2012 LSPA ZINĀTNISKO UN METODISKO RAKSTU KRĀJUMS Drukāt
Ceturtdiena, 30 oktobris 2014 15:27

 

ISSN 2256 - 0319

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
        LATVIAN ACADEMY OF SPORT EDUCATION

LSPA ZINĀTNISKO UN METODISKO RAKSTU KRĀJUMS 2012
LASE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PAPERS 2012

IKGADĒJS IZDEVUMS SPORTA ZINĀTNĒ
    ANNUAL ISSUE IN SPORT SCIENCE

 

ZINĀTNISKĀ REDAKCIJAS KOLĒĢIJA
SCIENTIFIC COMMITTEE

 

Dr.paed. asoc. prof. Ilze Avotiņa

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. doc. Inta Bula-Biteniece

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

PhD, Prof. Rolf Carlson

Zviedrijas Sporta un veselības zinātņu skola

Swedisch School of Sport and Health Sciences

Dr.paed. prof. Juris Grants

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. asoc. prof. Ivars Kravalis

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.habil.paed. prof. Jānis Lanka

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

PhD, Asoc. Prof. Vello Hein

Tartu Universitāte

University of Tartu

Dr.med. prof. Viesturs Lāriņš

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. doc. Renārs Līcis

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. doc. Signe Luika

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

PhD,  Asoc. prof. Krzysztof Piech

Polijas Jozefa Pilsudska Sporta pedagoģijas akadēmija

The Jozef Pilsudski Academy of Physical Education

Dr.med. prof. Inese Pontaga

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. doc. Sergejs Saulīte

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. asoc. prof. Jeļena Solovjova

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

PhD, Asoc. Prof. Biruta Svagzdiene

Lietuvas Sporta pedagoģijas akadēmija

Lithuanian Academy of Physical Education

Dr.paed. asoc. prof. Imants Upītis

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. asoc. prof. Žermēna Vazne

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

 

TEHNISKĀ REDAKCIJAS KOLĒĢIJA

 

Ilze Spīķe – Mg.paed.
        Lita Sala – Mg.paed.

 

Visi krājumā ietvertie raksti ir recenzēti.
All articles included in the annual issue have been reviewed.
ISSN 2256 - 0319

 

Helēna Vecenāne, Andra Fernāte
STUDENTU DZĪVESVEIDA RAKSTUROJUMS – SITUĀCIJAS IZPĒTE LATVIJĀ 2. - 14. lpp.
CHARACTERISATION OF STUDENT LIFESTYLE – CASE STUDY IN LATVIA pp. 2 - 14

Ilze Avotiņa, Krišjānis Kuplis
LSPA REFLEKTANTU ĀTRUMA TESTA REZULTĀTU ANALĪZE 15. - 21. lpp.
LASE APPLICANTS’ SPEED TEST RESULT ANALYSIS pp 15 - 21

Leonids Cupriks, Ugis Ciematnieks, Maris Lescinskis, Aleksandra Cuprika
MUSCLE BIOMECHANICAL QUALITIES MONITORING IN HEAVY ATHLETICS pp. 22 - 27

Nellija Stirna
PATSTĀVĪGĀ DARBA LOMA NEKLĀTIENES STUDIJU PROCESĀ 28. - 32. lpp.
THE ROLE OF SELF-DEPENDENT WORK IN THE PART-TIME STUDY PROCESS pp. 28 - 32

Sandra Škutāne
REZULTĀTU DINAMIKA KONTROLES VINGRINĀJUMOS
VASARAS NOMETNĒ BASKETBOLISTIEM 33. - 38. lpp. 

BASKETBALL PLAYERS’ RESULT DYNAMICS OF CONTROL
EXERCISES IN THE SUMMER CAMP pp. 33 - 38

Rasma Jansone, Santa Tīlemane
KARATĒ NODARBĪBU FILOZOFISKIE UN ĒTISKIE ASPEKTI 39. - 46. lpp.
PHILOSOPHICAL AND MORAL ASPECTS OF KARATE TRAINING SESSIONS pp. 39 - 46

 

 

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv