Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2015.gada 7.maijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:                                                     

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2015.gada 22.aprīlī          

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

 Mat.

1.

15.10

Akadēmiskās šķīrējtiesas  ziņojums par darbu 2014./2015.ak.g.

Priekšsēdētājs prof. A.Paeglītis

   

2.

15.15

Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2014./2015.ak.g.

Kom.vad. M.Jakovļeva

 

+

3.

15.30

Slēpošanas katedras atskaite par darbu no 2010./2011.ak.g. līdz 2014./2015.ak.g.

Katedras vad. prof. D.Krauksta

Katedras docētāji

+

4.

16.00

Akadēmijas finansiālā darbība 2014.gadā

Galvenā grāmatvede

S.Panova

Grāmatv.

darbinieki

+

5.

16.30

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2015./2016.ak.g.

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte, programmu direktori 

 

+

6.

16.40

LSPA Attīstības stratēgija 2015. – 2020.g.g.

Rektors prof. J.Žīdens, prorektori prof. J.Grants, asoc.prof. A.Fernāte

 

+

7.

16.50

Par konkursa izsludināšanu

Rektors prof. J.Žīdens

   

8.

16.55

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 7.maijā  plkst. 15.10  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,

 darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2015.gada 5.martā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2015.gada 23.februārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

 Mat.

1.

15.10

Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums 

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis

Studiju dep. darbinieki

+

2.

15.50

Lēmums  Par Akadēmiskā doktora augstākās izglītības  programmas «Sporta zinātne» 2014./2015.ak.g. absolventiem 

Zinātņu prorektors prof. J.Grants

Maģ. un Dokt.vad. T.Ņikiforova

 

+

3.

16.00

LSPA Padomnieku konventa sastāva apstiprināšana

Senāta priekšsēdētājs

Prof. U.Grāvītis

   

4.

16.15

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 5.martā  plkst. 15.10  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2015.gada 5.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2015.gada 26.janvārī            

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

 Mat.

1.

13.00

Vēlēšanas uz vadošā pētnieka amatu (A.Zuša)

Ak.Personālkomisijas pr-js doc. S.Saulīte

Zinātņu prorektors prof. J.Grants

A.Zuša

 

2.

13.15

Akadēmijas zinātniskā darbība 2014.gadā

Zinātņu prorektors prof. J.Grants

 

+

3.

14.00

Lēmums  Par maksas pakalpojumu noteikšanu

Prorektore

asoc.prof. A.Fernāte

 

+

4.

14.15

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre    I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 5.februārī   plkst. 13.00  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2015.gada 8.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2014.gada 22.decembrī            

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

 Mat.

1.

15.10

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2014.gadā un plāna aktualizēšana 2015.gadam

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

2.

15.30

Iekšējās kvalitātes izvērtējums LSPA  (absolventu aptauja)

IKNSVC vadītājs

prof. U.Grāvītis

   

3.

15.50

Nolikums par  darba devēju un docētāju aptaujām studiju procesa kvalitātes novērtēšanai

IKNSVC vadītājs

prof. U.Grāvītis

 

+

4.

16.00

Par Promocijas padomes sastāvu

Prorektors

Prof. J.Grants

   

5.

16.15

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                                      I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 8.janvārī   plkst. 15.10  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,

 darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2014.gada 4.decembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2014.gada 22.novembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

 Mat.

1.

15.10

Saimniecības daļas darbība 2014.gadā

Saimniecības direktore

V.Kursa

 

+

2.

15.40

Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu īstenošana LSPA 2014.gadā

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

3.

15.50

LSPA LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra darba plāna apstiprināšana

Prpfesionālās pilnveides centra direktore I.Blekte

 

+

4.

16.00

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojums studiju virzienā „Sporta zinātne”apstiprināšana

Prorektore

asoc.prof. A.Fernāte, programmu vadītāji

   

5.

16.30

Grozījumi nolikumos

Prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.40

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2014.gada 6.novembrī   plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
10 lapa no 19

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv