Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

Informācija par LSPA SENĀTA sēdi 2011.gada 29.augustā

Drukāt

DARBA KĀRTĪBA

Nr.
p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat

1.

11.00

Vēlēšanas uz akadēmiskā personāla amatiem :
Vadības kat.vad. – B.Luika
Vingrošanas kat.vad. – L.Žiļinskis
Teorijas kat. docents (2 vietas – I.Bula-Biteniece, A.Gulbe)
Sporta spēļu kat. docents - D.Krepša,
Vadības kat.docents – I.Rudzinska,
Vingrošanas kat.lektors – S.Aņisimova,
Slēpošanas kat.lektors – L.Indriksone,
Sporta medicīnas kat.lektors – Z.Galeja,
Sporta spēļu kat. lektors – R.Līcis
Anatomijas kat. asistents – L.Ozoliņa

 

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte, Katedru vadītāji, Akadēmiskās personālkomisijas priekšsēdētājs

 

 

 

Nosaukto amatu pretendenti

 

 

 

2.

11.45

Nolikums par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem

Maģ.un Dokt.vad. T.Ņikiforova

 

 

3.

12.30

Par papildus uzņemšanu LSPA Doktorantūrā un Maģistrantūrā

Maģ.un Dokt.vad. T.Ņikiforova

 

 

4.

12.45

Par LSPA Sporta nozares Bibliotēkas nolikumu un Attīstības stratēģiju

Bibliotēkas vadītāja M.Zaļūksne

 

 

5.

13.00

Dažādi

 

 

 

Senāta sēde notiks pirmdien, 2011.gada 29.augustā plkst. 11.00 LSPA Senāta sēžu zālē.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,
darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

Informācija par LSPA SENĀTA sēdi 2011.gada 29.jūnijā

Drukāt

DARBA KĀRTĪBA

Nr.
p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat

1.

 11.00

Vadošo pētnieku (1),
Pētnieku (2) un
Zinātnisko asistentu (3) vēlēšanas

Zinātņu prorektors prof. J.Grants, Akadēmiskās personālkomisijas priekšsēdētājs
prof. A.Lielvārds

Nosaukto amatu pretendenti

 

2.

11.45

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu par 2010./2011.ak.gadu apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte,
Programmu direktori

 

 

3.

12.30

LSPA IT drošības noteikumu apstiprināšanu

Datortīklu un datorsistēmu administrators T.Krilovs

 

 

4.

12.45

Par izmaiņām Nolikumā par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem

Maģ.un Dokt.vad. T.Ņikiforova

 

 

 

 

Dažādi
INFO PAR AUGUSTU :
*2011.gada 26.augustā 11.00 Akadēmiskā personāla sanāksme.
*2011.gada 29.augustā 11.00 Senāta sēde.
*2011.gada 30.augustā 12.00 Profesoru padomes sēde.

 

 

 

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2011.gada 29.jūnijā plkst. 11.00 LSPA Senāta sēžu zālē.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,
darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

Informācija par LSPA SENĀTA sēdi 2011.gada 16.jūnijā

Drukāt

DARBA KĀRTĪBA

Nr.
p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat

1.

11.00

Par diplomu izsniegšanu 2011.gadā

Studiju prorektore asoc.prof.A.Fernāte,
1.līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas direktore I.Blekte

 

 

2.

 

 Dažādi
29.jūnijā Senātā 11.00 –
1. Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu par 2010./2011.ak.gadu apstiprināšana
2. Vadošo pētnieku (2), pētnieku (3) un zinātnisko asistentu (3) vēlēšanas  

INFO PAR AUGUSTU :
*2011.gada 26.augustā 11.00 Akadēmiskā personāla sanāksme.
*2011.gada 29.augustā 11.00 Senāta sēde.
*2011.gada 30.augustā 12.00 Profesoru padomes sēde.

 

 

 

 

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2011.gada 16.jūnijā plkst. 11.00 LSPA Senāta sēžu zālē.

 

Zinātniskā sekretāre
I.Dravniece

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,
darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

Informācija par LSPA SENĀTA sēdi 2011.gada 2.jūnijā

Drukāt

DARBA KĀRTĪBA

Nr.
p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat

 

1.

15.10

 

Revīzijas komisijas ziņojums par darbu 2010./2011.ak.g.

 

Revīzijas kom. priekšs. asoc.prof. A.Spunde

 

 

+

 

2.

 

15.25

 

Akadēmiskās šķīrējtiesas ziņojums par darbu 2010./2011.ak.g.

 

Akad.šķīrējtiesas
priekšs. prof. J.Dravnieks

 

 

 

3.

 

15.30

 

Ētikas komisijas atskaite par darbu
2010./2011.ak.g.

 

Ētikas kom. priekšs. Prof. I.M.Rubana

 

 

 

 

4.

 

15.45

 

Akreditēto studiju grafiku apstiprināšana 2011./2012.ak.g. Maģistrantūrā un kvalifikācijā "Fizioterapija"

 

Progr.direktori
T.Ņikiforova
prof. V.Lāriņš

 

 

 

5.

 

16.00

 

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu par 2010./2011.ak.gadu apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte,
Programmu direktori

 

 

 

6.

 

16.30

 

Dažādi

 

 

 

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2011.gada 2.jūnijā plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē.

Zinātniskā sekretāre                                                                            I.Dravniece

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,

darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

Informācija par LSPA SENĀTA sēdi 2011.gada 5.maijā

Drukāt

DARBA KĀRTĪBA

Nr.
p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat

1.

15.10

Akreditēto studiju grafiku apstiprināšana 2011./2012.ak.g.

Studiju prorektore
Asoc.prof. A.Fernāte

 

+

2.

15.30

Pārbaudījumu plānu apstiprināšana
vasaras sesijai

Studiju prorektore
Asoc.prof. A.Fernāte

 

+

3.

15.40

Par studiju maksas un maksas pakalpojumu noteikšanu

Studiju prorektore
Asoc.prof. A.Fernāte

 

+

4.

15.50

Dažādi

 

 

 

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2011.gada 5.maijā plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē.

 Zinātniskā sekretāre                                                                            I.Dravniece

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
19 lapa no 21

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv