2011 LSPA ZINĀTNISKO UN METODISKO RAKSTU KRĀJUMS Drukāt
Ceturtdiena, 30 oktobris 2014 14:57

ISSN 2256 - 0319

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
        LATVIAN ACADEMY OF SPORT EDUCATION

 

LSPA ZINĀTNISKO UN METODISKO RAKSTU KRĀJUMS 2011
LASE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PAPERS 2011

 

IKGADĒJS IZDEVUMS SPORTA ZINĀTNĒ
    ANNUAL ISSUE IN SPORT SCIENCE

 

ZINĀTNISKĀ REDAKCIJAS KOLĒĢIJA
SCIENTIFIC COMMITTEE

 

Dr.paed. asoc. prof. Ilze Avotiņa

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. doc. Inta Bula-Biteniece

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

PhD, Prof. Rolf Carlson

Zviedrijas Sporta un veselības zinātņu skola

Swedisch School of Sport and Health Sciences

Dr.paed. prof. Juris Grants

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. asoc. prof. Ivars Kravalis

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.habil.paed. prof. Jānis Lanka

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

PhD, Asoc. Prof. Vello Hein

Tartu Universitāte

University of Tartu

Dr.med. prof. Viesturs Lāriņš

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. doc. Renārs Līcis

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. doc. Signe Luika

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

PhD,  Asoc. prof. Krzysztof Piech

Polijas Jozefa Pilsudska Sporta pedagoģijas

akadēmija

The Jozef Pilsudski Academy of Physical Education

Dr.med. prof. Inese Pontaga

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. doc. Sergejs Saulīte

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. asoc. prof. Jeļena Solovjova

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

PhD, Asoc. Prof. Biruta Svagzdiene

Lietuvas Sporta pedagoģijas akadēmija

Lithuanian Academy of Physical Education

Dr.paed. asoc. prof. Imants Upītis

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. asoc. prof. Žermēna Vazne

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

 

TEHNISKĀ REDAKCIJAS KOLĒĢIJA

 

Ilze Spīķe – Mg.paed.
        Lita Sala – Mg.paed.

 

Visi krājumā ietvertie raksti ir recenzēti.
All articles included in the annual issue have been reviewed.
ISSN 2256 - 0319

 

Agita Ābele
TRENERIS UN SPORTISTS SASKARSMĒ 2. -7. lpp.
COACH AND ATHLETE IN CONTACT pp. 2 - 7

Andra Fernāte
SPORTA SKOLOTĀJU PROFESIONĀLĀ MOTIVĀCIJA UN PLĀNOŠANAS KOMPETENCE: PROBLĒMAS UN NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS 8. - 18. lpp.
SPORTS TEACHER PROFESSIONAL MOTIVATION AND PLANNING COMPETENCE: PROBLEMS AND FUTURE PERSPECTIVES pp. 8 - 18

Inese Pontaga
DAŽĀDA RAKSTURA SPORTA SLODŽU IETEKME UZ SKELETA MUSKUĻU ATTĪSTĪBU 19. - 25. lpp.
EFFECT OF DIFFERENT SPORT LOADS ON SKELETAL MUSCLE DEVELOPMENT pp. 19 - 25

Leonīds Čupriks, Gundega Knipše, Uģis Ciematnieks, Aleksandra Vidze, Māris Lesčinskis, Sergejs Saulīte
MUSKUĻU SASPRINDZINĀŠANĀS UN ATSLĀBINĀŠANĀS PROCESI LATVIJAS SVARCĒLĀJIEM 26. - 32.lpp.
TENSION AND RELAXATION PROCESSES OF LATVIAN WEIGHTLIFTRS pp. 26 - 32

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv