LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 5.novembrī DARBA KĀRTĪBA Drukāt
Otrdiena, 27 oktobris 2020 15:31

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis  
2020.gada 26.oktobrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Atskaite par sporta darbu akadēmijā 2019./2020.ak.g.

Sporta daļas vad.

Doc. S.Saulīte

 

+

2.

15.50

Atskaite par LSPA stratēģijas (2016. – 2020.) īstenošanu:

-Studējošo sporta vides attīstība

-Studiju procesa un studiju vides attīstība

-Augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizācija

-Zinātniskā darbība un inovācijas

-Starptautiskā un nacionālā sadarbība

Sporta daļas vad.

Doc. S.Saulīte

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Rektors prof. J.Grants

Attīstības un zinātņu prorektors prof. J.Žīdens

Prorektori, rektors,

Ārējo sakarukoordinētāja asoc.prof. I.Boge, Erasmus+ sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Smukā

 

+

3.

16.15

LSPA internacionalizācijas realizācija un tās stratēģija turpmākajiem gadiem

Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Boge, Erasmus+ sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Smukā Rektors, prorektori

 

+

4.

16.30

Uzņemšanas komisijas darba plāns 2020./2021.ak.gadam

Uzņemšanas komisijas atb.sekr. A.Kurkinaite

 

+

5.

16.35

Par strukturālām reformām LSPA

 

Studiju prorektore

prof.A.Fernāte,

Rektors prof.J.Grants

   

6.

16.50

LSPA struktūras grozījumu apstiprināšana (shēma)

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

   

7.

17.00

Dažādi

Grozījumu apstiprināšana Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtībā;

Par goda nosaukuma LSPA patriots piešķiršanu

Par Revīzijas komisijas sastāva izmaiņām

Studiju prorektore

prof.A.Fernāte

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                    I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 5.novembrī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv