Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 4.oktobrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2018.gada 21.septembrī    

Nr.p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Studējošo kreditēšanas komisijas atskaite par 2017./2018.ak.gadu, komisijas sastāva apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Komisijas priekšsēdētājs doc. V.Mackars

 

+

2.

15.20

Studentu uzņemšanas rezultāti.

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2019./2020.ak.g.

Uzņ,kom. Atb.sekr. A.KURKINAITE,

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

15.40

Studiju domes,

Sporta daļas darba plānu apstiprināšana  2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

Sporta daļas vad.

Doc. S.SAULĪTE

 

+

4.

15.50

Semināru, starpkatedru  pieredzes apmaiņas plāna apstiprināšana  2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

16.00

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

6.

16.10

Studējošo pašpārvaldes  atskaite par darbu un finanšu jautājumiem 2017./2018.ak.g. 2.semestrī
 

SP priekšsēdētāja E.MĀRTIŅA

   

7.

16.20

Rektora vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšana, vēlēšanu termiņa noteikšana 

Rektors prof. J.ŽĪDENS

   

8.

16.30

Dažādi

 

     

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 4.oktobrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 30.augustā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  
    2018.gada 24.augustā      

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

11.00

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla un struktūrvienību vadītāju amata vietām:

Studiju departamenta vadītājs (asoc.prof. I.Kravalis); Smagatlētikas katedras vadītājs (prof. LČupriks); Smagatlētikas katedras docents (S.Saulīte); Vieglatlētikas katedras lektors (K.Kuplis)

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE,

Ak.personāla komisijas priekšsēdētāja prof. I.AVOTIŅA,

Attiecīgo katedru vadītāji

Amatu pretendenti

 

2.

11.20

Studiju rezultāti Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2017./2018.ak.gadā

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

3.

11.35

Reģistrācijas nolikums studijām 2018./2019.ak.gadā

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

4.

11.45

AII Iekšējās kvalitātes   nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums

Iekš.kval.nodr.sist.vad.centra vad.

Prof. U.GRAVITIS

   

5.

12.00

Dažādi

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 30.augustā plkst. 11.00 LSPA Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 21.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2018.gada 11.jūnijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.00

Par diplomu izsniegšanu 2018.gada absolventiem

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

2.

15.15

Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2017./2018.ak.gadā

Ētikas komisijas priekšs. Doc. I.IMMERE

   

3.

15.30

Par studiju procesu 2018./2019.ak.gadā

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

4.

15.40

Par imatrikulāciju studijām

Rektors prof. J.ŽĪDENS

 

+

5.

16.00

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Profesionālajā maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sporta jomā”

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE, programmas dir. Asist. M.ČAMPA

   

6.

16.10

Par Profesoru padomes sastāva apstiprināšanu

Rektors prof. J.ŽĪDENS

   

7.

16.20

Dažādi
     

Zinātniskā sekretāre                                                                                 I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 21.jūnijā plkst. 15.00 LSPA Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 10.maijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2018.gada 2.maijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Akadēmijas finansiālā darbība 2017.gadā

Galvenā grāmatvede S.PANOVA

 

+

2.

15.30

Akadēmiskās šķīrējtiesas ziņojums par darbu 2017./2018.ak.gadā

Ak.šķīrējtiesas priekkšsēdētājs

prof. A.PAEGLĪTIS

   

3.

15.35

Teorijas katedras atskaite par darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g.

Teorijas katedras vadītāja

Doc. I.IMMERE

 

+

4.

16.00

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

16.10

Maksas pakalpojumu apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

6.

16.20

Par konkursa izsludināšanu uz profesoru un akadēmiskā personāla amata vietām

Rektors prof. J.ŽĪDENS

   

7.

   16.25

Dažādi
Grozījumi nolikumos

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                                            I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 10.maijā plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 5.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2018.gada 26.martā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Smagatlētikas katedras atskaite par darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g.

Smagalētikas katedras vadītājs

Prof. L.ČUPRIKS

 

+

2.

15.40

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

15.50

Studiju maksu apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

4.

16.00

Darba plānu apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

 

+

5.

16.15

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finansēm 2017./2018.gada 1.semestrī

 

Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja

E.MĀRTINA

   

6.

16.20

Dažādi
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre    I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 5.aprīlī plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
5 lapa no 21

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv