Uz sākumu Jaunumi LSPA aktualitātes 28.OKTOBRIS - NOSLĒDZOŠĀ DIENA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI UZ LSPA REKTORA AMATU
28.OKTOBRIS - NOSLĒDZOŠĀ DIENA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI UZ LSPA REKTORA AMATU Drukāt
Svētdiena, 27 oktobris 2013 13:20

LSPA

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas SENĀTS 

2013.gada 29.augustā 

izsludinājis konkursu  uz

LSPA  REKTORA AMATU

· Pieteikšanās. LSPA Rektora kandidātu izvirzīšana un dokumentu iesniegšana, atbilstoši nolikumam «Nolikums LSPA rektora vēlēšanām», līdz 2013.gada 28.oktobrim.
·  Vēlēšanas. Rektora vēlēšanas notiks LSPA Satversmes sapulcē - 2013.gada 28.novembrī.

 

LSPA Rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja:

LSPA Vieglatlētikas katedras vadītāja, Dr.paed., asociētā profesore Ilze Avotiņa.


Lejuplādēt nolikumu (pdf)

NOLIKUMS LSPA  REKTORA   VĒLĒŠANĀM

APSTIPRINĀTS
LSPA Senāta sēdē
2008.gada 19.jūnijā
protokols Nr.11

1. Vispārējie  noteikumi

1.1.     Nolikuma par LSPA rektora vēlēšanām pamatā ir Latvijas Republikas Augstskolu likuma 17.pants un LSPA Satversmes sapulces nolikums.

1.2.     Uz LSPA rektora amatu var pretendēt profesori ar vadošā darba pieredzi augstskolā ne mazāk kā 5 gadi, ar valsts valodas augstākā līmeņa un divu svešvalodu zināšanām, kuriem LSPA ir pamata darba vieta.

1.3.     Rektora vēlēšanas veic akadēmijas Satversmes sapulce.

1.4.     Rektoru, aizklāti balsojot, ievēl akadēmijas Satversmes sapulce uz 5 gadiem, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

1.5.     Vēlēšanu tehnisko norisi realizē LSPA Senāta apstiprināta rektora vēlēšanu organizēšanas komisija (turpmāk – vēlēšanu komisija).

2. Rektora amata pretendentu izvirzīšanas kārtība

2.1.     Rektora amata pretendentu izvirzīšana vai pieteikšanās par amata pretendentu tiek uzsākta pēc LSPA Senāta noteiktā vēlēšanu termiņa publicēšanas un izbeigta ne vēlāk kā mēnesi pirms vēlēšanu dienas.

2.2.     Pieteikums pretendēšanai uz rektora amatu un nepieciešamie dokumenti jāiesniedz vēlēšanu komisijai līdz 2.1.punktā noteiktajam termiņam.

2.3.     Rektora amata pretendenti var pieteikties personīgi vai tos var izvirzīt LSPA pastāvīgais personāls (studenti, maģistranti, doktorandi, profesori, asociētie profesori, docenti, lektori, asistenti, palīgpersonāls, pārvaldes un saimnieciskais personāls, kuriem LSPA ir pamata studiju vai darba vieta).

3. Iesniedzamie dokumenti

Amata pretendents vēlēšanu komisijai iesniedz:

- Amata pretendenta iesniegumu.

- Amata pretendenta izvirzīšanas sēdes protokolu, ja izvirza kolektīvs.

- Amata pretendenta CV.

- Akadēmijas attīstības programmu turpmākajiem 5 gadiem.

4. Vēlēšanu  rezultāti

4.1.     Vēlēšanas ir likumīgas, ja nav pārkāpts šis nolikums un balsošanā piedalījušies ne mazāk kā 2/3 no Satversmes sapulces personālsastāva.

4.2.     Amata pretendents tiek uzskatīts par ievēlētu, ja par viņu pozitīvi balsojuši vairāk par 50% no balsošanā piedalījušos skaita.

4.3.     Balsošanas biļetens tiek uzskatīts par nederīgu, ja:

         - biļetenā atstāts vairāk par 1 kandidātu ar atzīmi “par”;

         - biļetenā pierakstīts vēlēšanām nereģistrēts kandidāts;

         - biļetens saplēsts (bojāts);

         - biļetens nav atbilstoša parauga vai ir bez akadēmijas zīmoga;

         - vēlētājs biļetenā nav izteicis savu attieksmi “par” vai “pret” kādu no kandidātiem.

4.4.     Rektors nav ievēlēts, ja neviens no amata pretendentiem nav ieguvis balsojumā rezultātu vairāk par 50% no vēlēšanās piedalījušos skaita.

         Atkārtotas vēlēšanas notiek tajā pašā dienā, atstājot vēlēšanu biļetenā 2 amata pretendentus, kuri iepriekšējās vēlēšanās ieguvuši lielāko pozitīvo (“par”) balsu skaitu.

         Ja atkārtotās vēlēšanās neviens no amata pretendentiem neiegūst vairāk par 50% balsu skaitu, vēlēšanas izsludina no jauna.

5. Vēlēšanu norise

5.1.     Satversmes sapulces delegāts saņem vienu vēlēšanu biļetenu aizklātai balsošanai, kurā ierakstīti visi vēlēšanām reģistrētie rektora amata pretendenti.

5.2.     Attieksmi pret amata pretendentiem vēlētājs izpauž, vēlēšanu biļetenā pretī katra kandidāta uzvārdam atstājot vēlamo ierakstu “par” vai “pret”, bet nevēlamo svītrojot.

6. Vēlēšanu organizēšana

6.1. Vēlēšanu komisija:

6.1.1. Izskata katra amata pretendenta iesniegtos dokumentus, izvērtē tos, pieņem lēmumu par amata pretendenta atbilstību Nolikumam par LSPA rektora vēlēšanām un reģistrē pretendentu vēlēšanām.

6.1.2. Informē akadēmijas kolektīvu par iesniegtajiem un vēlēšanām reģistrētajiem pieteikumiem, publicējot rektora amata pretendentu sarakstu un viņu piedāvāto akadēmijas attīstības programmu turpmākajiem 5 gadiem uz akadēmijas ziņojumu dēļa (A korpusā 1.stāvā).

6.1.3. Sagatavo rektora vēlēšanu biļetenus, katrā vēlēšanu biļetenā alfabēta secībā ierakstot visus rektora amata pretendentus, kuri ir reģistrēti vēlēšanām.

6.1.4. Ziņo Satversmes sapulcei lēmumu par vēlēšanām reģistrētajiem amata pretendentiem.

6.1.5.  Organizē un vada rektora vēlēšanas Satversmes sapulcē.

6.1.6.  Veic vēlēšanu biļetenu izsniegšanu Satversmes sapulces dalībniekiem, kuriem biļetena saņemšanai jāuzrāda mandāts.

6.2.      Satversmes sapulce vēlēšanu (balsošanas) organizēšanai, atklāti balsojot ievēl balsu skaitīšanas komisiju, kuras skaitlisko sastāvu un personālijas nosaka Satversmes sapulce.

6.3.      Rektora vēlēšanu materiālus uzglabā zinātniskā sekretāre līdz jaunām rektora vēlēšanām.

7. Satversmes sapulces norise

7.1.      Vēlēšanu komisijas ziņojums par Satversmes sapulces pilnvaru atbilstību Satversmes nolikumam.

7.2.      Vēlēšanu komisijas ziņojums par rektora amata pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību Nolikumam par LSPA rektora vēlēšanām.

7.3.      Rektora amata pretendentu uzstāšanās (ne ilgāk par 15 min. katrs) alfabēta secībā ar akadēmijas attīstības koncepciju, atbildes uz jautājumiem.

7.4.      Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana, atklāti balsojot.

7.5.      Rektora amata pretendentu  apstiprināšana, atklāti balsojot.

7.6.      Vēlēšanu biļetenu izsniegšana.

7.7.      Vēlēšanas, aizklāti balsojot.

7.8.      Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par vēlēšanu rezultātiem.

7.9.      Vēlēšanu rezultātu protokola apstiprināšana, atklāti balsojot.

8.      Vēlēšanu  biļetena  paraugs

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Z.v.

 

Aizklātās balsošanas biļetens

LSPA rektora vēlēšanām

20___.gada “___”_____________

Vārds

Uzvārds

PAR

PRET

   

Vārds

Uzvārds

PAR

PRET

               utt.

Nevēlamo svītrot (vēlamo atstāt)

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv