LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 1.martā DARBA KĀRTĪBA Drukāt
Ceturtdiena, 22 februāris 2018 15:16

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2018.gada 21.februārī 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

2017./2018.ak.gada Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums  

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

2.

15.30

LSPA Sporta zinātnes nozares bibliotēkas Noteikumu apstiprināšana

Bibliotēkas vadītāja

M.ZAĻŪKSNE

 

+

3.

15.40

Par izmaiņām LSPA Sporta zinātnes nozares bibliotēkas nolikumā

Bibliotēkas vadītāja

M.ZAĻŪKSNE

 

+

4.

15.45

Senāta lēmums par akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas «Sporta zinātne» 2017./2018.ak.gada abolventiem

Programmas direktors zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

 

+

5.

15.50

Profesionālā maģistra  grāda sporta zinātnē  un izglītības un sporta darba  speciālista profesionālās kvalifikācijas  piešķiršanas  komisijas  informācija  par 2017./2018.ak.gada rezultātiem un diplomu izsniegšanu

Programmas direktore Dokt. un Maģ.vad.

T.ŅIKIFOROVA

   

6.

16.00

LSPA cilvēkresursu attīstības plāna apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

7.

16.10

LSPA akadēmiskā personāla attīstības un piesaistes pasākumu plāna apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

8.

16.15

LSPA izglītības programmu attīstības plāna (iekļaujot studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu) apstiprināšana

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

9.

16.20

Par LSPA pedagoģijas izglītības attīstības plāna (sporta skolotāju sagatavošanā) papildināšanu

Studiju prorektore

Prof. A.FERNĀTE

 

+

10.

16.25

Profesoru padomes atskaite apstiprināšana par 2017.gadu iesniegšanai AIP

Prof. U.ŠVINKS

 

+

11.

16.30

Par Studentu pašpārvaldes pārdēvēšanu par Studējošo pašpārvaldi

Studentu pašpārvaldes priekšs. E.MĀRTIŅA

   

12.

16.35

Dažādi

Par grozījumiem Nolikumā par LSPA goda nosaukumiem un apbalvojumiem

Par Valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu (15.februāris – 1.aprīlis)

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

   

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 1.martā plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv