INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 7.martā Drukāt
Trešdiena, 27 marts 2019 15:01

1.   Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS informēja par2018./2019.ak.gada ziemas sesijas rezultātu izvērtējumu. Studiju domes sēdē tiks aktualizēti lēmuma konstatējošā daļā izvirzītie jautājumi par studiju parādu kārtošanu, konsultāciju laikiem, informācijas savlaicīgu sniegšanu kopīgai risinājumu meklēšanai. Studiju departamentam sadarbībā ar katedrām un Studējošo pašpārvaldi jāturpina darbs ar studējošajiem visās studiju programmās, lai panāktu savlaicīgu pārbaudījumu nokārtošanu, samazinot vai novēršot studējošo atstāšanu atkārtotām studijām; sadarbībā ar katedru vadītājiem un metodiķiem jāpanāk precīzi docētāju ieraksti studiju kursu pārbaudījuma protokolos /informācija un senāta lēmums Nr. 11 pielikumā/.

2.   Anatomijas katedras vadītāja prof. I.PONTAGA informēja par Anatomijas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam /atskaite pielikumā/.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 10 “Par Anatomijas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam” /pielikumā/. Katedras darbs atzīts par atbilstošu prasībām.

3.   Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja T.ŅIKIFOROVA informēja par profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu 2019.gadā /pielikumā sagatavotā informācija/. Izlaidums maģistrantiem notiks kopā ar bakalaura grāda ieguvējiem 2019.gada 22.jūnijā.

4.   Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 “Par studiju procesu 2019./2019.ak.gadā”, kurā doc. S.Škutāne apstiprināta par profesionālās maģistra studiju programmas «Sporta zinātne» kvalifikācijas Sporta veida vecākais treneris (fiziskā sagatavošana) vadītāju /pielikumā/.

5.   Akadēmiskās personālkomisijas sastāvā apstiprināts Attīstības un zinātnes prorektoru prof. J.Žīdenu.

6. Dažādi:

    Par atklātās stundas vadīšanu saskaņā ar 2017.gada 31.augustā Senātā apstiprināto Nolikumu par LSPA akadēmiskā personāla vēlēšanām.

    Par amatpersonu deklarāciju aizpildīšanu.

    Par dokumentu iesniegšanu LZP eksperta tiesību iegūšanai.

  2019.gada 28.februārī veikti grozījumus LSPA plānos: Latvijas Sporta pedagoģijas  akadēmijas studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānā 2018.-2024.g.g. un LSPA komunikācijas un publicitātes plānā 2018.-2024.g.g.

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv