Uz sākumu Pētniecība Promocijas padome

Promocijas padome

VESELĪBAS UN SPORTA ZINĀTNES PROMOCIJAS PADOME

Drukāt

Promocijas padomes priekšsēdētājs:

Prof., Dr.paed. Jānis ŽĪDENS (LSPA)

Promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks:

Prof., Dr.paed. Uldis GRĀVĪTIS (LSPA)

Promocijas padomes locekļi:    

Prof., Dr.paed. Agita ĀBELE (LSPA),

Prof., Dr.paed. Andra FERNĀTE (LSPA),

Prof., Dr.paed. Juris GRANTS (LSPA), 

Prof. Ph.D. Jaak JUREMAE (Tartu Universitāte, Igaunija), 

Vadoša pētniece, Ph.D. Aija KĻAVIŅA (LSPA),

Asoc.prof. Ph.D. Anda ĶĪVĪTE - URTĀNE (RSU),   

Asoc.prof. Ph.D. Artur LITWINIUK (Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Polija),

Prof. Ph.D. Arvydas STASULIS (Lietuvas Sporta Universitāte, Lietuva)

Asoc.prof. Ph.D. Signe TOMSONE (RSU), 

Prof. Ph.D. Mati PAASUKE (Tartu Universitāte, Igaunija),

Prof., Dr.med. Inese PONTAGA (LSPA),                   

Prof., Dr.paed. Žermēna VAZNE (LSPA).

Promocijas padomes zinātniskā sekretāre:

Asoc.prof., Dr.paed. Irēna DRAVNIECE (LSPA).

Promocijas padomes sastāvs apstiprināts 2021.gada 1.aprīlī senāta sēdē,  protokols Nr. 8. 

 

ALĪNA KURMEĻEVA IEGUVUSI ZINĀTNISKĀ DOKTORA GRĀDU VESELĪBAS UN SPORTA ZINĀTNES NOZARES SPORTA PEDAGOĢIJAS APAKŠNOZARĒ

Drukāt

22.jūlijā Sporta zinātnes promocijas padome pieņēma vienbalsīgu lēmumu piešķirt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) doktorantei Alīnai Kurmeļevai zinātniskā doktora grādu (Ph.D.) veselības un sporta zinātnes nozares sporta pedagoģijas apakšnozarē par aizstāvēto promocijas darbu "Vecāku kompetences pilnveides modelis zīdaiņu peldināšanā".

Alīnas Kurmeļevas darba vadītāja ir LSPA studiju prorektore, Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedra profesore, Dr.paed. Andra Fernāte.

Lasīt tālāk...
 

Veselības un sporta zinātnes promocijas padome

Drukāt

Promocijas padomes priekšsēdētājs:

Prof., Dr.paed. Jānis ŽĪDENS (LSPA)

Promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks:

Prof., Dr.paed. Uldis GRĀVĪTIS (LSPA)

Promocijas padomes locekļi:    

Prof., Dr.paed. Agita ĀBELE (LSPA),

Prof., Dr.paed. Andra FERNĀTE (LSPA),

Prof., Dr.paed. Juris GRANTS (LSPA), 

Prof. Ph.D. Jaak JUREMAE (Tartu Universitāte, Igaunija), 

Vadoša pētniece, Ph.D. Aija KĻAVIŅA (LSPA),

Asoc.prof. Ph.D. Anda ĶĪVĪTE - URTĀNE (RSU),   

Asoc.prof. Ph.D. Artur LITWINIUK (Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Polija),

Prof. Ph.D. Arvydas STASULIS (Lietuvas Sporta Universitāte, Lietuva), 

Asoc.prof. Ph.D. Signe TOMSONE (RSU), 

Prof. Ph.D. Mati PAASUKE (Tartu Universitāte, Igaunija),

Prof., Dr.med. Inese PONTAGA (LSPA),                   

Prof., Dr.paed. Žermēna VAZNE (LSPA).

Promocijas padomes zinātniskā sekretāre:

Asoc.prof., Dr.paed. Irēna DRAVNIECE (LSPA).

Promocijas padomes sastāvs apstiprināts 2021.gada 1.aprīlī senāta sēdē,  protokols Nr. 8.

 

  

AIGA PAIKENA IEGUVUSI PEDAGOĢIJAS DOKTORA ZINĀTNISKO GRĀDU SPORTA ZINĀTNĒ

Drukāt

IMG 7979 214.novembrī Sporta zinātnes promocijas padome pieņēma vienbalsīgu lēmumu piešķirt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) doktorantei Aigai PAIKENAI pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē par aizstāvēto promocijas darbu "Augstu sasniegumu sporta vadība Latvijā".

Lasīt tālāk...
 

ALEKSANDRA ČUPRIKA

Drukāt

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei”
Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

Sporta zinātnes promocijas  padomes atklātā  sēdē 
2016.gada 24.novembrī
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” mērķstipendijas  saņēmēja 

2Sasa novembrisAleksandra ČUPRIKA

aizstāvēja promocijas darbu
FIZISKĀ KAPITĀLA VEICINĀŠANA FITNESĀ
un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē 
sporta pedagoģijas apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti:  par – 12,  pret – nav, nederīgi biļeteni -nav.

Lasīt tālāk...
 

Promocijas darba aizstāvēšana 2016. gada 24. novembrī

Drukāt

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei”
Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010

Lasīt tālāk...
         
1 lapa no 4
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv