LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 7.novembrī DARBA KĀRTĪBA Drukāt
Ceturtdiena, 31 oktobris 2019 11:32

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 29.oktobrī

 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.20

Senāta priekšsēdētāja, vietnieku un zinātniskā sekretāra vēlēšanas

     

2.

15.25

Konkurss uz izsludinātajām vadošo pētnieku, pētnieku, zin.asistenta amata vietām

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

Pretendenti uz pētnieku amata vietām

 

3.

15.40

Sporta darbs akadēmijā 2018./2019.ak.gadā

Sporta daļas vad., Sporta kluba priekšs.

S.Saulīte

 

+

4.

15.50

LSPA internacionalizācijas realizācija un tās stratēģija turpmākajiem gadiem

Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Boge,

Erasmus+ koordinētājs

prof. U.Švinks

 

+

5.

16.10

LSPA vizuālās identitātes vadlīniju apstiprināšana (zīmola atjaunināšana)

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis

 

+

6.

16.20

LSPA zinātniskās struktūras apstiprināšana

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens

Zin.daļas vad. U.Gūtmane

 

+

7.

16.30

LSPA Revīzijas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

8.

16.40

Nolikumu apstiprināšana:

Kancelejas nolikums

Saimniecības daļas nolikums

Iekšējās kontroles nolikuma apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

 

+

9.

17.00

Dažādi

Prof.maģ.augst.izgl.programmas ”Veselības aprūpes speciālists sportā” Maģistra Valsts pārbaudījuma lēmuma apstiprināšana

Studiju kvalitātes pārvaldības sistēmas apstiprināšana

Grozījumi SZ nozares bibliotēkas noteikumos

Studiju prorektore

prof. A.Fernāte

Kvalitātes vad. prof. U.Grāvītis

Bibl.vad. M.Zaļūksne

   

Zinātniskā sekretāre                                                                                        I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 7.novembrī plkst. 15.20 LSPA Senāta sēžu zālē.Senāta sēdes ir atklātas.

Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv