LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 1.oktobrī DARBA KĀRTĪBA Drukāt
Otrdiena, 22 septembris 2020 12:17

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis
2020.gada 21.septembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Studentu uzņemšanas rezultāti.

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2021./22.ak.g. visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Programmu direktori

 

+

2.

15.50

Studentu kreditēšanas komisijas atskaite par 2019./2020.ak.g. un komisijas sastāva apstiprināšana 2020./2021.ak.g.

Komisijas priekšsēdētājs

Doc. V.Mackars

 

+

3.

16.00

LSPA Studējošo kreditēšanas nolikuma apstiprināšana

Komisijas priekšsēdētājs

Doc. V.Mackars

 

+

4.

16.10

Studiju domes    

un

Sporta daļas darba plānu apstiprināšana 2020./2021.ak.gadam

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Sporta daļas vad.

Doc. S.Saulīte

 

+

5.

16.15

Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāna 2020./2021.ak.g. apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

6.

16.20

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finanšu jautājumiem 2019./2020.ak.g. 2.semestrī

SP priekšsēdētāja

R.Ķīkule

   

7.

16.30

LSPA Risku vadības politikas apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

8.

16.40

Nolikuma par studiju kursu atzīšanu LSPA apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Senāta priekšs. prof. U.Grāvītis

Asoc.prof. I.Smukā

+

9.

16.50

VIIS sistēmas aktualizācija kārtības apstiprināšana

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.Kravalis

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

10.

17.00

LSPA Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšana

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

Asoc.prof. I.Upītis, SD dir. V.Kursa

+

11.

17.10

Trauksmes celšanas kārtība LSPA

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

12.

17.20

Par strukturālām reformām LSPA

Rektors prof.J.Grants

Studiju prorektore

prof.A.Fernāte

   

13.

17.30

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                    I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2020.gada 1.oktobrī plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv