Uz sākumu Pētniecība Promocijas padome

Promocijas padome

Sergejs Saulīte

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Luīze Ventakrasta

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Uģis Ciematnieks

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Māris Lesčinskis

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Aivars Kaupužs

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Inga Liepiņa

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

   

Vita Mikitanova

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Žermēna Vazne

Drukāt

2009.gada 15.decembrī Promocijas darbu „Spēlētāju psihiskā noturība un komandas saliedētība 16 – 20 gadu veciem basketbolistiem” aizstāvēja Teorijas katedras docente Žermēna VAZNE un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Darba vadītājs: Dr.paed. prof. A.Rudzītis.
Darba konsultante: Dr.psych. K.Mārtinsone

Promocijas darba recenzenti:
Dr.paed., profesors Romualdas MALINAUSKAS
(Lithuanian Academie of Physical Education);
Dr.paed., profesore Alīda SAMUSĒVIČA (Liepājas Universitāte);
Dr.paed., profesors Juris GRANTS (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Aldona Homiča

Drukāt

2009.gada 30.jūnijā LSPA Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Aldona HOMIČA aizstāvēja promocijas darbu „Konstruktīvisma pieeja profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences pilnveidē Latvijas Policijas akadēmijas  studentiem”  un  ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti: par–8, pret–nav, nederīgu biļetenu nav

Darba vadītāja: LSPA profesore, Dr.paed. Rasma JANSONE.
Konsultanti: LSPA docente, Dr.paed. Andra FERNĀTE,
RTU asociētā profesore, Dr.paed. Tamāra ŠKOĻŅIKOVA.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti:
Finmark University College (HIF) asoc.profesors,
Dr.phil. Herbert ZOGLOWEK  (Norvēģija),
DPU profesors, Dr.hab.psych., Dr.hab.paed. Aleksejs VOROBJOVS,
LSPA profesors, Dr.paed.  Juris GRANTS.

Promocijas darba 1. daļa (pdf)
Promocijas darba 2. daļa (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 
3 lapa no 4

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv