LSPA NOSLĒGUSI SADARBĪBAS LĪGUMU AR RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTI, LAI ĪSTENOTU PROJEKTU „ATBALSTS DOKTORANTU IESAISTEI ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAJĀ UN STUDIJU DARBĀ” Drukāt
Svētdiena, 10 janvāris 2021 15:18

ESF LSPA 2021 8220201004 galva

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) 2020.gada 16.decembrī noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU), lai kopīgi īstenotu projektu „ Atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā un studiju darbā”. Projekta/līguma nr. 8.2.2.0/20/I/004

Projekta finansējums    962 041,00 EUR, no kurām 817 734.85 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 144 306.15 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.
Projekta vadītājs              Santa Bartuševiča
Projekta īstenošana       
01.04.2021. - 30.11.2023.

Vienošanās ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par projekta īstenošanu noslēgta 2021.gada 26.aprīlī.

Mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt doktorantūras studiju ciešāku sasaisti ar pētniecību un stiprināt starptautiski atvērtu vidi augstskolās. Projekta ietvaros plānots pilotprojekta veidā uzsākt konceptuāli jaunu doktorantūras finansēšanas modeli, veicinot doktora studiju programmu ciešāku sasaisti ar pētniecību un akadēmisko darbu, tādejādi sekmējot gan doktora grāda iegūšanu optimāla laikā, gan doktorantu akadēmiskās karjeras uzsākšanu.

Apraksts

Projektā konkursa kārtībā tiks piešķirti doktorantu granti RSU un LSPA studējošiem doktorantiem ar mērķi veicināt promocijas darba aizstāvēšanu un doktora grāda iegūšanu. Ar doktorantiem tiks slēgti darba līgumi, uzskatot doktorantus par līdzvērtīgiem partneriem pētniecībā un studiju darbā, tādejādi veicinot doktoranta iekļaušanos akadēmiskajā vidē. Papildus darba algai doktorantiem tiks piešķirts finansējums pētnieciskā darba veikšanai un mobilitātei. Lai nodrošinātu kritisko masu un veidotu dinamisku pētniecības vidi, RSU sadarbosies ar Latvija spēcīgāko zinātnisko institūtu Latvijas Organiskas sintezēs institūtu (OSI). Savukārt, lai nodrošinātu šī projekta veiksmīgāku īstenošanu, koplietotu resursus un dalītos pieredzē doktora studiju programmu un Doktorantūras studiju attīstības plāna ieviešana, plānota sadarbība ar LSPA.

Doktorantūras studiju programmu konkurētspējas celšanai un starptautiskas sadarbības veicināšanai doktora studiju programmu īstenošanā tiks iesaistīti ārvalstu mācībspēki.

Projekta aktivitātes

 

Nr.p.k.

Projekta darbība*

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

1.

Doktorantu iesaiste studiju vai zinātniski
pētnieciskajā darba

Doktorantu skaits, kas iesaistīti studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā

27

Doktoranti

2.

Ārvalstu akadēmiskā
personāla
nodarbinātība kā
mācībspēkiem

Ārvalstu akadēmiskā personāla skaits, kas iesaistīti darbā augstākās izglītības institūcijā

3

Akadēmiskais

ārvalstu

personāls

3.

Projekta vadības
un projekta
īstenošanas
nodrošināšana

Īstenots projekts

1

Projekts

4.

Informācijas un
publicitātes
pasākumi par
projekta īstenošanu

Nodrošināta publicitāte

1

Pasākumu kopums

 

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv