Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 10.maijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2018.gada 2.maijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Akadēmijas finansiālā darbība 2017.gadā

Galvenā grāmatvede S.PANOVA

 

+

2.

15.30

Akadēmiskās šķīrējtiesas ziņojums par darbu 2017./2018.ak.gadā

Ak.šķīrējtiesas priekkšsēdētājs

prof. A.PAEGLĪTIS

   

3.

15.35

Teorijas katedras atskaite par darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g.

Teorijas katedras vadītāja

Doc. I.IMMERE

 

+

4.

16.00

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

16.10

Maksas pakalpojumu apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

6.

16.20

Par konkursa izsludināšanu uz profesoru un akadēmiskā personāla amata vietām

Rektors prof. J.ŽĪDENS

   

7.

   16.25

Dažādi
Grozījumi nolikumos

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                                            I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 10.maijā plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 5.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2018.gada 26.martā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Smagatlētikas katedras atskaite par darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g.

Smagalētikas katedras vadītājs

Prof. L.ČUPRIKS

 

+

2.

15.40

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

15.50

Studiju maksu apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

4.

16.00

Darba plānu apstiprināšana 2018./2019.ak.gadam

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

 

+

5.

16.15

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finansēm 2017./2018.gada 1.semestrī

 

Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja

E.MĀRTINA

   

6.

16.20

Dažādi
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre    I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 5.aprīlī plkst. 15.10 LSPA Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 1.martā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2018.gada 21.februārī 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

2017./2018.ak.gada Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums  

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

2.

15.30

LSPA Sporta zinātnes nozares bibliotēkas Noteikumu apstiprināšana

Bibliotēkas vadītāja

M.ZAĻŪKSNE

 

+

3.

15.40

Par izmaiņām LSPA Sporta zinātnes nozares bibliotēkas nolikumā

Bibliotēkas vadītāja

M.ZAĻŪKSNE

 

+

4.

15.45

Senāta lēmums par akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas «Sporta zinātne» 2017./2018.ak.gada abolventiem

Programmas direktors zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

 

+

5.

15.50

Profesionālā maģistra  grāda sporta zinātnē  un izglītības un sporta darba  speciālista profesionālās kvalifikācijas  piešķiršanas  komisijas  informācija  par 2017./2018.ak.gada rezultātiem un diplomu izsniegšanu

Programmas direktore Dokt. un Maģ.vad.

T.ŅIKIFOROVA

   

6.

16.00

LSPA cilvēkresursu attīstības plāna apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

7.

16.10

LSPA akadēmiskā personāla attīstības un piesaistes pasākumu plāna apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

8.

16.15

LSPA izglītības programmu attīstības plāna (iekļaujot studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu) apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

9.

16.20

Par LSPA pedagoģijas izglītības attīstības plāna (sporta skolotāju sagatavošanā) papildināšanu

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

10.

16.25

Profesoru padomes atskaite apstiprināšana par 2017.gadu iesniegšanai AIP

Prof. U.ŠVINKS

 

+

11.

16.30

Par Studentu pašpārvaldes pārdēvēšanu par Studējošo pašpārvaldi

Studentu pašpārvaldes priekšs. E.MĀRTIŅA

   

12.

16.35

Dažādi

Par grozījumiem Nolikumā par LSPA goda nosaukumiem un apbalvojumiem

Par Valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu (15.februāris – 1.aprīlis)

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

   

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 1.martā plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 1.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis

2018.gada 22.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

LSPA zinātniskā darbība 2017.gadā 

Zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

 

+

2.

15.50

Par diplomu izsniegšanu 2018.gada NLN absolventiem

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.KRAVALIS

   

3.

16.00

Par LSPA Iepirkumu organizēšanas kārtību

 

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

   

4.

16.15

LSPA Studiju departamenta Darba plāna apstiprināšana 2018.gadam

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

5.

16.25

Dažādi

Par Valsts amatpersonu deklarāciju aizpildīšanu (1.februāris – 1.aprīlis)

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

   

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 1.februārī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 11.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2017.gada 23.decembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Pretkorupcijas plāna izpilde 2017.gadā  un plāna aktualizēšana 2018.gadam

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

2.

15.25

LSPA pedagoģijas izglītības attīstības plāns (sporta skolotāju sagatavošanā)

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

15.40

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana par 2016./2017.ak.gadu studiju virzienos Izglītība, pedagoģija, sports  un  Veselības aprūpe

Studiju prorektore Studiju virziena vad. prof. A.FERNĀTE,

Studiju virziena vad. prof. A.KĻAVIŅA,

Programmu direktori

   

4.

16.30

Dažādi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 11.janvārī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
4 lapa no 19

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv