Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 7.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2016.gada 24.martā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.40

Vadības katedras atskaite par darbu no  2011./2012. līdz 2015./2016.ak.gadam

Katedras vadītāja doc. B.Luika

 

+

2.

16.10

Akreditēto programmu  studiju grafiku apstiprināšana 2016./2017.ak.gadam

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte, programmu direktori

 

+

3.

16.20

Studiju maksu apstiprināšana  2016./2017.ak.gadam

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

4.

16.30

Darba plānu apstiprināšana 2016./2017.ak.gadam

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

 

+

5.

16.40

Dažādi

Grozījumi nolikumos

     

Zinātniskā sekretāre   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 7.aprīlī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti
viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 3.martā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
 2016.gada 22.februārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

2015./2016.ak.gada Ziemas sesijas izvērtējums

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis  

 

+

2.

15.50

Lēmums par akadēmiskā doktora  augstākās izglītības  programmas “Sporta zinātne” 2015./2016.ak.g. absolventiem.

Par diplomu izsniegšanu Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” un Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” 2016.gada absolventiem

Programmas direktors  prof. J.Grants

Maģ., dokt. vad.

T.Ņikiforova

 

+

3.

16.00

Dažādi:

Izmaiņas Nolikumā par  profesionālā  bakalaura  augstākās  izglītības programmas „Fizioterapija”(42722)

Profesionālās kvalifikācijas „Fizioterapeits”  praksi

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

Zinātniskā sekretāre                                                                                                                           I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 3.martā  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 4.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis

2016.gada 22.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Akadēmijas zinātniskā darbība 2015.gadā

Zinātņu prorektors prof. J.Grants

 

+

2.

15.50

Par diplomu izsniegšanu nepilna laika neklātienes studentiem

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

Studiju dep.vad.

asoc.prof. I.Kravalis  

   

3.

16.00

Par diplomu izsniegšanu profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā «Veselības aprūpes speciālists sportā» (47722).

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

4.

16.10

Dažādi

Atskaite par profesoru ievēlēšanu LSPA 2015.gadā

Padomes priekšsēdētājs

Prof. U.Švinks

   

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 4.februārī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 14.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
     2016.gada 4.janvārī         

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2015.gadā un plāna aktualizēšana 2016.gadam   

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

 

+

2.

15.20

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Sporta zinātne” (Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma

“Izglītības un sporta darba speciālists”)

Progr.direktore I.Blekte

   

3.

15.30

Smagatlētikas katedras nolikuma apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

Katedras vadītājs prof. L.Čupriks

 

+

4.

15.35

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 14.janvārī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2015.gada 5.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2015.gada 23.oktobrī  

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Sporta darbs akadēmijā 2014./2015.ak.gadā

Sporta daļas vadītājs doc. S.Saulīte

 

+

2.

15.30

Katedru nolikumu apstiprināšana

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte,

Katedru vadītāji

 

+

3.

15.50

LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra darba plāna apstiprināšana 2015./2016.ak.g.

Profesionālās pilnveides centra direktore I.Blekte

 

+

4.

16.00

Uzņemšanas komisijas darba plāna apstiprināšana 2015./2016.ak.g.

Uzņ.kom. atbildīgā sekretāre

A.Kurkinaite

Uzņ.kom. atb. sekretāre

A.Kurkinaite

+

5.

16.10

Fizisko darba spēju pētniecības laboratorijas dibināšana, laboratorijas nolikuma un vadītāja apstiprināšana

Zinātņu prorektors prof. J.Grants, Pētnieks E.Bernāns

Pētnieks E.Bernāns

+

6.

16.30

Studiju kursu aprakstu izstrādāšanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība LSPA

Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte

   

7.

16.40

Dažādi

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2015.gada 5.novembrī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.


 
8 lapa no 19

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv