Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 2.martā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2017.gada 22.februārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

2016./ 2017.ak.gada ziemas sesijas rezultātu izvērtējums

Studiju departamenta vad. asoc.

prof. I.Kravalis  

 

+

2.

15.40

Senāta lēmums par  akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas «Sporta zinātne» 2016./2017.ak.g. absolventiem;

Par diplomu izsniegšanu 

Programmas direktors prof. J.Grants

 

+

3.

15.50

Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē  un izglītības un sporta  darba speciālista  profesionālās kvalifikācijas  piešķiršanas komisijas  informācija  par 2016./2017.ak.g. rezultātiem; Par diplomu izsniegšanu 

Programmas direktore

T.Ņikiforova

   

4.

16.00

Par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu doc. I.Smukajai

Doc. I.Smukā

Kat.vad. prof. D.Krauksta

   

5.

16.15

Par LSPA attīstības stratēģijas (2015. - 2020.g.) pilnveidi

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

Zinātņu prorektors prof. J.Grants

   

6.

16.45

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                                                          I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2017.gada 2.martā  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 2.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2017.gada 23.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Akadēmijas zinātniskā darbība 2016.gadā

Zinātņu prorektors 

prof. J.Grants

 

+

2.

15.50

Par sporta nozares bibliotēkas padomes apstiprināšanu

Bibliotēkas vad.

M.Zaļūksne

 

+

3.

16.00

Par diplomu izsniegšanu  2017.gada NLN absolventiem

Studiju prorektore 

prof. A.Fernāte

   

4.

16.10

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre I. Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2017.gada 2.februārī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 12.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2017.gada 3.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016.gadā un plāna aktualizēšana 2017.gadam

Studiju prorektore 

prof. A.Fernāte

 

+

2.

15.20

Sabiedrisko attiecību vadītājas atskaite par darbu 2013.g.-2016.g.

Sab.attiecību vad.

I.Āķe-Vīksne

 

+

3.

15.45

Dažādi

Grozījumi nolikumos

Studiju prorektore 

prof. A.Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2017.gada 12.janvārī  plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 15.decembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2016.gada 12.decembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

11.30

Konkurss uz  vadošo pētnieku un pētnieka amata vietām

Vad.pētn. S.Luika

Vad.pētn. I.Zvīgule

Vad.pētn. K.Ciekurs

Pētnieks I.Nikonovs

Zinātņu prorektors prof. J.Grants,

Ak.pers. kom.pr. V.Lāriņš

   

2.

11.35

       

3.

11.55

Dažādi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre   I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 15.decembrī   plkst. 11.30  LSPA  Senāta sēžu zālē.
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 8.decembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2016.gada 30.novembrī   

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Saimniecības daļas darbība 2016.gadā

SD direktore V.Kursa

SD vadošie darbinieki

+

2.

15.30

Par Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāna 2016.gadam uzdevumu īstenošanu LSPA

Studiju prorektore  

prof. A.Fernāte

 

+

3.

15.40

Iekšējās kvalitātes  izvērtējums LSPA

Iekš.kval.nodr.sist. vad. centra vad. prof. U.Grāvītis

 

+

4.

15.50

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma  ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā  «Sporta zinātne» par 2015./16.ak.g.

Prorektore, studiju virziena vad. prof. A.Fernāte, Programmu direktori

   

5.

16.00

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu  plāna apstiprināšana  2016./2017.ak.gadam 

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vad. I.Blekte  

 

+

6.

16.10

LSPA Dienesta viesnīcas noteikumu apstiprināšana

Studiju departamenta vad. Asoc.prof. I.Kravalis

 

+

7.

16.20

Maģistra darbu izstrādes un noformēšanas noteikumi

Maģ. un dokt.vad.

T.Ņikoforova

 

+

8.

16.30

Bakalaura darbu izstrādes un nofomēšanas noteikumi

Studiju prorektore  

prof. A.Fernāte

 

+

9.

16.40

Nolikums par studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” padomi

Studiju prorektore  

prof. A.Fernāte

 

+

10.

17.00

Dažādi

Labojumi Nolikumā par kvalitātes kontroles sistēmu LSPA

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                                                                I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 8.decembrī   plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 
8 lapa no 21

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv