Uz sākumu LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 28.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2021.gada 21.jūnijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

13.00

Par diplomu izsniegšanu profesionālā bakalaura "Fizioterapija" programmas absolventiem

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

2.

13.10

Par uzņemšanas prasībām bakalaura programmā ”Sporta zinātne”

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

3.

13.20

Par LSPA struktūras grozījumiem

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

   

4.

13.25

Par grozījumiem nolikumos

Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

5.

13.40

Dažādi

Par promocijas padomes sēdi 22.07. plkst.11.00

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                I.Dravniece

Senāta sēde notiks pirmdien, 2021.gada 28.jūnijā plkst. 13.00 LSPA Senāta sēžu zālē MS Team.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 17.jūnijā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2021.gada 10.jūnijā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Par diplomu izsniegšanu 2021.gada absolventiem

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

2.

15.40

Par akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas 2021.gada absolventiem un diplomu izsniegšanu Maģistra un Doktora programmas absolventiem

Dokt.un Maģ.vad. T.Ņikiforova

 

+

3.

15. 50

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finanšu jautājumiem   2020./2021.ak.g. 2.semestrī

SPP priekšsēdētāja A.Andersone

 

+

4.

16.00

Aciklisko sporta veidu katedras atskaite par darbu 2020./2021.ak.gada 2.pusgadā

Kat.vad. p.i. doc. A.Ķeizāne

 

+

4.

16.20

Par studiju procesu 2021./2022.ak.gadā

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

5.

16.30

Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2020./2021.ak.g.

Komisijas priekšsēdētāja vad.pētniece M.Jakovļeva.

Asoc.prof. U.Ciematnieks

 

+

6.

16.40

Par imatrikulāciju studijām 2021./2022.ak.gadā

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

7.

16.45

Par strukturālām reformām – Sporta medicīnas katedras apvienošanu ar Fizioterapijas nodaļu, izveidojot Veselības aprūpes nodaļu

Rektors prof. J.Grants

 

+

8.

16.50

Veselības aprūpes nodaļas Nolikuma apstiprināšana

Vieslekt. P.Krūmiņa

 

+

9.

17.00

Dažādi

Grozījumi nolikumā par kursa   darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā   bakalaura studiju programmā „Sporta zinātne”

Finanšu tāmes apstiprināšana 2021.gadam

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2021.gada 17.jūnijā plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 1.aprīlī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2021.gada 22.martā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Vadošā pētnieka vēlēšanas

Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens

Zinātnes daļas vad.

U.Gūtmane

Ak.pers.kom. pr-tājs

Doc. S.Saulīte

Vad.pētniece

Prof. Aija KĻAVIŅA

 

2.

15.40

Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas informācija par 2020./2021.ak.g. rezultātiem. Par diplomu izsniegšanu programmas absolventiem

Programmas direktore asoc.prof. I.Liepiņa

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

   

3.

15.50

Akreditēto programmu studiju grafiku apstiprināšana 2021./2022.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

4.

16.00

Studiju maksu apstiprināšana 2021./2022.ak.gadam

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

5.

16.10

Darba plānu apstiprināšana 2021./2022.ak.gadam

Prorektori prof. A.Fernāte, prof. J.Žīdens

 

+

6.

16.20

LSPA Veselības un Sporta zinātnes nozares Promocijas padomes sastāva apstiprināšana

Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens

   

7.

16.30

Dažādi

Amatpersonu deklarācijas - 01.04.2021

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2021.gada 1.aprīlī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 4.martā DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  
2021.gada 26.februārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

2020./2021.ak.gada Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.Kravalis

 

+

2.

15.50

LSPA Veselības un Sporta zinātnes nozares Promocijas padomes sastāva apstiprināšana

Zinātņu prorektors prof. J.Žīdens

   

3.

16.00

LSPA Veselības un Sporta zinātnes nozares Promocijas padomes nolikuma grozījumu apstiprināšana

Zinātņu prorektors prof. J.Žīdens

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

4.

16.10

LSPA Veselības un Sporta zinātnes nozares Profesoru padomes nolikuma grozījumu apstiprināšana

Rektors prof. J.Grants

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

5.

16.20

Grozījumu apstiprināšana akreditētos studiju grafikos

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

   

6.

16.30

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                 I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2021.gada 4.martā plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2021.gada 4.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2021.gada 26.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Vadošā pētnieka vēlēšanas

(vad.pētniece, Zin.lab.vad. A.Zuša)

Zinātņu prorektors prof. J.Žīdens

Zinātnes daļas vad.

U.Gūtmane

Ak.pers.kom. pr-tājs

Doc. S.Saulīte

vad.pētniece A.Zuša

Attālināto

Vēlēšanu procesu nodrošina

IT un tehn.nodr.c.

 

2.

15.40

Akadēmijas zinātniskā darbība 2020.gadā

Zinātņu prorektors prof. J.Žīdens

Zinātnes daļas vad.

U.Gūtmane

 

+

3.

16.00

Par diplomu izsniegšanu 2021.gada NLN absolventiem

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.Kravalis

   

4.

16.10

Nolikuma par akadēmisko godīgumu apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.Fernāte

 

+

5.

16.20

Dažādi

     

           Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2021.gada 4.februārī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 
1 lapa no 22
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv