Arhīvs

2012./2013.AK.G.

Drukāt

Erasmus ārzemju studenti LSPA 2012./2013.ak.g. 

 • Egons Vedriš - Zagrebas Universitāte, Horvātija (1.09.2012.-31.01.2013.);
 • Joao Pombo Guerra - Koimbras Universitāte, Portugāle (1.09.2012.-31.01.2013.);
 • Marco Alexandre Almeida - Koimbras Universitāte, Portugāle (1.09.2012.-31.01.2013.);
 • Diogo Pinto - Koimbras Universitāte, Portugāle (1.09.2012.-31.01.2013.);
 • Jorge Pereira Mota - Koimbras Universitāte, Portugāle (1.09.2012.-31.01.2013.);
 • Olivia Garsia Ruiz - Malagas Universitāte, Spānija (1.09.2012.-31.01.2013.);
 • Juan Manuel Vega Tamayo - Malagas Universitāte, Spānija (1.09.2012.-31.01.2013.);
 • Arturs Akelaitis - Lietuvas Sporta Universitāte (28.01.-28.04.2013.);
 • Dalius Juodsnukis - Lietuvas Sporta Universitāte (28.01.-28.04.2013.);
 • Ērika Paulauskaite – Šauļu Universitāte (8.02.-8.06.2013.)
 • Mario Todorovs – Nacionālā Sporta akadēmija (1.02.-30.06.2013.)

 

LSPA Erasmus studenti ārzemju augstskolās 2012./2013.ak.g

 • M.Miķelsone - Varšavas fiziskās izglītības universitāte (10.06.-10.09.2013.)
 • S. Širaka - Varšavas fiziskās izglītības universitāte (10.06.-10.09.2013.)
 • L.Umecka - Varšavas fiziskās izglītības universitāte (10.06.-10.09.2013.)
 • A.Dzenītis - Malagas Universitāte (5.06.-5.09.2013.)
 • P.Rozenvalde - Malagas Universitāte (5.06.-5.09.2013.)
 • Marta Empele - Tartu Universitāte (3.09.2012.-3.02.2013.)
 • Aleksandrs Astafičevs - Koimbras Universitāte (1.02. -30.06.2013.)
 • Toms Jankovskis - Malagas Universitāte (1.02. -30.06.2013.)
 • Elizabete Zandberga - Malagas Universitāte (1.02. -30.06.2013.)
 • Edgars Caics - Romas Universitāte (25.02. - 27.07.2013.)
 • Juris Zilvers - Romas Universitāte (25.02. - 27.07.2013.)
 • Jekaterina Smutova - Nacionālā Sporta akadēmija (1.02. - 30.06.2013.)
 • Filips Žuks - Ķīles Universitāte – (25.03.- 31.08.2013.)
 • Agnese Linkeviča - Nacionālā Sporta akadēmija (1.02. - 30.06.2013.)
 • Līva Kalniņa - Zagrebas Universitāte (18.02.-12.07.2013.)
 • Baiba Medne Malagas Universitāte (1.01.2013.- 1.04.2013.)
 • Māra Balode - Kārļa Universitāte (18.02.-30.06.2013.)
 • Rūta Cibule - Kārļa Universitāte (18.02.-30.06.2013.)
 • Līga Lauva – Malagas Universitāte (6.02.-6.05.2013.)

 

Ārzemju docētāji LSPA 2012./2013.ak.g

 • Pavels Rozanskis - Varšavas fiziskās izglītības universitāte (30.05.-6.06.2013.)
 • Zbigniew Ossowski – Gdaņskas Fiziskās audzināšanas akadēmija (5.-12.09.2012.)
 • Carlos Goncalves – Koimbras Universitāte, Portugāle (12.-16.09.2012.)
 • Vahur Ōōpik – Tartu Universitāte (26.-28.11.2012.)
 • Saulius Kavaliauskas – Lietuvas Sporta universitāte (9.-12.12.2012.)
 • Romualdas Malinauskas – Lietuvas Sporta universitāte (9.-12.12.2012.)
 • Andrzej Nowak – Vroclavas fiziskās izglītības universitāte, Polija (15.04.2013.-21.04.2013.)
 • Jurgita Pauliukaitiene - Lietuvas Sporta Universitāte (2.-5.04.2013.)
 • Malgorzata Charmas - Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (22.-4.-27.04.2013.)
 • Zbigniew Ossowski – Gdaņskas Fiziskās audzināšanas akadēmija (21.-28.04.2013.)
 • Oskar Romero Ramos – Malagas Universitāte (23.04.-2.05.2013.)
 • Rafael Merino Marban - Malagas Universitāte (23.04.-2.05.2013.)
 • Ingrid Bottkova – Matej Bel Universitāte (20.-24.05.2013.)

 

LSPA docētāji ārzemju augstskolās 2012./2013.ak.g

 • Aija Kļaviņa - Lietuvas Fiziskās audzināšanas akadēmija (27.-28.09.2012.)
 • Agita Ābele - Lietuvas Fiziskās audzināšanas akadēmija (14.18.10.2012.)
 • Jānis Žīdens - Brno Universitāte (29.10.-2.11.2012.)
 • Uldis Švinks - Brno Universitāte (29.10.-2.11.2012.)
 • Žermena Vazne - Malagas Universitāte (25.11.-1.12.2012.)
 • Rasma Jansone - Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (23.-28.01.2013.)
 • Inta Bula-Biteniece - Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (23.-28.01.2013.)
 • Andra Fernāte - Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (23.-28.01.2013.)
 • Inta Māra Rubana - Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (23.-28.01.2013.)
 • Ivars Kravalis - Telemarka Universitāte (4.-10.03.2013.)
 • Kalvis Ciekurs - Telemarka Universitāte (4.-10.03.2013)
 • Inese Pontaga - Komeniusa Universitāte (2.-6.04.2013.)
 • Vera Ševčenko - Komeniusa Universitāte (2.-6.04.2013.)
 • Aija Kļaviņa - Lēvenes Katoļu Universitāte (16.-20.04.2013.)
 • Baiba Smila – Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (9.-5.-13.05.2013.)
 • Daina Krauksta - Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (9.-5.-13.05.2013.)
 • Uldis Švinks – Porto Universitāte (5.05.-11.05.2013.)
 • Ingrīda Smukā - Koimbras Universitāte (7.05.-14.05.2013.)
 • Inga Liepiņa - Koimbras Universitāte (7.05.-14.05.2013.)
 • Irīna Aksjonova - Koimbras Universitāte (7.05.-14.05.2013.)
 • Iveta Boge – Lietuvas Sporta Universitāte (15.-18.05.2013.)
 

2011./2012.ak.g.

Drukāt

Erasmus ārzemju studenti LSPA 2011./2012.ak.g.

 1. Andrea Colasurdo – Boloņas Universitāte, Itālija (1.09.2011.-29.02.2012., profesionālā bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 2. Pedro Braš – Coimbras Universitāte, Portugāle (1.09.2011.-31.01.2012., profesionālā bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 3. Joao Pereira – Coimbras Universitāte, Portugāle (1.09.2011.-31.01.2012., profesionālā bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 4. Jose Teixeira – Coimbras Universitāte, Portugāle (1.09.2011.-31.01.2012., profesionālā bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 5. Castillo Cruz – Haēnas Universitāte, Spānija (5.09.2011.-31.01.2012., profesionālā bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 6. Moreno Galdon – Haēnas Universitāte, Spānija (5.09.2011.-31.01.2012., profesionālā bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 7. Blazquez Iniesta – Haēnas Universitāte, Spānija (5.09.2011.-31.01.2012., profesionālā bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 8. Jakub Hejl no J.E.Purkene Usti nad Labem Universitāte, Čehija (30.01.-29.06.2012.) profesionālā bakalaura studiju programma 2. studiju gads

LSPA Erasmus studenti ārzemju augstskolās 2011./2012.ak.g.

 1. Līga Eriņa – Zviedrijas sporta un veselības zinātnes augstskola (1.07.-30.09.2011., 2.līmeņa profesionālās studiju programmas 1.studiju gads)
 2. Intars Nikonovs – Zviedrijas sporta un veselības zinātnes augstskola (1.07.-30.09.2011., 2.līmeņa profesionālās studiju programmas 1.studiju gads)
 3. Elīna Ēdole – Kārļa Universitāte Prāgā, Čehija (17.09.2011.-17.02.2012., bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 4. Artūrs Piļinovičs – J.Pilsudska Varšavas fiziskās izglītības universitāte, Polija (26.09.2011. - 26.02.2012., bakalaura studiju programma, 3.studiju gads)
 5. Jeļena Mihailova – V.Levska Nacionālā sporta akadēmija Sofijā, Bulgārija (1.09.2011.-31.01.2012., profesionālās studiju programmas 2.studiju gads)
 6. Agnese Zalkovska – Boloņas Universitāte, Itālija (1.09.2011.-31.01.2012., maģistrantūras 2.studiju gads)
 7. Alīna Kļonova – Boloņas Universitāte, Itālija (1.09.2011.-30.06.2012., doktorantūras 3.studiju gads)
 8. Līga Lauva - Malagas Universitāte (1.02.-30.06.2012.), bakalaura studiju programma, 3.studiju gads
 9. Evija Reine - Malagas Universitāte (1.02.-30.06.2012.), bakalura studiju programma, 2.studiju gads
 10. Līga Eihvalde - Lietuvas fiziskās audzināšanas akadēmija (19.03.-19.072012.), maģistratūras 1.studiju gads
 11. Renārs Līcis – Lietuvas Fiziskās audzināšanas akadēmija (1.07.-30.09.2012., 3.studiju gada doktorantūras students)

Ārzemju docētāji LSPA 2011./2012.ak.g. 

 1. Tomasz Nižnikowski – Lomžas biznesa un administrācijas koledža (6.09.-10.09.2011.)
 2. Jerzy Sadowski – Lomžas biznesa un administrācijas koledža (6.09.-10.09.2011.)
 3. Arūnas Grabauskas – Šauļu Universitāte (5.09.-8.09.2011.)
 4. Audrone Dumčiene – Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija (25.-27.09.2011.)
 5. Erika Zemkova – Komeniusa Universitāte (21.11.-2.12.2011.)
 6. Jerzy Sadowski – Lomžas biznesa un administrācijas koledža (10.-15.02.2012.)
 7. Tomasz Nižnikowski – Lomžas biznesa un administrācijas koledža (10.-15.02.2012.)
 8. Oscar Romero Ramos – Malagas Universitāte (13.02.-19.02.2012.)
 9. Manuel Gonzalez Domimguez – Malagas Universitāte (25.02.-2.03.2012.)
 10. Andrej Nowak – Fiziskās izglītības universitāte Vroclavā (23.-20.03.2012.)
 11. Ramute Vaznononiene - Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija (3..-6.04.2012.)
 12. Aleksas Stanislovaitis - Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija (12.04.2012.)
 13. Jurate Stanislovaitiene - Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija (12.04.2012.)
 14. Miloš Bednar – Kārļa Universitāte Prāgā (14.-19.05.2012.)
 15. Egle Kemeryte-Riaubiene Lietuvas izglītības zinātnes universitāte (Viļņa) (6.-10.05.2012.)

LSPA docētāji ārzemju augstskolās 2011./2012.ak.g. 

 1. Juris Grants – Zviedrijas sporta un veselības zinātnes augstskola (19.09.-25.09.2011.)
 2. Uldis Grāvītis – Radomas Tehniskā universitāte (22.-28.09.2011.)
 3. Arvils Lielvārds – Radomas Tehniskā universitāte (22.-28.09.2011.)
 4. Ingrīda Smukā – J.Pilsudska Varšavas fiziskās izglītības universitāte (16.-21.10.2011.)
 5. Viesturs Krauksts - Zviedrijas sporta un veselības zinātnes .augstskola (5.-8.11.2011.)
 6. Renārs Līcis - Komeniusa Universitāte (16.-20.11.2011.)
 7. Jānis Žīdens - Komeniusa Universitāte (16.-20.11.2011.)
 8. Rasma Jansone - J.Pilsudska Varšavas fiziskās izglītības universitāte (14.-21.11.2011.)
 9. Inta Bula-Biteniece - J.Pilsudska Varšavas fiziskās izglītības universitāte (14.-21.11.2011.)
 10. Agita Ābele - Romas Universitāte „Foro Italico” (29.11-3.12.2011.)
 11. Inta Māra Rubana - Komeniusa Universitāte (5.-11.12.2011.)
 12. Aija Kļaviņa - Šauļu Universitāte (9.-10.12.2011.)
 13. Aija Kļaviņa - Haaga-Helia Universitāte (6.-11.02.2012.)
 14. Baiba Smila - Lomžas biznesa un administrācijas augstskola (21.-26.01.2012.)
 15. Kalvis Ciekurs - Lomžas biznesa un administrācijas augstskola (21.-26.01.2012.)
 16. Aija Kļaviņa - Lēvenes Katoļu Universitāte (25.-28.04.2012.)
 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv