Uz sākumu Pētniecība Aktualitātes LSPA 3. DOKTORANTU UN MAĢISTRANTU ZINĀTNISKĀS KONFERENCES ”TEORIJA UN PRAKSE SPORTA ZINĀTNĒ” darba kārtība
LSPA 3. DOKTORANTU UN MAĢISTRANTU ZINĀTNISKĀS KONFERENCES ”TEORIJA UN PRAKSE SPORTA ZINĀTNĒ” darba kārtība Drukāt
Pirmdiena, 14 marts 2011 19:15

Norises laiks: 17.03.2011. plkst. 09:00

Vieta: Brīvības gatve 333, Rīga, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā konferenču zālē.

08:30 – 9:00                  Reģistrācija

09:00 – 09:10       Konferences atklāšana
09:10 – 09:40       Plenārsēde (uzstāsies Dr.paed., asoc.prof. Andra Fernāte ar tēmu: „Multidisciplinaritāte, starpdisciplinaritāte un transdisciplinaritāte sporta zinātne” )

09:50 – 12:00       Referātu ziņojumi pa sekcijām, diskusijas
12:15 – 12:45       Stenda referātu ziņojumi
13:00 – LSPA 2011.gada maģistrantu un doktorantu izlaidums.

Konferences apkopojums, labāko dalībnieku apbalvošana ar diplomiem.

Conference program:

08:30 – 9:00                  Registration

09:00 – 09:10       Opening ceremony
09:10 – 09:40       Plenary session (speaker Dr.paed., asoc.prof. Andra Fernāte)

09:50 – 12:00       Presentations in workshops, discussions
12:15 – 12:45       Poster presentations
13:00 – LASE 2011 PhD and master student graduation.

The Conference conclusions and Closing ceremony.

1. SEKCIJA „SPORTA TRENIŅU TEORIJA UN METODIKA 

220.aud. 

Sekcijas vadītāji:

Mg.paed. Andris Molotanovs

Mg.paed. Māris Lesčinskis

Mg.paed. Dzintars Polna

Zinātniskā komisija:

Dr.paed., prof. Andris Rudzītis

Dr.paed., asoc. prof. Ilze Avotiņa

Dr.paed., asoc. prof. Leonīds Žiļinskis

REFERĀTI

N.p.k.

Autoru vārdi, uzvārdi

Tēmas nosaukums

1.

Dzintars Polna

Virves vilkšanas vingrinājumi

2.

Andris Molotanovs

Handbola vārtsargu funkcionālā stāvokļa un sacensību rādītāju kopsakarība

3.

Inga Liepiņa

Līdzsvara spēju attīstīšanas iespējas izmantojot speciālu līdzsvara attīstīšanas inventāru

4.

Māris Lesčinskis

Apakšdelmu muskuļu parametru un sacensību vingrinājumu dinamika dažādos treniņu periodos

5.

Zanda Labrence

Sitienu ar kāju ātruma analīze laboratorijas un sacensību apstākļos kikboksā

6.

Nauris Ķeizāns

Lokālās vibrostimulācijas tūlītējais efekts bobslejā

7.

Romāns Glazkovs

Sacensību darbības slodzes raksturojums hokejā

STENDA REFERĀTI

8.

Irina Kazakevicha

The control of childrens` physical development in the age group of 7-8 years old of the city of Daugavpils.

9.

Regīna Fonarjova

Koordinācijas spējas jauno džudistu tehniskās sagatavotības prognozēšanai (10.-12.gadu veci bērni)

10.

Saiva Rodiņa

Dermatoglifikas rādītāji speciālā spēka attīstīšanā speciālās sagatavošanas posmā 12-18 gadus veciem smaiļotājiem un kanoe airētājiem

2. SEKCIJA „SPORTA PSIHOLOĢISKIE UN PEDAGOĢISKIE ASPEKTI” 205.aud. 

Sekcijas vadītāji:

Mg.paed. Kaspars Strapcāns

Mg.paed. Monta Jakovļeva

Mg.paed. Svetlana Aņisimova

Zinātniskā komisija:

Dr.paed., prof. Agita Ābele

Dr.paed., doc. Žermēna Vazne

REFERĀTI

N.p.k.

Autoru vārdi, uzvārdi

Tēmas nosaukums

1.

Sergejs Čapulis

Karatē treniņa procesa organizēšanas humānās īpatnības

2.

Svetlana Aņisimova

Pusmūža vecuma sieviešu fiziskās aktivitātes

3.

Diana Makarova

Turēšanu mācīšana estētiskajā grupu vingrošanā

4.

Vera Ševčenko

Didaktiskais modelis mērķtiecīgai līdzsvara un koordinācijas saglabāšanai un uzlabošanai pusmūža un vecāka gadagājuma cilvēkiem

5.

Ingrīda Smukā

Skolēnu fiziskā aktivitāte

6.

Monta Jakovļeva

Profesionālās kompetences izpratne treneru tālākizglītībā

STENDA REFERĀTI

7.

Andrius Brusokas

Self-efficacy of young male and female basketball players

8.

Valts Dambergs

Treneru vadība stils un spēlētāju emocionālā inteliģence basketbolā

9.

Lienīte Tāluma

Fizisko aktivitāšu ietekme uz pusaudžu savstarpējām attiecībām, uzskatiem par dzimumu lomu, dzimumu līdztiesību un pusaudžu seksualitāti

10.

Raimundas Indriulis

High-performance athlete anxiety and self-confidence during pre-competition period

3. SEKCIJA „SPORTA MEDICĪNISKIE UN BIOMEHĀNISKIE ASPEKTI” 226.aud. 

Sekcijas vadītāji:

Mg.paed. Aivars Kaupužs

Mg.paed. Sergejs Saulīte

Mg.paed. Jūlija Boļševa

Zinātniskā komisija:

Dr.habil.paed., prof. Jānis Lanka

Dr.biol., prof. Alvis Paeglītis

Dr.med., prof. Inese Pontaga

Dr.paed., doc. Una Veseta

REFERĀTI

N.p.k.

Autoru vārdi, uzvārdi

Tēmas nosaukums

1.

Alīna Kļonova

Biomechanical analysis of partners’ contact in quickstep using motion capture smart system 2011

2.

Sergejs Saulīte

Antropometrisko radītāju ietekme uz sitienu ar kāju biomehāniskājiem parametriem taekwon-do sporta veidā

3.

Anna Zuša

Analysis of young tennis player’s statics of the locomotor system

4.

Pāvels Murāns

Sportistu fiziskās sagatavotības paaugstīnāšanas inovatīvās metodes

5.

Jūlija Boļševa

The content, methods and means for activation of qualitative motorics and standardization of muscular hipertone for babies (3.- 6. months old)

6.

Aivars Kaupužs

Senioru fiziskās aktivitātes un veselības parametru šķērsgriezuma pētījuma datu analīze

7.

Kalvis Ciekurs

Lokālās vibromasāžas ietekme uz akūto efektu slēpošanā vienlaikus bezsolī

8.

Edgars Bernāns

Improving of economy and mechanics in distance running

STENDA REFERĀTI

9.

Maksims Ņilovs

Traumatisma profilakse un paškontrole vingrošanas sporta nometnē berniem 8-12 gadu vecumā

10.

Nataļja Sitņika

Fiziskās aktivitātes bērniem ar psihoneiroloģiskajām slimībām

11.

Ieva Kundziņa

Distance learning program for physical health promotion (45-55 years old people)

4. SEKCIJA „SPORTA SOCIĀLIE ASPEKTI UN REKREĀCIJA 

306.aud.

Sekcijas vadītāji:

Mg.paed.Vitālijs Škutāns

MBA Signe Luika

Zinātniskā komisija:

Dr.paed., prof. Juris Grants

Dr.paed., asoc. prof. Andra Fernāte

Mg.paed., doc. Biruta Luika

REFERĀTI

N.p.k.

Autoru vārdi, uzvārdi

Tēmas nosaukums

1.

Dagnija Brence

Fiziskās rekreācijas iespējas Latvijā ģimenēm ar bērniem

2.

Lāsma Lūse

Opinion of hiking leaders and participants about choice of food and requirements in mountain hiking 

3.

Zigurds Kincis

Vieglatlētikas interešu izglītības pulciņu izveide un nodarbību saturs sākumskolā

4.

Signe Luika

Stratēģiskās plānošanas ietekme uz sporta attīstību Latvijā

5.

Laine Puķīte

Rekreācijas pasākumi pedagogu fizisko un emocionālo spēju atjaunošanā

6.

Dana Timaškova

Pielāgotās rotaļas un spēles rekreācijā bērniem ar kustību traucējumiem

STENDA REFERĀTI

7.

Linda Ābele

Profesionālā boksa menedžments Latvijā

8.

Nataļja Peļepeca

Vadītāja emocionālā inteliģence un tās ietekme uz orientēšanās klubu attīstību

9.

Gundega Ulme

Emocionālais stāvoklis rekreācijas aktivitātēs

10.

Linda Savļaka

Slēpošana, kā rekreācijas līdzeklis

11.

Agnese Zalkovska

Komunikācija fitnesa klubā

12.

Egita Sproģe

Pašvaldības loma sporta attīstībā

13.

Andis Dombrovskis

Latvijas Futbola federācijas treneru izglītības sistēmas pilnveide

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lv



Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv