LSPA Senāta sastāvs Drukāt
Pirmdiena, 14 oktobris 2013 11:57

LSPA SENĀTA SASTĀVS

 

1. Uldis GRĀVĪTIS – Senāta priekšsēdētājs – Iekšējās kvalitātes

                                   nodrošināšanas centra vadītājs, profesors

2. Juris GRANTS – priekšsēdētāja vietnieks - rektors, profesors

3. Jānis ŽĪDENS – priekšsēdētāja vietnieks – prorektors, profesors

4. Irēna DRAVNIECE – Senāta zinātniskā sekretāre – vadošā pētniece, docente

5. Ilze AVOTIŅA – Vieglatlētikas katedras vadītāja, profesore

6. Ilona BLEKTE – Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja

7. Iveta BOGE - Ārējo sakaru studiju koordinētāja, asociētā profesore                          

8. Leonīds ČUPRIKS – Smagatlētikas katedras vadītājs, profesors

9. Andra FERNĀTE – Prorektore, studiju virziena vadītāja, profesore

10. Uģis CIEMATNIEKS - Teorijas katedras vadītājs, docents

11. Aija KĻAVIŅA - Studiju virziena vadītāja, profesore

12. Ivars KRAVALIS – Studiju departamenta vadītājs, asociētais profesors

13. Daina KRAUKSTA – Slēpošanas katedras vadītāja, profesore

14. Valda KURSA - Saimniecības direktore

15. Jānis LANKA – Informātikas katedras vadītājs, profesors

16. Viesturs LĀRIŅŠ - Sporta medicīnas katedras vadītājs, profesors

17. Signe LUIKA – Vadības un komunikācijas zinātņu katedras vadītāja, docente

18. Tatjana ŅIKIFOROVA – Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja

19. Andris PIMENOVS – Arodbiedrības apvienotās komitejas priekšsēdētājs

20. Inese PONTAGA - Anatomijas katedras vadītāja, profesore

21. Andris RUDZĪTIS - Sporta spēļu katedras vadītājs, profesors

22. Laima SAIVA – Asociētā profesore, Treneru nodaļas vadītāja

23. Sergejs SAULĪTE – Sporta kluba priekšsēdētājs, docents

24. Uldis ŠVINKS – Teorijas katedras profesors, Erasmus+ koordinators

25. Imants UPĪTIS – Peldēšanas katedras vadītājs, asociētais profesors

26. Leonīds ŽIĻINSKIS - Vingrošanas katedras vadītājs, asociētais profesors

27.Mārtiņš ČAMPA – Akadēmiskā doktora augstākās izglītības

                                     programmas „Sporta zinātne” 2.studiju gada students

28. Diāna RUTKS ARĪ RUTKIS – Profesionālā maģistra augstākās izglītības

                                    programmas „Sporta zinātne” 2.studiju gada studente

29. Jūlija BAJĀRIETE - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības    

                                      programmas „Sporta zinātne” 2.studiju gada studente

30. Ineta IVANOVA - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības    

                                       programmas „Sporta zinātne” 2.studiju gada studente

31. Ieva ROMAŠKO - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības    

                                       programmas „Sporta zinātne” 2.studiju gada studente

32. Jānis DIEDIŠĶIS - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības

                                     programmas „Sporta zinātne” 4.studiju gada students

33. Sigita ROGA - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības

                               programmas „Sporta zinātne” 2.studiju gada students.

Pamats :  LSPA Senāta nolikums, vēlēšanu rezultāti Satversmes sapulcē

                   2016.gada 20.oktobrī, vēlēšanu rezultāti Studentu pašpārvaldes sēdē

                   2018.gada 20.martā.  

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv