INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 10.janvārī Drukāt
Ceturtdiena, 07 februāris 2019 13:57

1. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE informēja senāta locekļus par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2018.gadā un par plāna aktualizēšanu 2019.gadam. Senāts apstiprināja Pretkorupcijas pasākumu plānu 2019.gadam.

2. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE un Akreditēto studiju programmudirektori prof. J.Grants, Dokt.un Maģ.vad. T.Ņikiforova, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktore I.Blekte iepazīstināja senāta locekļus arpašnovērtējuma ziņojumiem studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2017./2018.ak.gadu. Senāts apstiprināja pašnovērtējuma ziņojumus studiju virzienā ”Sporta zinātne” par 2017./2018.ak.gadu.

3. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.KRAVALIS iepazīstināja ar Studiju departamenta darba plānu 2019.gadam, kuru senāts apstiprināja.

4.Studējošo pašpārvaldes locekle I.ROMAŠKO iepazīstināja ar Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājas E.MĀRTIŅASsagatavoto atskaiti par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2018./2019.ak.gada 1.semestrī.  Pašpārvaldē darbojošos studentu skaits palielinājies no 9 uz 24, darbība tiek reklamēta sociālajos tīklos, notiek sadarbība ar Latvijas Studentu apvienību. 17.janvārī notiks Studējošo pašpārvaldes valdes vēlēšanas. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un pozitīvi novērtēja Studējošo pašpārvaldes darbu.

5. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar LSPA cilvēkresursu attīstības plāna (2018.-2024.) īstenošanu 2018.gadā un plāna, atbilstoši LSPA stratēģijai, aktualizēšanu 2019.gadam. Senāts apstiprināja atskaiti par LSPA cilvēkresursu attīstības plāna (2018.-2024.) īstenošanu 2018.gadā un plāna aktualizēšanu 2019.gadam

6. Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE iepazīstināja ar sagatavoto projektu par Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtību LSPA.

7. Senāts nolēma deleģēt studiju prorektori prof. A.Fernāti izvērtēt un LSPA vārdā parakstīt nodarbinātības dokumentāciju ar prof. Juri Grantu pēc prof. Jura Granta apstiprināšanas rektora amatā un amata pilnvaru uzsākšanas.  

8. Apstiprināti grozījumi LSPA Komandējumu piešķiršanas, noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtībā LSPA darbiniekiem, papildinot Kārtību ar 6.pielikumu “Sniedzamā informācija par komandējumu vai darba braucienu sabiedrisko attiecību un komunikācijas vajadzībām”.

9. Dažādi

Zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

-          Lūdza docētājus, kuriem ir vērā ņemamas publikācijas, iesniegt dokumentus LZP eksperta tiesību saņemšanai.

-          Informēja par LASE žurnāla iekļaušanu ERIC datu bāzē.

Erasmus programmas koordinators prof. U.Švinks informēja par iespēju 15 – 20 studējošiem doties studiju praksē uz ārzemēm uz 2 mēnešiem.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv