliditāti” (nr.NFI/R/2014/070). Iegūtie dati veidos daļu no projekta starpdisciplinārā funkcionālo spēju novērtējuma bērniem ar invaliditāti vecumā no 7 – 12 gadiem.

LSPA studenti atzīst, ka pasākums bijis izcils pozitīvas attieksmes un vienlīdzīgas sabiedrības piemērs. «Sen tik daudz vienā dienā nebiju smaidījis!», savas izjūtas, pēc pasākuma, atklāja viens no brīvprātīgajiem tiesnešiem.

Sporta festivālu atbalstīja Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Izglītības un zinātnes ministrija.

Informāciju sagatavoja:
Prof. Aija Kļaviņa
projekta koordinātore

Binv 1 Binv 1 Binv 1 Binv 1

 

30.oktobrī notikusi Latvijas partneru darba sanāksme projektā

Drukāt

Logo Norway grant

30.oktobrī notikusi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) starptautiskā projekta „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (nr. NFI/R/2014/070) Latvijas partneru - Latvijas Elektronikas un datorzinātņu institūta un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, darba sanāksme par pirmajiem projekta pētniecības gaitā iegūtajiem rezultātiem un tālāko projekta virzību nākamajos darba cēlienos. Projektu līdzfinansē  Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas”.

IMG 9293

Projekta zinātniskā vadītāja, LSPA prof. Aija Kļaviņa sanāksmes dalībniekus informēja, ka, neraugoties uz projekta sākuma stadiju, jau panākts zināms progress un sasniegti pirmie rezultāti: „Latvijas partneru darba uzsākšana projektā norit pakāpeniski. LSPA pētnieku komanda strādā kopš jūnija, tāpēc var vērtēt šajos mēnešos paveikto.  Izveidoti veselības indikatoru novērtēšanas pirmie protokoli, kuri drīzumā tiks izmantoti apjomīgu projekta datu iegūšanai.” 

„LSPA pētnieku komanda projektam piesaistījusi arī 13 Akadēmijas studentus - topošos speciālistus veselības aprūpē, kuru pētnieciskajos darbos būs iekļauti projektā iegūties rezultāti. Jau tagad projekts sniedz vērtīgu pienesumu studiju procesam, jo studenti apgūst uz zinātniskiem pierādījumiem balstītas praktiskas zināšanas un pieredzi, kā arī mācās strādāt starpdisciplinārā komandā ar citu zinātnisko institūciju pētniekiem,” pastāstīja prof. A.Kļaviņa.

A.Kļaviņa ar sanāksmes dalībniekiem pārrunāja gatavošanos šā gada 13.novembrī gaidāmajam Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas organizētajam sporta festivālam, kurā iecerēts novērtēt 200 dalībniekus.

Nākamā projekta pētnieku un iesaistīto studentu darba tikšanās notiks 27.novembrī, kad Rīgā ieradīsies partneri no Norvēģijas Sporta zinātnes augstskolas. 

LSPA un sadarbības partneru - Norvēģijas Sporta zinātnes augstskolas, Latvijas Elektronikas un datorzinātņu institūta un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, īstenotā projekta mērķis ir demonstrēt inovatīvu pieeju ar izglītības un veselības faktoriem saistītām fiziskām aktivitātēm bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem iekļaujošā vidē. Projekta gaitā izstrādās un ieviesīs starpdisciplināru novērtēšanas modeli, pamatojoties uz Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju (PVO, 2001). Projekts veicinās sadarbību starp pētniekiem izglītības un veselības aprūpes jomās Latvijā un Norvēģijā.

 

Informāciju sagatavoja:

LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja

Ilze Āķe-Vīksne, 29445209

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

sadarbībā ar projekta zinātnisko vadītāju,

prof. Aiju Kļaviņu

 

Norvēģijas projekta darba sanāksme Oslo, 2015. gada 11.-12. augustā

Drukāt

Logo Norway grant

11. – 12. augustā LSPA prof. Aija Kļaviņa piedalījās darba sanāksmē Norvēģijas sporta zinātnes augstskolā Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētā projekta „Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities” (NFI/R/2014/070) ietvaros. No Latvijas sanāksmē vēl piedalījās projekta partnera - Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks Leo Seļāvo. Darba gaitā notika tikšanās ar sporta izglītības departamenta vadītāju Gunn Engelsrud, asociēto profesoru un pētnieku Øyvind Førland Standal, finanšu nodaļas pārstāvi Kaju Stene un starptautiskā ofisa pārstāvi Mette Oftebro. Sanāksmes laikā tika pārrunātas projekta pirmās darba daļas metodes, lai noteiktu kvalitatīvos un kvantitatīvos indikatorus dalībai ar veselību saistītās fiziskās aktivitātēs bērniem ar dažādiem funkcionēšnas traucējumiem. Visi dalībnieki pozitīvi novērtēja iespēju īstenot starpdisciplināru zinātnisko sadarbību starp sporta zinātnes, veselības aprūpes un datorzinātņu speciālistiem, lai spēcinātu cilvēkresursu zinātnisko un akadēmisko potenciālu visās iesaistītajās zinātniskajās institūcijās. Nākamā darba sanāksmes plānota Rīgā novembra beigās, kad Norvēģijas sporta zinātnes augstskolas pētnieki viesosies pie Latvijas partneriem. Kā partneris, šajā projektā piedalās arī Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pētnieki.

image1 image2
Norvēģijas sporta zinātnes augstskola, Asoc.prof., pētnieks Øyvind Førland Standal

 

 

Prof. Aija Kļaviņa
Projekta koordinātore

 
1 lapa no 2

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv