LSPA SENĀTA SĒDES 2020.gada 27.augustā DARBA KĀRTĪBA Drukāt
Piektdiena, 21 augusts 2020 15:38

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2020.gada 21.augustā

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.30

Konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla un struktūrvienību vadītāju amata vietām

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Kat.vadītāji

Pers.kom.priekšs. doc. S.Saulīte

Amatu kandidāti:

Vad.pētn. U.Ciematnieks,

doc.K.Ciekurs, asoc.prof. B.Smila

doc. R.Līcis,

lektors A.Liepa,

viesasist.K.Slaidiņš

vieslekt. A.Ropa

 

2.

16.00

Studiju rezultāti Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2019./2020.ak.gadā

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.Kravalis

   

3.

16.20

Reģistrācijas nolikums studijām 2020./2021.ak.g.

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.Kravalis

   

4.

16.30

Laika normu apstiprināšana

Par stundu darba apmaksu

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

5.

16.45

AII iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums

Iekšējās kvalitātes nodr.sist. vad. centra vadītājs prof. U.Grāvītis

   

6.

17.00

LSPA Personāla vadības politikas apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

   

7.

17.15

Dažādi

Grozījumu apstiprināšana

LSPA studentu informatīvās sistēmas – LSPA IS drošības un datu aizsardzības noteikumos;

Iekšējās kārtības noteikumos studējošiem

LSPA Sporta kluba darbība LSPA telpās

Priekšlikumi strukturālām reformām LSPA

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Rektors prof. J.Grants

   

Zinātniskā sekretāre                                                                               I.Dravniece

Senāta sēde notiks otrdien, 2020.gada 27.augustā plkst. 15.30 LSPA Senāta sēžu zālē.
Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studējošie viņus interesējošos jautājumos.

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv