LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 5.decembrī DARBA KĀRTĪBA Drukāt
Otrdiena, 26 novembris 2019 14:54

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 25.novembrī

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.20

Saimniecības daļas darbība 2019.gadā

SD direktore V.Kursa

SD darbinieki

+

2.

15.45

Atskaite par LSPA Attīstības stratēģijas (2016. - 2020.) īstenošanu 2019.gadā

Rektors prof. J.Grants, Studiju prorektore

prof. A.Fernāte,

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens, Kvalitātes vad. prof. U.Grāvītis, Sporta daļas vad. S.Saulīte, Ārējo sakaru koord.asoc.prof. I.Boge, Erasmus koord. prof. U.Švinks

   

3.

15.55

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāna apstiprināšana 2020.gadam

PPMC vad. I.Blekte

 

+

4.

16.00

Uzņemšanas komisijas darba plāna 2019./2020.ak.gadam apstiprināšana

Uzņ.kom.atb.sekr.

A.Kurkinaite

 

+

5.

16.05

LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējums 2019.gadā un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas plāns 2020.gadam

Kvalitātes vad. prof. U.Grāvītis

 

+

6.

16.20

Studiju virziena ”Veselības aprūpe” pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšana par 2018./2019.ak.g.

Studiju virziena vadītāja

Prof. A.Kļaviņa

   

7.

16.30

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā ”Izglītība, pedagoģija, sports” par 2018./2019.ak.g.

Studiju prorektore - virziena vadītāja prof. A.Fernāte

Programmu direktori

   

8.

16.45

Nolikumu apstiprināšana:

Saimniecības daļas nolikums

Rektorāta nolikums

Zinātnes daļas nolikums

Grozījumi Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem prof. bakalaura augstākās izglītības programmā «Fizioterapija»

Grozījumi Anatomijas, Slēpošanas un Vieglatlētikas katedru nolikumos

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Katedru vadītāji

 

+

10.

17.00

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                        I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 5.decembrī plkst. 15.20 LSPA Senāta sēžu zālē.Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv