Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 1.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2021.gada 22.martā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Vadošā pētnieka vēlēšanas

Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens

Zinātnes daļas vad.

U.Gūtmane

Ak.pers.kom. pr-tājs

Doc. S.Saulīte

Vad.pētniece

Prof. Aija KĻAVIŅA

 

2.

15.40

Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas informācija par 2020./2021.ak.g. rezultātiem. Par diplomu izsniegšanu programmas absolventiem

Programmas direktore asoc.prof. I.Liepiņa

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

   

3.

15.50

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2021./2022.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

4.

16.00

Studiju maksu apstiprināšana 2021./2022.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

5.

16.10

Darba plānu apstiprināšana 2021./2022.ak.gadam

Prorektori prof. A.Fernāte, prof. J.Žīdens

 

+

6.

16.20

LSPA Veselības un Sporta zinātnes nozares Promocijas padomes sastāva apstiprināšana

Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens

   

7.

16.30

Dažādi

Amatpersonu deklarācijas - 01.04.2021

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2021.gada 1.aprīlī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 4.martā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  
2021.gada 26.februārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

2020./2021.ak.gada Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.Kravalis

 

+

2.

15.50

LSPA Veselības un Sporta zinātnes nozares Promocijas padomes sastāva apstiprināšana

Zinātņu prorektors prof. J.Žīdens

   

3.

16.00

LSPA Veselības un Sporta zinātnes nozares Promocijas padomes nolikuma grozījumu apstiprināšana

Zinātņu prorektors prof. J.Žīdens

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

4.

16.10

LSPA Veselības un Sporta zinātnes nozares Profesoru padomes nolikuma grozījumu apstiprināšana

Rektors prof. J.Grants

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

5.

16.20

Grozījumu apstiprināšana akreditētos studiju grafikos

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

   

6.

16.30

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                 I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2021.gada 4.martā plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 4.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2021.gada 26.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Vadošā pētnieka vēlēšanas

(vad.pētniece, Zin.lab.vad. A.Zuša)

Zinātņu prorektors prof. J.Žīdens

Zinātnes daļas vad.

U.Gūtmane

Ak.pers.kom. pr-tājs

Doc. S.Saulīte

vad.pētniece A.Zuša

Attālināto

Vēlēšanu procesu nodrošina

IT un tehn.nodr.c.

 

2.

15.40

Akadēmijas zinātniskā darbība 2020.gadā

Zinātņu prorektors prof. J.Žīdens

Zinātnes daļas vad.

U.Gūtmane

 

+

3.

16.00

Par diplomu izsniegšanu 2021.gada NLN absolventiem

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.Kravalis

   

4.

16.10

Nolikuma par akadēmisko godīgumu apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

5.

16.20

Dažādi

     

           Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2021.gada 4.februārī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 14.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2021.gada 4.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

LSPA attīstības stratēģijas (2021. – 2027.) apstiprināšana

Rektors prof. J.Grants, prorektore prof. A.Fernāte, prorektors prof. J.Žīdens

 

+

2.

15.50

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2020.gadā un darba plāna apstiprināšana 2021.gadam

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

3.

16.00

Studiju departamenta atskaite par darbu 2020.gadā, darba plāna apstiprināšana 2021.gadam

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.Kravalis

 

+

4.

16.20

Attālināto studiju kārtības apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

5.

16.30

 

Cilvēkresursu plāna apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.40

Personālattīstības plāns

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

   

7.

16.50

Iekšējās kontroles sistēmas analīze un tās pilnveides plāns 2021.gadam

Iekšējās studiju kvalitātes izvērtējums 2020.gadā un iekšējās studiju kvalitātes nodrošināšanas plāns 2021.gadam

 

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

Kvalitātes vadītājs prof. U.Grāvītis

 

+

6.

17.10

IT un tehniskā nodrošinājuma centra nolikuma apstiprināšana

Datorsistēmu un datortīklu administrators E.Muižnieks

 

+

7.

17.20

Starptautiskā centra nolikuma apstiprināšana

Erasmus+ sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Smukā

 

+

8.

17.30

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                      I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2021.gada 14.janvārī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 3.decembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2020.gada 23.novembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Saimniecības daļas darbība 2020.gadā

Saimniecības direktore

V.Kursa

SD darbinieki

+

2.

15.45

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā “Veselības aprūpe” par 2019./2020.ak.gadu

Studiju virziena vadītāja prof. A.Kļaviņa

   

3.

16.00

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija, sports” par 2019./2020.ak.gadu

Studiju virziena vadītāja prof. A.Fernāte

Programmu direktori

   

4.

16.15

LSPA attīstības stratēģijas (2021. – 2027.) projekta izskatīšana

Rektors prof. J.Grants, prorektore prof. A.Fernāte, prorektors prof. J.Žīdens

 

+

5.

16.40

Jaunizveidotās Smagatlētikas un vingrošanas katedras nosaukuma, vadītāja pienākumu izpildītāja un nolikuma apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

   

6.

16.45

LSPA struktūras grozījumu apstiprināšana (shēma)

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

   

7.

16.50

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāna apstiprināšana 2021.gadam

Centra vadītāja I.Blekte

   

8.

17.00

Risku vadības plāna apstiprināšana

Studiju prorektore 

prof. A.Fernāte

9.

17.10

Dažādi

Informācija par grozījumiem Augstskolu likumā

Par konkursa izsludināšanu uz profesoru un asociēto profesoru amata vietām

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

Zinātniskā sekretāre                                                             I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 3.decembrī plkst. 15.30  LSPA  Senāta sēžu zālē. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

 

 

 
1 lapa no 22
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv