IZM PEDAGOGU IZGLĪTĪBAS JAUNVEIDES KONSULTATĪVAJAI PADOMEI IESNIEGTAS 2 JAUNAS LSPA PEDAGOGU STUDIJU PROGRAMMAS Drukāt
Otrdiena, 09 jūnijs 2020 10:03

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) 2020. gada maijā iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijas Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvajai padomei divas pedagogu studiju programmas licencēšanas procesa uzsākšanai. Padome vērtēs jauno studiju programmu saturu un tā atbilstību Latvijā īstenotajām pārmaiņām izglītības sistēmā.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/006 “LSPA pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” ietvaros, Akadēmija kopā ar vairākiem sadarbības partneriem un izglītības ekspertiem sagatavojusi 1. līmeņa augstākās izglītības studiju programmu “Sporta un izglītības speciālists” (41) un profesionālo bakalaura studiju programmu “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (42) saturu. Programmas sagatavotas, ievērojot valstī iesāktās izglītības reformas, kuru mērķis būtiski mainīt izglītības sistēmu, sākot no izpratnes par šādas sistēmas mērķiem un uzdevumiem, darbības principiem, beidzot ar cilvēkam nepieciešamajām zināšanām darba tirgū.

LSPA 1. līmeņa augstākās izglītības studiju programmā “Sporta un izglītības speciālists” plāno īstenot četras dažādas apakšprogrammas: pirmsskolas sporta skolotājs, sporta treneris, sporta organizators un pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists izglītībā.

Savukārt profesionālajā bakalaura studiju programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” Akadēmijā sagatavos šādu jomu skolotājus – sporta un veselības skolotājs un sporta, veselības un valsts aizsardzības mācības skolotājs.

Jaunās studiju programmas nodrošinās skolotāja profesijas reputācijas paaugstināšanos, tās vērstas uz mūsdienīga skolotāja sagatavošanu, nodrošinot elastību studiju procesā, kas studējošajiem sniegs iespēju apgūt darba tirgū un nākamā darba vietā pieprasītās kompetences.

Minētās studiju programmas satur noteiktu jomu speciālistiem izvirzāmās prasības, ko paredz attiecīgo profesiju standarti. Tās balstītas standartos noteiktajās profesijas vērtībās. Piemēram, sporta un veselības skolotāja kompetenču jomas apakšprogrammas standartā izvirzītas prasības ir saskaņā ar “Skolotāja” profesijas standarta konkrētajām prasībām un saskaņā ar jaunajā vispārējās izglītības saturā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem skolēniem “Veselības un fiziskās aktivitātes” un “Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes” mācību jomā. Kompetenču jomas “Veselības un fiziskās aktivitātes” un “Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes” satura apguve ietver studiju kursus, kas sniedz iespēju apgūt jomai atbilstošas zināšanas un prasmes, kas definētas šīs jomas skolotāju profesijas standartā.

Jaunās programmas veidotas pēc moduļu principa, lai nodrošinātu maksimāli pietuvinātu izglītības satura piedāvājumu sporta un veselības skolotāja nodarbinātības profilam, uzsākot darba gaitas jaunā izglītības standarta īstenošanā “Veselības un fiziskās aktivitātes” un “Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes” mācību jomā.

Jaunajās studiju programmās uzsvērta starpdisciplinārā pieeja, kas paredz studiju procesā integrēt dažādu zinātnes jomu aspektus, lai sekmētu studējošo kompetenču klāsta paplašināšanos. Tādējādi nodrošinot zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm orientētu, radošu, inovāciju un veselīga dzīvesveida veicinošu studiju saturu.

Izstrādātās studiju programmas atbilst kompetenču pieejai studiju saturā, jo studējošo kompetenču pilnvērtīga attīstīšana un novērtēšana plānota studiju kursu apguvē, studējošam demonstrējot konkrētu rīcību noteiktā jomā, risinot problēmas mainīgās un reālās dzīves situācijās.

Jaunā pieeja paredz, ka jaunie speciālisti spēs veidot efektīvu atgriezenisko saikni, sekmējot turpmāko izglītojamo izaugsmi. Galvenie izglītošanās akcenti ir vērsti uz mūsdienīgas lietpratības izglītības nodrošināšanu. Jaunais pedagogs plānos, organizēs un vadīs skolēna mācību procesu, ņemot vērā katra indivīda kompetenču attīstības dinamiku, ņemot vērā skolēna individuālās vajadzības.

Īpaša uzmanība studiju programmās veltīta izglītojamo caurviju prasmju pilnveidei, kas būs priekšnoteikums padziļinātas izpratnes veidošanai mācību priekšmetā.Jaunās studiju programmas jaunos pedagogus nodrošina ar daudzveidīgu mācību organizēšanas formu apguvi.

Eksperti, strādājot pie jauno studiju programmu izveides, domāja par mūsdienu cilvēka dzīves izaicinājumiem, nozares problēmām un Latvijas izglītības sektora konkurētspējas stiprināšanu. LSPA ar jaunajām studiju programmām cer paaugstināt speciālistu profesionālismu, dot pienesumu valsts ekonomikai kā arī kopumā sekmēt sabiedrības pozitīvu attieksmi pret aktīva dzīves veida attīstību un veicināt kopējo sabiedrības veselību.

LSPA īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „LSPA pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” (Nr.8.2.1.0/18/I/006) , kurā eksperti izstrādā divas jaunas LSPA studiju programmas: profesionālā bakalaura studiju programma “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”, kā arī 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma “Sporta un izglītības darba speciālists”. Abas programmas LSPA licencēs, aprobēs un akreditēs līdz 2022. gada beigām.

 

Informāciju sagatavoja:
LSPA projekta koordinatore Iveta Birziņa,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
sadarbībā ar LSPA studiju prorektori, profesori Andru Fernāti, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu   

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv