LSPA SENĀTA SĒDES 2019.gada 3.oktobrī DARBA KĀRTĪBA Drukāt
Pirmdiena, 23 septembris 2019 14:25

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis

2019.gada 23.septembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.20

Studentu kreditēšanas komisijas atskaite par 2018./2019.ak.g. un komisijas sastāva apstiprināšana2019./2020.ak.g.

Komisijas priekšsēdētājs

Doc. V.MACKARS

 

+

2.

15.30

Studentu uzņemšanas rezultāti.

Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2020./2021.ak.g. visās akreditētajās un licencētajās programmās

Uzņemšanas komisijas atb.sekretāre A.KURKINAITE

 

+

3.

15.50

Studiju domes un Sporta daļas darba plānu apstiprināšana 2019./2020.ak.gadam

Studiju prorektore

prof. A.FERNĀTE,

Sporta daļas vad.

doc. S.SAULĪTE

 

+

4.

16.00

Semināru, Starpkatedru pieredzes apmaiņas plāna 2019./2020.ak.g. apstiprināšana

Studiju prorektore

prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

16.10

Studējošo pašpārvaldes atskaite par darbu un finanšu jautājumiem 2018./2019.ak.gada 2.semestrī

Pašpārvaldes priekšs.

B.KONRADE

 

+

6.

16.20

Par LSPA katedru reorganizāciju

Rektors

prof. J.GRANTS

 

+

7.

16.35

Katedru docētāju slodžu apstiprināšana

Grozījumi Senāta lēmumā Laika normas slodzes apstiprināšanai”

Grozījumi Senāta lēmumā ”Par studiju procesu 2019./2020.ak.g.”

Studiju prorektore

prof.A.FERNĀTE

 

+

8.

16.45

Par Akadēmiskās personālkomisijas sastāva apstiprināšanu nākamajiem 3 gadiem

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

   

9.

16.50

Dažādi

Par grozījumiem nolikumos (Maģistra un Bakalaura Valsts pārbaudījumu nolikumos fizioterapijas programmā; Noteikumos studijām brīvklausītāju statusā)

Studiju prorektore prof.

A.FERNĀTE

 

+

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece


Senāta sēde notiks ceturtdien, 2019.gada 3.oktobrī plkst. 15.20 LSPA Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji, darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv