Uz sākumu Pētniecība Promocijas padome

Promocijas padome

Alīna KĻONOVA

Drukāt

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

Sporta zinātnes promocijas  padomes atklātā  sēdē 

2014.gada 16.janvārī

ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” mērķstipendijas saņēmēja

21

Alīna KĻONOVA

aizstāvēja promocijas darbu „Partneru fizioloģiskais noslogojums un ķermeņu kontakta pilnveidošana standarta sporta dejās  („Partners’ Physiological Engagement and Body Contact Improvement in Standard Sport Dances”)

un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē 

sporta pedagoģijas  apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti:  par – 14,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

   

Lasīt tālāk...
 

Renārs Līcis

Drukāt

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 

Anna Zuša

Drukāt

 

 

Alīna KĻONOVA

Drukāt

 

 

Sporta zinātnes nozares promocijas padome un eksperti

Drukāt

Promocijas padomes priekšsēdētājs:

Prof., Dr.paed. Uldis GRĀVĪTIS

 

Promocijas padomes locekļi:    

Prof., Dr.paed. Agita ĀBELE

Prof., Dr.paed. Andra FERNĀTE

Prof., Dr.paed. Juris GRANTS

Prof., Ph.D. Aija KĻAVIŅA

Prof., Dr.med. Inese PONTAGA                    

Prof., Dr.paed. Jānis ŽĪDENS

Prof., Dr.paed. Žermēna VAZNE

Asoc.prof., Dr.paed. Signe LUIKA

Doc. Dr.paed. Kalvis CIEKURS. 

Promocijas padomes zinātniskā sekretāre:

Doc., Dr.paed. Irēna DRAVNIECE.

Padomes sastāvs apstiprināts 2019.gada 20.jūnijā, Senāta protokols Nr. 11.

 

  

Andris MOLOTANOVS

Drukāt

Promocijas darbs (PDF)
Kopsavilkums (PDF)

 

Kalvis Ciekurs

Drukāt

Promocijas darbs (PDF)
Kopsavilkums (PDF)

 

Monta Jakovļeva

Drukāt

Promocijas darbs (PDF)
Kopsavilkums (PDF)

 

Signe Luika

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Kopsavilkums (pdf)

 

Ingrīda Smukā

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 
2 lapa no 4

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv