Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 20.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis

2019.gada 11.jūnijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Par diplomu izsniegšanu 2019.gada absolventiem

Studiju prorektore prof.

A.FERNĀTE

   

2.

15.30

Par studiju procesu 2019./2020. ak.gadā

Studiju prorektore prof.

A.FERNĀTE

 

+

3.

15.45

Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2018./2019.ak.gadā

Kom.vad.

doc. I.IMMERE

 

+

4.

16.00

Par imatrikulāciju studijām  2019./2020.ak.gadā

Rektors

Prof.

J.GRANTS

 

+

5.

16.15

Par LZP ekspertu iekļaušanu LSPA Promocijas padomes sastāvā

Rektors

Prof.

J.GRANTS

   

6.

 

Dažādi

Studiju prorektore prof.

A.FERNĀTE

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 20.jūnijā plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti

viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 4.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  

2019.gada 25.martā  

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Sporta medicīnas katedras atskaite par darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam

Kat.vad. prof. V.LĀRINŠ

Kat.

kolektīvs

+

2.

15.40

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2019./2020.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

16.00

Studiju maksas apstiprināšana 2019./2020.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

4.

16.10

LSPA un Senāta darba plānu apstiprināšana 2019./2020.ak.gadam

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

   

5.

16.20

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 4.aprīlī plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālēSenāta sēdes ir atklātas.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 7.martā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 28.februārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

2018./2019.ak.gada Ziemas sesijas rezultātu

Izvērtējums

Studiju departamenta

Vad. Asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

2.

15.30

Anatomijas katedras atskaite par darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam

Kat.vad. prof. I.PONTAGA

Kat.

kolektīvs

+

3.

16.00

Par profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu

Maģistrantūras un doktorantūras vad. T.NIKIFOROVA

   

4.

16.10

Dažādi

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre                      I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 7.martā plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA ĀRKĀRTAS SENĀTA SĒDES 2019.gada 28.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 28.februārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Par grozījumiem plānos:

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju programmu attīstības un konsolidācijas plāns 2018.-2024. 

LSPA komunikācijas un publicitātes plāns 2018.-2024.

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

2.

15.25

Dažādi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre                                                                                        I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 28.februārī plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 7.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 28.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

LSPA Prorektoru apstiprināšana,

Prorektoru amata nosaukumu maiņa

Rektors prof. J.GRANTS

   

2.

15.20

Par grozījumiem LSPA struktūrā

Rektors prof.

J.GRANTS

   

3.

15.40

Akadēmijas zinātniskā dabība 2018.gadā

Rektors (bij.zin.prorektors) prof. J.GRANTS

 

+

4.

16.10

Par diplomu izsniegšanu NLN absolventiem profesionālā bakalaura programmās Sporta zinātne un Fizioterapija

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

16.20

Dažādi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre                                                                                                             I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 7.februārī plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
2 lapa no 19

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv