Alīna KĻONOVA Drukāt

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

Sporta zinātnes promocijas  padomes atklātā  sēdē 

2014.gada 16.janvārī

ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” mērķstipendijas saņēmēja

21

Alīna KĻONOVA

aizstāvēja promocijas darbu „Partneru fizioloģiskais noslogojums un ķermeņu kontakta pilnveidošana standarta sporta dejās  („Partners’ Physiological Engagement and Body Contact Improvement in Standard Sport Dances”)

un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē 

sporta pedagoģijas  apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti:  par – 14,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

   

A P S V E I C A M!!!

Ar promocijas darbu var iepazīties arī LSPA bibliotēkā.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti :

1. Rolfs KARLSONS, Ph.D., profesors (Zviedrijas Sporta un veselības zinātnes augstskola).

2. Rita SPALVA, Dr.paed, profesore(RPIVA).

3. Arunas EMELJANOVAS, Ph.D., asoc.profesors  (Lietuvas Sporta universitāte).

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv