LSPA Senāta sastāvs Drukāt
Pirmdiena, 14 oktobris 2013 11:57

1. Uldis GRĀVĪTIS – Kvalitātes vadītājs, profesors, Dr.paed.
2. Juris GRANTS – Rektors, profesors, Dr.paed.
3. Jānis ŽĪDENS – Prorektors, profesors, Dr.paed.
4. Andra FERNĀTE – Prorektore, studiju virziena vadītāja, profesore, Dr.paed.
5. Irēna DRAVNIECE – Zinātniskā sekretāre, vadošā pētniece, asociētā profesore, Dr.paed.
6. Ilze AVOTIŅA – Vieglatlētikas katedras vadītāja, profesore, Dr.paed.
7. Agita ĀBELE – Teorijas katedras profesore, Dr.paed.
8. Ilona BLEKTE – Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja
9. Iveta BOGE - Vadības katedras asociētā profesore, Dr.sc.admin.
10. Inta BULA-BITENIECE – Teorijas katedras asociētā profesore, Dr.paed.
11. Kalvis CIEKURS  – Slēpošanas katedras vadītājs, asoc.profesors, Dr.paed.
12. Uģis CIEMATNIEKS - Teorijas katedras vadītājs, asoc.profesors, Dr.paed.
13. Leonīds ČUPRIKS – Smagatlētikas katedras vadītājs, profesors, Dr.paed.
14. Ivars KRAVALIS – Studiju departamenta vadītājs, asoc.profesors, Dr.paed.
15. Valda KURSA - Saimniecības direktore
16. Jānis LANKA – Anatomijas katedras profesors, Dr.habil.paed.
17. Viesturs LĀRIŅŠ - Sporta medicīnas katedras profesors, Dr.med.
18. Inga LIEPIŅA – Slēpošanas katedras asoc.profesore, Dr.paed.
19. Renārs LĪCIS - Sporta spēļu katedras vadītājs, docents, Dr.paed.
20. Signe LUIKA – Vadības katedras vadītāja, asoc.profesore, Dr.paed.
21. Inese PONTAGA - Anatomijas katedras vadītāja, profesore, Dr.med.
22. Ingrīda SMUKĀ – Slēpošanas katedras asociētā profesore, Dr.paed.
23. Imants UPĪTIS – Vieglatlētikas katedras asoc.profesors, Dr.biol.
24. Žermēna  VAZNE – Teorijas katedras profesore, Dr.paed.
25. Leonīds ŽIĻINSKIS - Vingrošanas katedras vadītājs, asoc.profesors, Dr.paed.
26. Ēriks AĻAŠKEVIČS – akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas „Sporta
zinātne” 1.studiju gada studējošais
27. Ieva STECENKO - profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas
„Sporta zinātne” 2.studiju gada studējošā
28. Ineta IVANOVA - profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta
zinātne” 3.studiju gada studējošā
29. Rolanda ĶĪKULE  - profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas ”Sporta
zinātne” 4.studiju gada studējošā
30. Kristers KOLUŽS - profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Sporta 
zinātne” 1.studiju gada studējošais
31. Emīls PUTNIŅŠ - profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Sporta
zinātne” 1.studiju gada studējošais.

Pamats: LSPA Senāta nolikums, vēlēšanu rezultāti Satversmes sapulcē 2019.gada
24.oktobrī un 7. novembrī, vēlēšanu rezultāti Studējošo pašpārvaldes sēdē 2019.gada
17.oktobrī.

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv