Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2015.gada 5.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2015.gada 26.janvārī            

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

 Mat.

1.

13.00

Vēlēšanas uz vadošā pētnieka amatu (A.Zuša)

Ak.Personālkomisijas pr-js doc. S.Saulīte

Zinātņu prorektors prof. J.Grants

A.Zuša

 

2.

13.15

Akadēmijas zinātniskā darbība 2014.gadā

Zinātņu prorektors prof. J.Grants

 

+

3.

14.00

Lēmums  Par maksas pakalpojumu noteikšanu

Prorektore

asoc.prof. A.Fernāte

 

+

4.

14.15

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre    I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 5.februārī   plkst. 13.00  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2015.gada 8.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2014.gada 22.decembrī            

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

 Mat.

1.

15.10

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2014.gadā un plāna aktualizēšana 2015.gadam

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

2.

15.30

Iekšējās kvalitātes izvērtējums LSPA  (absolventu aptauja)

IKNSVC vadītājs

prof. U.Grāvītis

   

3.

15.50

Nolikums par  darba devēju un docētāju aptaujām studiju procesa kvalitātes novērtēšanai

IKNSVC vadītājs

prof. U.Grāvītis

 

+

4.

16.00

Par Promocijas padomes sastāvu

Prorektors

Prof. J.Grants

   

5.

16.15

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                                      I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 8.janvārī   plkst. 15.10  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,

 darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2014.gada 4.decembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2014.gada 22.novembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

 Mat.

1.

15.10

Saimniecības daļas darbība 2014.gadā

Saimniecības direktore

V.Kursa

 

+

2.

15.40

Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu īstenošana LSPA 2014.gadā

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

3.

15.50

LSPA LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra darba plāna apstiprināšana

Prpfesionālās pilnveides centra direktore I.Blekte

 

+

4.

16.00

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojums studiju virzienā „Sporta zinātne”apstiprināšana

Prorektore

asoc.prof. A.Fernāte, programmu vadītāji

   

5.

16.30

Grozījumi nolikumos

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.40

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2014.gada 6.novembrī   plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2014.gada 6.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis 

2014.gada 22.oktobrī 

LSPA SENĀTA SĒDES
2014.gada 6.novembrī
DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Sporta darbs akadēmijā 2013./2014.ak.gadā

Sporta kluba valdes priekšsēdētājs

doc. S.Saulīte

 

+

2.

15.40

Docētāju tālākizglītības plāna 2013./2014. ak.g. apstiprināšana

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

3.

15.45

LSPA Uzņemšanas komisijas darba plāna apstiprināšana

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite

 

+

4.

15.50

Studiju virziena «Veselības aprūpe» pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšana

Prorektore

asoc.prof. A.Fernāte, programmas vad. prof. V.Lāriņš

   

5.

16.05

LSPA Sporta biomehānikas pētniecības laboratorijas nolikuma un vadītāja apstiprināšana

Prorektors prof. J.Grants

A.Zuša

 

+

6.

16.15

LSPA zinātnes un   pētniecības attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam apstiprināšana

Prorektors prof. J.Grants

 

+

7.

16.25

Grozījumi un papildinājumi lēmumā Par studiju maksas noteikšanu    

                                              

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

8.

16.30

Dažādi

Par apbalvošanu ar goda nosaukuma „LSPA patriots”

Rektors prof. J.Žīdens

   

 

Zinātniskā sekretāre   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2014.gada 6.novembrī   plkst. 15.10 LSPA Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,

darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2014.gada 2.oktobrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2014.gada 22.septembrī            

LSPA  SENĀTA  SĒDES
2014.gada  2.oktobrī
DARBA  KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat

1.

15.10

Studentu uzņemšanas rezultāti.

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2015./2016.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās 

Uzņemšanas kom.atb.sekretāre A.Kurkinaite

Programmu direktori

   

2.

15.40

Studentu kreditēšanas  komisijas atskaite un komisijas apstiprināšana

Kom.priekšsēdētājs doc. V.Mackars

 

+

3.

15.50

Studiju domes  un Sporta domes  darba plānu 2014./2015.ak.g. apstiprināšana 

Prorektore

asoc.prof. A.Fernāte,

Sporta daļas vad. doc. S.Saulīte

 

+

4.

16.00

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

5.

16.10

Nolikums par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

6.

16.20

Dažādi :

Akadēmiskā bakalaura grādu piešķiršanas padomes  atskaite par  nepilna laika neklātieni

Informācija par Ētikas lietu komisijas sastāvu, izmaiņas Ētikas lietu komisijas nolikumā

Izmaiņas nolikumos:

Nolikums par  profesionālā  bakalaura  augstākās  izglītības
programmas „Fizioterapija” (42722) profesionālās  kvalifikācijas „Fizioterapeits” praksi;

Nolikumā par LSPA studiju kārtību.

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

 Zinātniskā sekretāre                                                               I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2014.gada 2.oktobrī   plkst. 15.10  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,

 darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
10 lapa no 19

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv