LSPA SENĀTA SĒDES 2016.gada 8.decembrī DARBA KĀRTĪBA Drukāt
Ceturtdiena, 01 decembris 2016 15:56

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis  
2016.gada 30.novembrī   

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Saimniecības daļas darbība 2016.gadā

SD direktore V.Kursa

SD vadošie darbinieki

+

2.

15.30

Par Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāna 2016.gadam uzdevumu īstenošanu LSPA

Studiju prorektore  

prof. A.Fernāte

 

+

3.

15.40

Iekšējās kvalitātes  izvērtējums LSPA

Iekš.kval.nodr.sist. vad. centra vad. prof. U.Grāvītis

 

+

4.

15.50

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma  ziņojumu apstiprināšana studiju virzienā  «Sporta zinātne» par 2015./16.ak.g.

Prorektore, studiju virziena vad. prof. A.Fernāte, Programmu direktori

   

5.

16.00

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu  plāna apstiprināšana  2016./2017.ak.gadam 

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vad. I.Blekte  

 

+

6.

16.10

LSPA Dienesta viesnīcas noteikumu apstiprināšana

Studiju departamenta vad. Asoc.prof. I.Kravalis

 

+

7.

16.20

Maģistra darbu izstrādes un noformēšanas noteikumi

Maģ. un dokt.vad.

T.Ņikoforova

 

+

8.

16.30

Bakalaura darbu izstrādes un nofomēšanas noteikumi

Studiju prorektore  

prof. A.Fernāte

 

+

9.

16.40

Nolikums par studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” padomi

Studiju prorektore  

prof. A.Fernāte

 

+

10.

17.00

Dažādi

Labojumi Nolikumā par kvalitātes kontroles sistēmu LSPA

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                                                                I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2016.gada 8.decembrī   plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē.

Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.
 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv