Uz sākumu Pētniecība Aktualitātes

Pētniecība

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS STUDENTU 64. ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Drukāt

IMG_05002012.gada 5.aprīlī, LSPA Senāta sēžu zālē norisinājās ikgadējā studentu zinātniskā konference, kura šogad pulcēja 8 jaunos pētniekus. Ar referātiem uzstājās dažādu sporta veidu pārstāvji. Ziņojumus vērtēja LSPA docētāji: Prof. Leonīds Čupriks, Prof. Ilze Avotiņa, Prof. Daina Krauksta, Prof. Leonīds Žiļinskis, Prof. Andris Spunde, Tatjana Ņikiforova, Anna Zuša, Prof. Agita Ābele, Prof. Juris Grants, Doc. Maija Dzintare, Doc. Inta Budviķe, Asist. Sergejs Saulīte, Lekt. Zinta Galeja, Asist. Kalvis Ciekurs un Asist. Krišjānis Kuplis.
Konferences rezultāti: 

REFERĀTI

Vieta

Autors

Darba vadītājs

Nosaukums

1.

Vita Farafonova

prof.
Daina Krauksta

Jāšanas vingrinājumi jātnieku – rekreantu pareizas uzsēdes tehnikas pilnveidošanai

2.

Armands Zvirbulis

asist.
Sergejs Saulīte

Tehniski – taktiskās darbības salīdzinājums junioriem un senioriem brīvajā cīņā (svara kategorijā līdz 84 kg)

3.

Kristīne Karole

prof.
Alvis Paeglītis

Stājas un elementāro kustību raksturojums skolēniem pusaudžu vecumā

4.

Intars Nikonovs

prof.
Juris Grants

Fizisko īpašību un statiskā līdzsvara kopsakarības LSPA studentiem

STENDA REFERĀTI

Vieta

Autors

Darba vadītājs

Nosaukums

1.

Aija Kursīte

prof.
Inese Pontaga

Studentu asinsrites sistēmas adaptācija izturības slodzēm atkarībā no specializācijas

2.

Mārtiņš Rozenbergs

lekt.
Uģis Ciematnieks

Metiena precizitātes uzlabošanas iespējas basketbolā

3.

Līga Eriņa, Intars Nikonovs

prof.
Jonny Nilsson, prof. Juris Grants

Muskuļu aktivitātes līmenis un locītavu kustības ātrums rollerslēpošanas un slēpošanas imitācijas laikā

4.

Deniss Lukjančuks

asist.
Sergejs Saulīte

Tekvondo WTF sacensību tehnisko darbību analīze

Paldies studentēm Leldei Bērziņai un Līgai Eriņai par konferences vadītāju pienākumu veikšanu, studentiem par piedalīšanos konferencē un LSPA docētājiem par atsaucību konferences žūrijas darbā.

LSPA 64.studentu zinātniskās konferences rīcības komiteja

Lasīt tālāk...
 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 4.doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference ”TEORIJA UN PRAKSE SPORTA ZINĀTNĒ”

Drukāt

_DSC0710

2012.gada 15.martā notika LSPA 4.doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference ”TEORIJA UN PRAKSE SPORTA ZINĀTNĒ”. Konferencē piedalījās 44 dalībnieki, kuru prezentācijas vērtēja zinātniskā komisija.

Konferences rezultāti:

Sekcija „Sporta treniņu teorija un metodika”

1.vieta Andris Molotanovs – 4.stud.gada doktorants

2.vieta Kalvis Ciekurs – 4.stud.gada doktorants

3.vieta Alīna Kļonova – 3.stud.gada doktorante

Sekcija „Sporta psiholoģiskie un pedagoģiskie aspekti”

1.vieta Līga Laimiņa – 2.stud.gada maģistrante

2.vieta Arnis Šmugais – 2.stud.gada maģistrants

3.vieta Raivo Deklavs – 1.stud.gada doktorants

Sekcija „Sporta medicīniskie un biomehāniskie aspekti”

1.vieta Edgars Bernāns – 2.stud.gada maģistrants

2.vieta Anna Zuša – 3.stud.gada doktorante

3.vieta Vera Sevčenko – 4.stud.gada doktorante

Sekcija „Sporta sociālie aspekti un rekreācija”

1.vieta Signe Luika – 4.stud.gada doktorante

2.vieta Ieva Kundziņa – 2.stud.gada doktorante

3.vieta Kristīne Jākabsone – 1.stud.gada maģistrants

Konferences orgkomiteja izsaka pateicību sekciju vadītājiem un visiem, kas aktīvi piedalījās šī pasākuma organizēšanā! Īpašs paldies Dr.paed., lekt. Ingrīdai Smukajai, kura uzstājās plenārsēdē ar lekciju „Pedagoģiskā mijiedarbība un skolēnu fiziskā aktivitāte”.

Pateicamies doktorantūras un maģistratūras vadītājai Tatjanai Ņikiforovai, Dr.paed., prof. Jurim Grantam, doktorantei Annai Zušai un zinātniskās komisijas locekļiem: Dr.paed., lekt. Uģim Ciematniekam, Dr.paed., asoc.prof. Ilzei Avotiņai, Dr.paed., prof. Andrim Rudzītim, Dr.paed., prof. Dainai Kraukstai, Dr.paed., doc. Antrai Gulbei, Dr.habil.paed., prof. Jānim Lankam, Dr.med., prof. Inesei Pontagai, Dr.paed., doc. Unai Vesetai, Dr.paed., lekt. Ingai Liepiņai, Dr.paed., asoc.prof. Andrai Fernātei un Dr.paed., asoc.prof. Ivaram Kravalim.

Veiksmi un panākumus turpmākajā zinātniskajā darbībā!

Informācija sagatavoja Konferences orgkomitejas priekšsēdētāja,
doktorante Ieva Kundziņa

Lasīt tālāk...
 

LSPA 4. doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference ”TEORIJA UN PRAKSE SPORTA ZINĀTNĒ”

Drukāt

2012. gada 15.marts.
LSPA 4. doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference ”TEORIJA UN PRAKSE SPORTA ZINĀTNĒ”

Cienījamie maģistranti, doktoranti un jaunie zinātnieki!
Aicinām Jūs piedalīties: LSPA 4.doktorantu un maģistrantu zinātniskajā konferencē ”Teorija un Prakse Sporta Zinātnē”
Norises laiks: 15.03.2012. plkst. 09:00 – 14:30
Vieta: Brīvības gatve 333, Rīga, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā konferenču zālē.
Konferences darba plāns:
08:30-08:55 - reģistrācija
09:00 – 09:10  Konferences atklāšana
09:10 – 09:50  Plenārsēde (uzstāsies Dr.paed. Ingrīda Smukā ar tēmu „Pedagoģiskā mijiedarbība un skolēnu fiziskā aktivitāte”).
10:00 – 12:00  Referātu ziņojumi pa sekcijām, diskusijas
12:00 – 13:00  Stenda referātu ziņojumi
13:30 – Konferences apkopojums, labāko dalībnieku apbalvošana ar diplomiem, noslēgums. Maģistrantu un doktorantu izlaidums.
Dalības maksa: 5 Ls

Lasīt tālāk...
 

Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā

Drukāt

sveiceŠveices sadarbības programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” mērķis ir attīstīt un stiprināt Latvijas augstākās izglītības un pētniecības institūtu potenciālu, palielinot augstas kvalitātes augstākās izglītības un pētniecības pieejamību. 
Grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” īstenošanā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) veic ieviešanas iestādes funkcijas.
Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta līgumu par grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” Šveices Konfederācija, Latvijas Republikas Finanšu ministrija un VIAA parakstīja 2011.gada 30.maijā.

„Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atbalstāmās aktivitātes

Grantu shēmas finansējums tiek piešķirts Šveices pētnieka mobilitātei Latvijā atsevišķu lekciju vai lekciju kursa pasniegšanai un zinātniskās darbības pieredzes apmaiņai visās zinātnes nozarēs Latvijas augstskolās un Latvijas zinātniskajās institūcijās.

Šveices pētnieks

Šveices pētnieks ir Šveices augstāko izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju personāls, kam ir profesora, asociēta profesora, docenta vai vadošā pētnieka akadēmiskais amats.

Pieejamais finansējums

Laika periodā no 2012. līdz 2015.gadam kopējais Šveices pētnieku aktivitātēm Latvijā pieejamais finansējums ir 529 411 Šveices franku (330 000 tūkstoši latu), tai skaitā 79 412 Šveices franku (50 000 tūkstoši latu) liels Latvijas nacionālais līdzfinansējums.

Programmas
darbības laiks

No 2011.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.septembrim.

Stipendijas ilgums

Šveices pētnieku aktivitātēm Latvijā stipendiju var piešķirt periodam no 5 dienām (kurā ietilpst vismaz 3 darbdienas) līdz 60 dienām. 

Stipendijas apmērs

 Stipendijā ir iekļauta pētnieka dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) un ceļa izdevumi šādā apmērā:

  • dienas nauda: CHF 65.00/dienā;
  • izdevumi par viesnīcu (naktsmītni): CHF 120.00/naktī;
  • ceļa izdevumi: CHF 700.00 (vienreizējs maksājums)

Minimālais stipendijas apmērs par mobilitātes piecām dienām ir CHF 1505.00, savukārt maksimālais stipendijas apmērs par mobilitātes 60 kalendārajām dienām ir CHF 11 680.00.  

Konkursu izsludināšana

Projektu konkursus līdz 2014.gadam paredzēts izsludināt divas reizes gadā (septembrī un martā). Kopumā plānoti seši konkursi. Viena konkursa ilgums būs 2 mēneši.
 2012.gada 17.janvārī Ministru kabinetā tika apstiprināti noteikumi Nr.62 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums”. MK noteikumi pieejami www.likumi.lv
Pirmais konkurss Latvijai tika izsludināts 2012.gada 1. martā. Vairāk par konkursa izsludināšanu: Starpvalstu sadarbība » Šveices sadarbības programma » Konkursi » Izsludinātie konkursi

Pieteikšanās kārtība
un dokumenti

Pieteikties finansējumam var akreditētas Latvijas augstskolas un zinātniskās institūcijas.

Vienā projektā tiek piesaistīts viens Šveices pētnieks. Ja vairākas Latvijas augstskolas un zinātniskās institūcijas vēlas uzņemt vienu un to pašu pētnieku, tad jāiesniedz viens kopīgs sadarbības projekts.
Plānojot piedalīties Šveices pētnieku aktivitātes konkursā, Latvijas uzņemošajai iestādei ir jāvienojas ar Šveices pētnieku par viņa dalību projektā, mobilitātes mērķi, saturu un ilgumu. Aizpildot iesniegumu, jāsniedz detalizēta informācija par plānoto apakšprojektu.
Ja pieteiktais apakšprojekts tiks atbalstīts, stipendija tiks pārskaitīta projekta pieteicējam, kas to tālāk mobilitātes īstenošanai pārskaitīs Šveices pētniekam.
 Lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu, apakšprojekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz Projekta iesniegumu un tā pielikumus.
 Dokumentācija:

 

Promocijas darba aizstāvēšana 2012.gada 21.februārī

Drukāt

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes    atklātā    sēdē   2012.gada    21.februārī Luize VENTASKRASTA aizstāvēja promocijas darbu Pielāgotās fiziskās aktivitātes pedagoģiskajā korekcijā hiperaktīvajiem (ar UDS/UDHS izpausmēm) sākumskolas skolēniemun ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

 

Promocijas darbu aizstāvēšana 2012.gada 14.februārī

Drukāt

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes    atklātā    sēdē   2012.gada    14.februārī Ingrīda SMUKĀ aizstāvēja promocijas darbu „Pedagoģiskā mijiedarbība un skolēnu fiziskā aktivitāte” un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes    atklātā    sēdē   2012.gada    14.februārī Sergejs SAULĪTE aizstāvēja promocijas darbu „Tekvondistu speciālā ātruma un tehniskās sagatavotības pilnveide un kontrole” un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Lasīt tālāk...
 

Studentu 64 zinātniskā konference

Drukāt

LSPA 64. STUDENTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

LSPA2012-afisa1_small1. Studentu zinātniskās konferences mērķis ir sagatavot vispusīgu, radošu jauno sporta izglītības speciālistu, kurš apguvis ne tikai vairākus studiju kursus, bet ieguvis pirmās zinātniski pētnieciskās iemaņas, prot apkopot zinātniskos literatūras avotus, veikt pētījumus, analizēt un izdarīt secinājumus, tuvināt saikni starp teoriju un praksi. Ar studentu zinātnisko jaunradi nostiprinās saikne starp studijām un zinātniski pētniecisko darbu.
2. LSPA 64.Studentu zinātniskā konference notiks 05.04.2012. plkst. 12:00 – 15:00 LSPA konferenču zālē LSPA Zinātnes dienas ietvaros.
3. LSPA katedras studentu zinātniskajai konferencei ir tiesīgas izvirzīt divus dalībniekus – bakalaura un profesionālo studiju programmas dienas un neklātienes nodaļas studentus, viens dalībnieks tiek izvirzīts referāta nolasīšanai, otrs stenda referāta prezentācijai. Ja pieteikto dalībnieku skaits nav astoņi katrā no konferences sadaļām, tad LSPA 64.Studentu zinātniskās konferences rīcības komitejai ir tiesības atļaut ziņot studentiem, kuru katedru pieteikto dalībnieku skaits pārsniedz divus.
LSPA 64.Studentu zinātniskā konferencē ir tiesīgi piedalīties citu Latvijas Republikas augstskolu studenti.
4. Studentu zinātniskās konferences referātu nosaukumus ar autora un darba vadītāja vārdu, uzvārdu, anotāciju (elektroniskā veidā) iesniegt līdz 02.04.2012. LSPA 64.Studentu zinātniskās konferences rīcības komitejas sekretāram Krišjānim Kuplim, tālr. 26496936, tālr. Vieglatlētikas katedrā: 346, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Pieteikuma veidlapa atrodama LSPA mājas lapā: www.lspa.lv  (spiest uz saites)
5. Studentu zinātniskās konferences darba kārtība:
12:00 – 13:30 referentu ziņojumi
13:30 – 14:15 stenda referātu apskate un īss autoru ziņojums
14:25 – 14:45 rezultātu apkopojums un referātu autoru prēmēšana

Lasīt tālāk...
 

Promocijas darbu aizstāvēšana 2012.gada 17.janvārī

Drukāt

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas    padomes     atklātā    sēdē    2012.gada    17.janvārī
Māris LESČINSKIS aizstāvēja promocijas darbu „Vispārējās, speciālās izturības un apakšdelma muskuļu attīstīšanas individualizācija svarbumbu sportā” un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti:  par – 13,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas    padomes     atklātā    sēdē    2012.gada    17.janvārī
Uģis Ciematnieks aizstāvēja promocijas darbu „Lokālās vibrostimulācijas ietekme uz spēka izpausmēm”  un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti:  par – 11,  pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

Lasīt tālāk...
 

Promocijas darba aizstāvēšana 2012.GADA 14.FEBRUĀRĪ

Drukāt

2012.gada 14.februārī plkst.12.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA)  Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā  
Ingrīda SMUKĀ   
aizstāvēs promocijas darbu  
„Pedagoģiskā mijiedarbība un skolēnu fiziskā aktivitāte”

Promocijas padomes noteiktie recenzenti :

1. Krzystof PIECH, Ph.D., asoc.profesors (Fiziskās izglītības Josef Pilsudski universitāte, Biala Podlaska, Polija),   
2. Ausma ŠPONA, Dr.habil.paed., profesore (RPIVA),
3. Daina LIEĢENIECE, Dr.habil.paed., profesore  (Liepājas Universitāte).

2012.gada 14.februārī plkst.14.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA)  Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā  
Sergejs SAULĪTE
aizstāvēs promocijas darbu  
„Tekvondistu  speciālā  ātruma un tehniskās  sagatavotības
pilnveide un kontrole”

Promocijas padomes noteiktie recenzenti :
1. Jerzy SADOWSKI, Dr.hab., profesors AWF, Varšavas Fiziskās kultūras akadēmija (Polija)
2. Aldona HOMIČA, Dr.paed., docente (Valsts Policijas koledža, Latvija)
3. Agita ĀBELE, Dr.paed, profesore  (LSPA).

2012.gada 21.februārī plkst.12.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA)  Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā  
Luize VENTASKRASTA
aizstāvēs promocijas darbu  
„Pielāgotās fiziskās aktivitātes pedagoģiskajā korekcijā hiperaktīvajiem (ar UDS/UDHS izpausmēm) sākumskolas skolēniem”

Promocijas padomes noteiktie recenzenti :
1. Artur LITWINIUK, Dr. asoc.prof. (Fiziskās izglītības Josef Pilsudski universitāte, Biala Podlaska, Polija).    
2. Valdis FOLKMANIS, Dr.med., profesors (Latvijas Universitāte).
3. Rasma JANSONE, Dr.paed., profesore  (LSPA).

Ar promocijas darbiem var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

 

Promocijas darba aizstāvēšana 2012.gada 17.janvārī

Drukāt

2012.gada 17.janvārī plkst.12.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

Uģis CIEMATNIEKS

aizstāvēs promocijas darbu Lokālās vibrostimulācijas ietekme uz spēka izpausmēm”.

 

Promocijas padomes noteiktie recenzenti :

 

1. Toivo JÜRIMÄE, Ph.D., professor (University    of Tartu, Igaunija)

2. Ženija ROJA, Dr.med., asoc.profesore (Latvijas Universitāte)

3. Jānis LANKA, Dr.paed, profesors (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

 
29 lapa no 32

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv