Uz sākumu Pētniecība Aktualitātes VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA PAR LSPA SADARBĪBU AR BERNES UNIVERSITĀTES PROF. ROLANDU SEILERU
VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA PAR LSPA SADARBĪBU AR BERNES UNIVERSITĀTES PROF. ROLANDU SEILERU Drukāt
Piektdiena, 08 novembris 2013 23:01

SeilersLai veicinātu pētniecības kvalitāti sporta psiholoģijas jomā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA) vieslekcijas sniedza viens no vadošajiem Eiropas pētniekiem – Bernes universitātes profesors Rolands Seilers. Intensīvā studiju procesā nedēļas garumā studentiem bija iespēja apmeklēt lekcijas, kā arī saņemt konsultācijas savu pētniecisko darbu izstrādē.

LSPA Studiju prorektore, Dr.paed., asociētā profesore Andra Fernāte: “Katrā jomā ir sava zinātnes skola, un, protams, tas ir ieguvums, ja cilvēks ar citu dzīves pieredzi un skatījumu pētniecības problēmām parādā pilnīgi citus risināšanas ceļus. Profesors Seilers ir viens no vadošajiem zinātniekiem sporta psiholoģijā Eiropā, tādēļ padziļināti izzināt viņa pieeju šajā pētījumu jomā bija ļoti vērtīgi. Doktoranti un maģistranti ir pilnveidojuši kompetenci saskatīt un sasaistīt dažādas metodoloģiskās pieejas un viedokļus pētījumu veidošanā.”

LSPA turpina sadarbību ar Eiropas vadošo pētnieku

Projekts „Pētniecības sekmēšana sporta psiholoģijā Latvijā kā potenciāls cilvēka kapitāla attīstībā” īstenots programmas “Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” ietvaros. Programmas mērķis ir attīstīt un stiprināt Latvijas augstākās izglītības un pētniecības institūtu potenciālu, palielinot augstas kvalitātes augstākās izglītības un pētniecības pieejamību. LSPA realizētā projekta ietvaros laikā no 2013. gada 16. līdz 25. aprīlim Latvijā viesojās Bernes Universitātes profesors R. Seilers, kurš ne tikai sniedza lekcijas un konsultācijas LSPA doktorantiem un maģistrantiem, bet arī piedalījās 6. Starptautiskajā Baltijas sporta zinātnes konferencē. Lekcijas apmeklēja ap četrdesmit 40 LSPA studentu, bet pavisam profesora auditorija konferencē bija 200 klausītāji - studenti, zinātnieki un pētnieki no visām Baltijas valstīm.

LSPA sadarbība ar profesoru Robertu Seileru aizsākās jau 2001. gadā, kad LSPA Studiju prorektore, A. Fernāte Eiropas sporta zinātnes konferencē Ķelnē uzrunāja profesoru un aicināja piedalīties kopējos projektos. “Roberts Seilers ilgu laiku bija Eiropas sporta psiholoģijas asociācijas vadītājs, šī asociācija izstrādāja Eiropas maģistra programmu sporta psiholoģijā un aktīvi darbojas sporta psiholoģijas pētniecības veicināšanā. Profesors ir arī daudzu interesantu publikāciju autors un viens no vadošajiem Eiropas pētniekiem sporta psiholoģijas jomā. Tādēļ nebija šaubu, ka arī šī projekta ietvaros viņš ir īstais cilvēks, kas jāaicina sniegt vieslekcijas Latvijā,” stāsta A. Fernāte.

Sporta psiholoģija – aktuāla un nepieciešama pētniecības tēma

Sporta psiholoģija ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka fiziskās veselības, attīstības, sagatavotības un sporta sasniegumu veidošanās likumsakarības. Tā ir integratīva zinātne un ietver plašus zinātņu aspektus - pedagoģiskos, medicīniskos, bioloģiskos, kā arī psiholoģiskos aspektus. 

Kā stāsta A. Fernāte, “sporta psiholoģija pēta, kā sekmēt sasniegumu veidošanos sportā, tātad  - kā uzlabot psiholoģiskā atbalsta sistēmu, lai cilvēks pilnībā varētu parādīt visu potenciālu un uzlabotu dzīves kvalitāti. Sporta psiholoģijā izpētes mērķus varētu nosacīti iedalīt divās grupās: pirmkārt, psiholoģisko faktoru ietekmes izpēte uz cilvēka fizisko aktivitāti, otrkārt, kā nodarbošanās ar sportu ietekmē cilvēku psihisko veselību un fizisko attīstību. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir iesaistīts augstu sasniegumu sportā vai nodarbojas ar “sportu visiem”, katrs indivīds var sasniegt konkrētu līmeni, un sporta psiholoģija var palīdzēt to sasniegt. Tāpēc sporta psiholoģijai ir liela un ļoti būtiska loma, it īpaši augstu sasniegumu sportā, kur 50% no rezultāta nosaka psiholoģiskie faktori. Psiholoģiskā atbalsta sistēmu teorijas un pieejas mūsdienās strauji mainās un attīstās. Diemžēl Latvijā nav pasaulē vadošo speciālistu, kas būtu specializējušies tieši sporta psiholoģijas jomas pētniecībā, tādēļ mums ir ļoti svarīgi doktorantiem un maģistrantiem dot dziļāku ieskatu šajā jomā un bagātināt Latvijas pētījumu spektru.”

Studenti lekciju ciklu novērtē atzinīgi

Apkopojot aptaujas datus, kurā doktoranti un maģistranti piedalījās lekciju cikla noslēgumā, secināts, ka studenti projektu vērtē kā ļoti vērtīgu, daudzi izteikuši vēlmi turpināt sadarbību ar R. Seileru. Lai gan LSPA studenti sporta psiholoģiju apgūst arī savu studiju ietvaros, daudzi studenti īpaši atzinīgi vērtējuši teorētiskās lekcijas, kurās viņi paplašināja savas zināšanas sporta psiholoģijā un apguva dažādus metodoloģijas veidus sporta psiholoģijas pētniecībā. R. Seilers iepazīstināja studentus ar sporta psiholoģijas pamatprincipiem, kā arī piedāvāja konkrētus instrumentus un testus, ko pielietot dažādās pētniecības situācijās. Projekta īstenotāji stāsta, ka studenti bija ļoti gandarīti par iespēju iegūt jaunu redzējumu esošajās pētniecības tēmās.

Daudziem studentiem R. Seilera lekcijas devušas jaunas atziņas par saviem jau uzsāktajiem pētījumiem. Viens no lielākajiem ieguvumiem ir tas, ka projekta ietvaros profesors maģistrantiem un doktorantiem sniedza individuālas konsultācijas – analizēja viņu pētījumus un piedāvāja ieteikumus, kādus aspektus vajadzētu papildināt, lai pētījumi būtu kvalitatīvi.

Konsultāciju darbs ar studentiem bija intensīvs un studenti to vērtē kā vienu no lielākajiem ieguvumiem. Veiksmīgas sadarbības rezultātā, vienai no LSPA doktorantēm profesors R. Seilers kļuvis par oficiālo promocijas darba konsultantu. Doktorantes Aleksandras Čuprikas promocijas darba tēma ir “Fiziskā kapitāla attīstīšana fitnesā”. “Cilvēka kapitāls ietver gan izglītības, gan veselības komponenti, šajā gadījumā tiek pētīts cilvēka fiziskais kapitāls un tā attīstīšanas veidi. Promocijas darbam sagaidāms labs rezultāts un tas, ka profesors iesaistījies darba konsultēšanā, parāda, ka mūsu sadarbība nav epizodiska,  tā noteikti turpināsies,” stāsta A. Fernāte.

R. Seilers piedalās intensīvā darba procesā nedēļas garumā

Projekta ietvaros R. Seilers piedalījās arī 6. Baltijas sporta zinātnes konferencē, kas šogad notika Rīgā. Profesors konferencē uzstājās ar referātu par metodoloģiju un aktualitātēm sporta psiholoģijas jomā, kas ir neatņemama sporta zinātnes sastāvdaļa. Kā stāsta projekta īstenotāji, Baltijā ir tikai daži zinātnieki, kas veic pētījumus sporta psiholoģijas jomā, tādēļ konferences dalībnieki R. Seilera lekciju uztvēra ar lielu interesi. Konferences laikā Seilers piedalījās arī apaļā galda diskusijās par turpmākām sadarbības iespējām un kopēju projektu realizācijas potenciālu. LSPA pārstāvji kopā ar profesoru kā labās prakses piemēru prezentēja “Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” programmas ietvaros realizēto projektu, demonstrējot iespējas ar šādu projektu palīdzību paaugstināt zinātnes kvalitāti attiecīgajā pētniecības jomā.

Analizējot projekta norisi, tā īstenotāji atzīst, ka dažādas aktivitātes projekta nedēļā bija saplānotas ļoti intensīvi, un profesors bijis patiešām noslogots. Stāsta A. Fernāte: “Projekta noslēgumā R. Seilers atzina, ka tik traki nostrādināts viņš dzīvē vēl neesot bijis! Lekcijas, semināri un konsultācijas, atbilstoši projekta prasībām, bija saplānotas ļoti intensīvi, kas profesoram, salīdzinot ar Bernes universitātes darba grafiku, bija ļoti liels noslogojums. Ja runājam par programmas nosacījumiem, tad nākotnē būtu rūpīgāk jāizpēta arī Šveices studiju grafiku dinamika un jāsalāgo tā ar projekta nosacījumiem. Daudziem pētniekiem semestra laikā ir praktiski neiespējami izbraukt vieslekcijās uz citām augstskolām, viņu universitātēm ir kategorisks nosacījums, ka semestra laikā pasniedzējiem ir jābūt savās augstskolās. Piemēram, R. Seilers ieteica, ka viņam ērtāks laiks vieslekcijām būtu vasara vai rudens.”

Pārpublicēts no http://www.viaa.gov.lv

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv