Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 14.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
     2016.gada 4.janvārī         

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2015.gadā un plāna aktualizēšana 2016.gadam   

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

2.

15.20

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Sporta zinātne” (Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma

“Izglītības un sporta darba speciālists”)

Progr.direktore I.Blekte

   

3.

15.30

Smagatlētikas katedras nolikuma apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

Katedras vadītājs prof. L.Čupriks

 

+

4.

15.35

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 14.janvārī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2015.gada 5.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2015.gada 23.oktobrī  

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Sporta darbs akadēmijā 2014./2015.ak.gadā

Sporta daļas vadītājs doc. S.Saulīte

 

+

2.

15.30

Katedru nolikumu apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte,

Katedru vadītāji

 

+

3.

15.50

LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra darba plāna apstiprināšana 2015./2016.ak.g.

Profesionālās pilnveides centra direktore I.Blekte

 

+

4.

16.00

Uzņemšanas komisijas darba plāna apstiprināšana 2015./2016.ak.g.

Uzņ.kom. atbildīgā sekretāre

A.Kurkinaite

Uzņ.kom. atb. sekretāre

A.Kurkinaite

+

5.

16.10

Fizisko darba spēju pētniecības laboratorijas dibināšana, laboratorijas nolikuma un vadītāja apstiprināšana

Zinātņu prorektors prof. J.Grants, Pētnieks E.Bernāns

Pētnieks E.Bernāns

+

6.

16.30

Studiju kursu aprakstu izstrādāšanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība LSPA

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

7.

16.40

Dažādi

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 5.novembrī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.


 

LSPA SENĀTA SĒDES 2015.gada 1.oktobrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2015.gada 21.septembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Studentu uzņemšanas rezultāti.

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2016./2017.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās 

Uzņemšanas kom.atb.sekretāre A.Kurkinaite

Programmu direktori

   

2.

15.40

Studentu kreditēšanas  komisijas atskaite un komisijas apstiprināšana

Kom.priekšsēdētājs doc. V.Mackars

 

+

3.

15.50

Studiju domes  un Sporta domes  darba plānu 2015./2016.ak.g. apstiprināšana 

Prorektore

asoc.prof. A.Fernāte,

Sporta daļas vad. doc. S.Saulīte

 

+

4.

16.00

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

5.

16.10

Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāna apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.20

Dažādi :

Akadēmiskā bakalaura grādu piešķiršanas padomes  atskaite par  nepilna laika neklātieni

Izmaiņas nolikumos

Promocijas padomes apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

Zinātņu prorektors prof. J.Grants

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                               I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 1.oktobrī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2015.gada 27.augustā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis

2015.gada 20.augustā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

11.00

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla un struktūrvienību vadītāju amata vietām:

Slēpošanas kat.vad. (D.Krauksta)

Anatomijas kat. doc. (I.Kundziņa)

Teorijas kat.doc. (I.Immere)

Smagatlētikas kat. doc. (A.Pimenovs)

Sporta spēļu kat. doc. (J.Rimbenieks)

Vadības un kom.zin.kat. doc. (L.Malahova)

Vieglatlētikas kat. doc. (S.Škutāne)

Vieglatlētikas kat. lekt. (T.Ļisicina)

Sporta medicīnas kat. lekt. (N.Vārpa)

Slēpošanas kat. lektors (I.Nikonovs)

Sporta medicīnas kat. asist. (K.Rodionova)

Pētnieks (E.Bernāns)

Ak.personāla komisijas priekšsēdētājs

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

Attiecīgo katedru vadītāji

Amatu

pretendenti

 

2.

11.30

Studiju rezultāti Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2014./2015.ak.gadā

Studiju departamenta vadītājs

asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

3.

11.50

AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas,  atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptaujas izvērtējums

 Iekš.kval.nodr.sist.vad.c. vad.

Prof. U.Grāvītis 

   

4.

12.00

LSPA akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas (CV) formas apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

12.10

Katedru paraugnolikuma apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

 

+

6.

12.20

Lēmums  Par Akadēmiskā doktora augstākās izglītības  programmas «Sporta zinātne» absolventi A.Holodnovu

Maģ. un Dokt.vad. T.Ņikiforova

 

+

7.

12.25

Dažādi

Plāna apstiprināšana LSPA turpmākajai darbībai  akadēmiskā personāla atalgojuma sistēmas pilnveidošanai 

Rektors prof. J.Žīdens

   

     13.00

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SANĀKSME

216.zālē

Zinātniskā sekretāre                                                                                  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 27.augustā  plkst. 11.00  LSPA  Senāta sēžu zālē,  AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SANĀKSME plkst. 13.00 -  konferenču zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2015.gada 18.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  

2015.gada 10.jūnijā  

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

14.00

Par diplomu izsniegšanu 2015.gada absolventiem

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

   

2.

14.20

Par imatrikulāciju studijām 2015./2016.ak.gadā

Rektors prof.

J.ŽĪDENS

 

+

3.

14.30

Par studiju procesu 2015./2016.ak.g.

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

 

+

4.

14.45

Par maksas pakalpojumu noteikšanu

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

15.00

Par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu prof. R.Jansonei

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

   

6.

15.10

Par izmaiņām nolikumos

Studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE

   

7.

15.20

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 18.jūnijā  plkst. 14.00  LSPA  Senātasēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos

 
9 lapa no 19

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv