Uz sākumu Pētniecība Aktualitātes

Pētniecība

LSPA 5. DOKTORANTU UN MAĢISTRANTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE ’’SPORTA ZINĀTNE PRAKSEI’’

Drukāt

Cienījamie maģistranti, doktoranti un jaunie zinātnieki!

Aicinām Jūs piedalīties: LSPA 5. doktorantu un maģistrantu zinātniskajā konferencē

‘’SPORTA ZINĀTNE PRAKSEI”

Norises laiks: 14.03.2013. plkst. 08:00 – 13:00

Vieta: Brīvības gatve 333, Rīga, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā konferenču zālē.

Reģistrācija: līdz 01.03.2013., pievienojot anotāciju (~250 vārdi Word, Times New Roman 12 pt) , kura sastāv no sekojošām daļām: autori, nosaukums, aktualitāte , mērķis, subjekts, metodes, rezultāti, secinājumi.  

Konferences elektroniskā reģistrācijas anketa pieejama šeit!

Konferences valoda: latviešu, angļu

Uzstāšanās veidi:

  • Mutiskais referāts 15 min (10 min.+5min.)
  • Stenda referāts 8 min (5 min. +3 min.) (izmēri 65 x 95cm).

***Ja referāta materiāls sagatavots angļu valodā, tad to var prezentēt latviešu valodā un otrādi

Konferences virzieni:

  • Sporta pedagoģija un psiholoģija
  • Sports teorijā un praksē
  • Rekreācija
  • Sporta medicīna un fizioterapija
  • Menedžments
Lasīt tālāk...
 

6th Baltic Scientific Conference Sport Science for Sustainable Society April 23 - 25, 2013 Riga, LATVIA

Drukāt

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
LATVIAN ACADEMY OF SPORT EDUCATION

BSSS

6th Baltic Scientific Conference 
Sport Science 
for Sustainable Society
April 23 - 25, 2013
Riga, LATVIA 

Lasīt tālāk...
 

Madonā Smeceres silā no 5.-12.septembrim norisinājās Starptautiskā Vasaras skola 2012

Drukāt

osress_2012

OSRESS 2012

OUTDOOR SPORTS AND RECREATION EDUCATION SUMMER SCHOOL 2012
Recreation sports in multicultural environment in Latvia

Historical Perspective in Latvia
September 5 - 12, 2012
Latvia, Madona, Smeceres sils
 

Vasaras izskaņā Madonā Smeceres silā no 5.-12.septembrim jau trešo gadu norisinājās Starptautiskā Vasaras skola, ko organizēja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija un Latvijas Rekreācijas izglītības asociācija (Prof. J. Grants, asoc.prof. I. Kravalis, doc. I. Bula-Biteniece, lekt. I. Smukā un asist. K. Ciekurs) kopā ar sadarbības augstskolām no Polijas (Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, un College of Computer Science and Business Administration on Lomža asoc. prof. K. Piech un asoc. prof. A. Litwiniuk),Zviedrijas (Swedish School of Sports and Health Science, prof. J. Nilsson un Mg. Art. E. Kraepelien Strid) Spānijas (Univesidad   De Malaga, asoc.prof. O.Romero Ramos). Starptautiskās Vasaras skolas mērķis bija veicināt neformālo izglītību, vienlīdzīgi izglītošanās procesā iesaistot gan studentus, gan pasniedzējus, sekmējot studentu un pasniedzēju profesionālās kompetences.

Lasīt tālāk...
 

Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2012.gada 1.oktobrim izsludina fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu projektu finansēšanai 2013.gadā.

Drukāt

Projektu konkursa mērķis ir: 

  • Sekmēt jaunu zināšanu radīšanu; 
  • Veicināt tehnoloģisku atziņu, kas var būt arī bez tiešas saistības ar tūlītēju to rūpniecisko un komerciālo izmantošanu, izstrādi; 
  • Atbalstīt zinātnieku pieteiktu jaunu un konkurētspējīgu (izcilu) zinātnisko pētījumu īstenošanu.

Jauna tematiskā pētījuma projekta vai tā posma iesniegumu iesniedz atsevišķs zinātnieks vai zinātniskā grupa. Zinātniskās grupas locekļi var būt vienas vai vairāku zinātnisko institūciju darbinieki.

Projektu iesniegumu informācijas sistēma, kurā līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniedzami projektu pieteikumi, projektu konkursa nolikums, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas metodika pieejama interneta vietnes http://www.lzp.gov.lv sadaļā PROJEKTU KONKURSI.

Papildu informācijai lūdzam vērsties Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 334.kab., tel. 67223211, fakss 67228421).

 

Par as.prof. J.Solovjovas vizīti Austrālijā

Drukāt

2012.g. augustā  LSPA peldēšanas katedras asoc. profesore

Jeļena Solovjova apmeklēja Austrālijas  Centrālo Kvinslendas Universitati, (Central Queensland University, Rockhampton) un peldēšanas sporta klubus.

J. Solovjova iepazinās ar mācības procesu, piedalījās seminārā un apaļā galda diskusijā ar CQU studentiem un pasniedzējiem  par zinātnes programmas pielietošanu treneru un sportistu vajadzībām.Plašāka informācija: 

 

LSPA studenti ar citu augstskolu studentiem piedalās ESF projektā kā mentori skolēniem

Drukāt

LSPA studenti ar citu augstskolu studentiem piedalās ESF projektā kā mentori skolēniem

LSPA 3. kursa studenti: Jānis Labucs, Līva Štamere, Elīna Elksnīte un Kristīne Karašniece piedalās Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei" atbalsta programmas sadaļā „Lakstīgala” – mentorings skolēnu atbalstam.


Latvijas Universitāte ar sadarbības partneriem īsteno projektu, kura ietvaros izveidota atbalsta programma skolēniem, vienā no tās sadaļām „Lakstīgala” mērķis ir studentiem un skolēniem sadarbojoties, veicināt skolēnu sociālo prasmju pilnveidi un noturīgu interešu veidošanos.

Lasīt tālāk...
 

LSPA zinātniskā konference un pētnieciskās aparatūras izstāde

Drukāt

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 2012.gada 25.aprīlī notika Starptautiskā zinātniskā konference Sporta zinātnē, kuras ietvaros tika organizēta zinātniski pētnieciskās aparatūras un pētniecības metodikas izstāde.

Konferenci atklāja akadēmijas rektors, prof. Jānis Žīdens un zinātņu prorektors prof. Juris Grants. Plenārsēdes sākumā kā ļoti nozīmīgs notikums bija prof. J. Žīdena paziņojums, ka ar LSPA Senāta 2012.gada 12. janvāra lēmumu Dr.habil. paed. profesorei Ausmai Šponai ir piešķirts goda nosaukums LSPA Goda doktors par ievērojamu ieguldījumu Latvijas Sporta pedagoģijas izglītībā un zinātnes attīstībā.

Lai gan profesores A.Šponas pamata darba vieta ir Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, tomēr ilgus gadus viņa ir palīdzējusi mūsu augstskolas docētājiem, sekmējot un aktivizējot viņus zinātnisko pētījumu realizēšanā un formulēšanā. Ar mūsu docētāju dāvinātajiem ziediem rokās, cienījamā profesore pateicās visiem klātesošajiem un atklāja plenārsēdi ar ziņojumu „Humānās pedagoģijas būtība un avoti”. Ziņojums izsauca izbrīnu, cieņu un pārsteidza ar domas dziļumu, kopuma plašumu un atsevišķā skaidrību. Domāju, ka daudzi šī ziņojuma klausītāji saprata, ka sastapušies ar Latvijas pedagoģijas dižgaru, ko Indijā tauta godātu, kā „Mahatma”- dižā dvēsele.

Lasīt tālāk...
 

OSRESS 2012

Drukāt

osress_2011

OSRESS 2012

OUTDOOR SPORTS AND RECREATION EDUCATION SUMMER SCHOOL 2012

Recreation sports in multicultural environment in Latvia

Historical Perspective in Latvia

September 5 - 12, 2012
Latvia, Madona, Smeceres sils

Consortium of the Universities:

Latvian Academy of Sport Education, Latvia, Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of PE in Biala Podlaska, Poland, State College of Computer Science and Business Administration in Lomza, Poland, Swedish School of Sport and Health Science, Sweden, University of Malaga, Spain in collaboration with Latvian Association of Outdoor Education and Recreation.


Vasaras izskaņā Madonā Smeceres silā no 5.-12.septembrim jau trešo gadu norisinājās Starptautiskā Vasaras skola, ko organizēja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija un Latvijas Rekreācijas izglītības asociācija (Prof. J. Grants, asoc.prof. I. Kravalis, doc. I. Bula-Biteniece, lekt. I. Smukā un asist. K. Ciekurs) kopā ar sadarbības augstskolām no Polijas (Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, un College of Computer Science and Business Administration on Lomža asoc. prof. K. Piech un asoc. prof. A. Litwiniuk),Zviedrijas (Swedish School of Sports and Health Science, prof. J. Nilsson un Mg. Art. E. Kraepelien Strid) Spānijas (Univesidad   De Malaga, asoc.prof. O.Romero Ramos). Starptautiskās Vasaras skolas mērķis bija veicināt neformālo izglītību, vienlīdzīgi izglītošanās procesā iesaistot gan studentus, gan pasniedzējus, sekmējot studentu un pasniedzēju profesionālās kompetences.

Šogad vasaras skolā piedalījās 16 studenti un 16 pasniedzēji no 7 valstīm (Polija, Zviedrija, Spānija, Lietuva, Horvātija, Norvēģija un Latvija) pārstāvot 10 augstskolas – Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw,  College of Computer Science and Business Administration on Lomža, Academy of Physical education and Sport , Gdansk, Swedish School of Sports and Health Science, Univesidad De Malaga, Lithuanian University of Educational Sciences, University of Zagreb, Telemark University College, TAFE North Sydney College.

Šogad tika piedāvāta ļoti daudzveidīga programma:

Katrs rīts sākās ar rīta aktivitātēm ko vadīja dažādu valstu pārstāvji:

6. septembrs

7. Septembris

8. Septembris

9.septembris

10.septembris

11. septembris

Pasniedzēji domājot par nākotni un nākamo Starptautisko Vasaras skolu, parakstīja nodomu deklarāciju, kas apstiprina pasniedzēju vēlmi sadarboties arī turpmāk un veidot kopīgus projektus rekreācijas nozarē.

Mūsu darbību Madonā tika atspoguļota arī vietēja presē „Stars” un vietējā TV (2012 un 2011 gadā)

 

LSPA Studentu atsauksmes par Starptautisko Vasaras skolu!


INTARS NIKONOVS:

Pašā septembra sākumā nedēļas garumā man un vēl dažiem LSPA studentiem bija vienreizēja iespēja piedalīties Starptautiskajā vasaras skolā Madonā.

Tā bija ļoti laba iespēja satikt studentus un pasniedzējus no citām Eiropas valstīm, piedalīties ar viņiem kopā dažādās rekreācijas aktivitātēs un apmainīties pieredzē. Īpaši interesanti bija satikt studentus no Norvēģijas, uzzināt viņu skatu uz dzīvi un dažādām lietām par to kā šādas aktivitātes tiek organizētas un notiek viņu valstī. Domas vairākos jautājumos sakrita ar studentu no Lietuvas (esam taču kaimiņi). Savs viedoklis bija arī studentiem no Polijas, Spānijas un Horvātijas. Pasniedzēji no LSPA bija parūpējušies par to, lai šī nometne notiktu vienā no piemērotākajām vietām Latvijā – Madonā, Smeceres sila sporta bāzē. Vasaras skolas programma bija izstrādāta pilnībā un mums kā studentiem nevienu brīdi nebija iespēja garlaikoties - aktīva darbība dažu dienu līdz pat pusnaktij. Ļoti ceru, ka Vasaras skola turpinās savu iesākto ceļu un jau nākamgad būs iespēja doties uz Poliju.

JURIS ZILVERTS:

Summer School 2012 es uzskatu par ļoti labu noorganizētu projektu. Šajā laika posmā, ko pavadīju foršā kompānijā, es iemācījos un ieguvu daudz jaunas atziņas, sākot ar rekreācijas pasākumiem, kas man bija jaunums un arī pieredze, jo pats tagad studēju šo programmu un guvu lielāku ieskatu šajā nozarē. Protams, ļoti iepriecināja tas, kad visas nodarbības un sarunas notika angļu valodā, tādējādi uzlaboju savas valodas zināšanas. Vislielāko gandarījumu man sagādāja atziņas, ko guvu projekta laikā klausoties lekcijas un uzzinot citu valstu pieredzi.

ANNIJA GROSBERGA:

Starptautiskā Vasaras skola 2012 bija laba iespēja gūt vērtīgu pieredzi gan mums - studentiem, gan pasniedzējiem, jo šoreiz bija tā retā reize, kad pasniedzēji mācījās kopā ar studentiem. Vērtīgi bija arī tas, ka visas nodarbības un pasākumi notika angļu valodā, kas sniedza mums visiem iespēju uzlabot savas angļu valodas zināšanas, jo Vasaras skolas dalībnieki bija no 7 dažādām Eiropas valstīm. Nometnes laikā mēs iepazinām labāk Latvijas kultūrvidi, devāmies dažādos pārgājienos un piedalījāmies visdažādākajās aktivitātēs, sākot no dažādu valstu nacionālajām dejām, beidzot ar skrituļslidošanu un nūjošanu, kā arī izspēlējām visdažādākās rotaļas, kuras es kā topošais pedagogs, viennozīmīgi varēšu izmatot savā darbā. Tagad atliek vien gaidīt nākamo gadu - Vasaras skolu Polijā un piedalīties tajā. Protams, poļiem nebūs viegli konkurēt un pārspēt LSPA pasniedzēju komandas rīkoto Vasaras skolu, jo latiņa tika uzstādīta diezgan augstu, bet domāju, ka poļi neļaus šai latiņai nokristies.

VOLDEMĀRS LEJNIEKS:

Šī nedēļa kopā ar studentiem un profesoriem bija tik interesanta un aizraujoša, ka atcerēšos vēl ilgi. Jo kopā pavadītais laiks gan lekcijās, gan brīvā dabā, gan vienkārši atpūšoties ir neaizmirstams. To visu paspilgtināja katru dienu jaunie piedzīvojumi un notikumi. Liels paldies organizatoriem, kas deva man šādu iespēju dalīties pieredzē un apmainīties ar zināšanām gan ar savas, gan ar citas valsts studentiem un profesoriem, tas tiešām bija noderīgi. Zināšanas ko ieguvu dos man lielu pārliecību un motivāciju strādājot un studējot tālāk savā specialitātē.

Latvian Team


Latvian Academy of Sport Education (LASE)
Brivibas gatve 333, Riga, LV-1006, Latvia
Phone: +371- 29455837
Fax: +371- 67543480
Riga, April 25, 2012.

Head of Summer School:
Professor Juris Grants

Latvian Academy of Sport Education, Brivibas gatve 333, Rīga, Latvia,
Latvian Association of Outdoor Education and Recreation, Brivibas gatve 333, Rīga, Latvia,

 

Starptautiskā Zinātniskā konference Sporta zinātnē un LSPA Zinātniski pētnieciskās aparatūras un pētniecības metodikas izstāde

Drukāt

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Starptautiskā Zinātniskā konference

Sporta zinātnē

un

LSPA Zinātniski pētnieciskās aparatūras un pētniecības metodikas izstāde

2012.gada 25. - 26. aprīlī

Brīvības gatve 333. Rīga

25.aprīlī

plkst. 12.00-15.00

Vieglatlētikas katedra

26. aprīlī

Senāta zāle (205.auditorija)

Lasīt tālāk...
 

18.-19. aprīlī Kauņā notika 5. Baltijas Sporta zinātnes konference

Drukāt

2012. gada 18.-19. aprīlim Kauņā notika 5. Baltijas Sporta zinātnes konference, kurā piedalījās aptuveni 120 dalībniekiem no 11 valstīm. Tika pieteikti 100 referāti un prezentēti 140 stenda referāti

LSPA kopā pārstāvēja 18 pasniedzēji: prof. R. Jansone, prof. I.Pontaga, prof. J. Grants, prof. L.Čupriks, prof. A.Paeglītis, asoc. prof. A. Fernāte, asoc. prof. A.Kļaviņa, doc. I.Dravniece, doc. I.Bula-Biteniece, doc. M. Dzintare, doc. A. Gulbe, doc. I. Rudzinska lekt.I. Smukā, lekt. I. Liepiņa, lekt. S.Saulīte, lekt. U.Ciematnieks, lekt. M.Leščinskis un Maģistratūras un doktorantūras vadītāja T. Ņikiforova un 11 jaunie zinātnieki – LSPA doktorantūras studenti: M.Jakovļeva, S.Luika, A.Kļonova, I.Kundziņa, A.Zuša, R. Deklavs, V. Ševčenko, K.Ciekurs un 3 LSPA maģistri – A. Skrindževska, Z. Galeja, J. Glazkovs.

IMG_9956_small

Mēs lepojamies ar prof. L. Čupriku un lekt. U.Ciematnieku, kuri kā uzaicinātie vieslektori konferences plenārsēdē uzstājās ar referātu „RESEARCH OF FUNCTIONAL COMPETENCES AND PHYSICAL ABILITIES IN LATVIAN ACADEMY OF SPORT EDUCATION”

Kā katru gadu konferences ietvaros notika jauno zinātnieku konkurss par nozīmīgāko pētījumu rezultātu prezentāciju.

IMG_9960_small

Apsveicam LSPA doktoranti Alīnu Kļonovu (darba vadītājs asoc.prof. L. Žilinskis (LAT) un prof. A. Cicchella (ITA) ) kura izcīnīja pirmo vietu starp jaunajiem zinātniekiem sekcijā „Coaching Science”

Konferences laikā notika Baltijas Sporta zinātnes asociācijas (BSZA) sēde, kurā tika ievēlēts jauns prezidents. No 2009. gadā ievēlētā BSZA prezidenta prof. T. Jürimäe (EST) pilnvaras uz nākamajiem 3 gadiem pārņema prof. A. Skurvydas (LIT).

Par asociācijas viceprezidentiem tika ievēlēti prof. J.Grants (LAT) un prof. M. Paasuke (EST)

Nākamā 6. Baltijas Sporta zinātnes konference notiks Rīgā 2013. gada 24.-25. aprīlī.

Liels paldies visiem LSPA mācībspēkiem un doktorantiem ar aktīvu līdzdalību.
Uz tikšanos nākamajā zinātniskajā konferencē!

LSPA Zinātņu prorektors prof. J. Grants

 
28 lapa no 32

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv