Pētniecības laboratorijas Drukāt

 

Funkcionālās diagnostikas un fizisko īpašību pētniecības laboratorija

Vadītājs: Dr. paed. doc. U.Ciematnieks

Nolikums

Pētniecības virzieni:

 • Tehnisko līdzekļu struktūra, kustību funkciju attīstīšana un kontrole fitnesā
 • Vibrostimulācijas ietekme uz nervu sistēmu
 • Vibrostimulācijas ietekme uz fiziskajām īpašībām, izmantojot prettrieciena metodi
 • Kāju darbības parametru izpēte smagatlētikas sporta veidos
 • Treniņu slodzes kontrole divcīņu sporta veidos
 • Apakšējo ekstremitāšu reakcijas ātruma izpēte sitienu divcīņu sporta veidos
 • Fizisko spēju struktūra un kontrole svarcelšanā

Pētniecības aparatūra


REKREĀCIJAS PĒTNIECĪBAS LABORATORIJA

Vadītājs: Dr. paed. Prof. J.Grants

Nolikums

Darbības vadlīnijas:

 • Fiziskā aktivitāte un emocijas
 • Rekreācijas aktivitātes cilvēkiem pēc 45 gadiem
 • Rekreācija sporta treniņā
 • Rekreācija un fiziskās darbaspējas
 • Rekreācija sabiedrības veselībai 
 • Rekreācija un ekotūrisms
 • Rekreācija un kultūrvēsture
 • Rekreatīvās aktivitātes  bērniem un jauniešiem nometnē

Pētniecības aparatūra


 

Augstu sasniegumu sporta teorijas un prakses pētniecības laboratorija

Vadītājs:

Nolikums

Pētniecības virzieni:

 • Vibrācijas kā treniņu līdzekļa vispārējie pamati
 • Lokālās vibrācijas, kā treniņu līdzekļa teorijas vispārējie un specifiskie pamati
 • Lokālās vibrācijas treniņu metodoloģija
 • Lokālās vibrācijas treniņu (LVT) ietekme uz reālajām darbspējām dažādos sporta veidos
 • Lokālās vibrācijas treniņu ietekme uz biomotoro spēju palielināšanos
 • LVT akūtās un hroniskās iedarbības ietekmes efektivitāte
 • Lokālās vibrācijas ietekme uz atlētu fizioloģiskajiem parametriem
 • Lokālā vibrācija kā fizioterapijas līdzeklis
 • Lokālās vibrācijas ietekmes efektivitāte paralimpiskā (adaptīvā) sporta atlētiem

 

 


FIZIOTERAPIJAS UN SPORTA MEDICĪNAS PĒTNIECĪBAS LABORATORIJA

Vadītājs: Dr.Paed. Prof. V.Lāriņš

Nolikums 

Pētniecības virzieni

 • Fiziskā attīstība, fiziskā sagatavotība, organisma funkcionālās spējas dažāda vecuma, veselības un fiziskās aktivitātes cilvēkiem.
 • Pielāgotās fiziskās aktivitātes bērniem un sportistiem ar speciālām vajadzībām.
 • Balsta- kustību sistēmas funkcionālā stāvokļa noteikšana un korekcija.

Pētniecības aparatūra 

 • BALREKS balsta reakcijas analizators (LA)
 • Slīdceliņš - tredbans Life Fit
 • Veloergometrs mehāniskais Monark Ergomedic 839E
 • Pulsometrijas telemetriskā sistēma Polar team system
 • Newtest Powertimer 300 (Ele-Products Oy,Finland)
 • REV – 9000
 • Elektroniskā attēlā analīze ar programmu ArchiCAD
 • Alpha-Stim M kraniālās elektroterapijas stimulators
 • Dinamometrs The Lafayete Manual Muscle Test System (USA)
 • Reakciometrs RA-1(LT))
 • Spirometrs ar plūsmas sensoru Microlab un datorprogrammu
 • LACTATscout – laktāta koncentrācijas noteikšanas aparāts
 • VIBROMED trīs dimensiju lokālās vibrācijas aparāts (LV)
 • Hidraulisks dinamometrs dinamometrs (SAEHAN, S.Korea)
 • Kalipers Harpender mehāniskais (UK)
 • Baseline AcuAngle Inclinometer (UK)
 • Baseline Bubble Inclinometer (USA)

 


Sporta psiholoģijas pētniecības laboratorija

Vadītāja: Dr. paed. Prof. A.Ābele

Nolikums

Pētniecības virzieni:

 • Augstu sasniegumu sportistu psiholoģiskās prasmes
 • Sosiālpsiholoģiskie faktori sportistu karjerā
 • Bērnu un jauniešu sporta psiholoģiskās sagatavotības īpatnības
 • Bērnu psihoemocionālā attīstība sportā
 • Strukturētās intervijas vadlīniju izstrāde sporta psihologa diagnosticējošā darbībā
Sporta vadības pētniecības laboratorija

Vadītāja: Dr.paed. doc. S.Luika

Nolikums

Darbības vadlīnijas:

 • Sociāli ekonomisko faktoru ietekme uz sporta nozares attīstību
 • Sporta tiesības
 • Sporta nozares attīstībai nepieciešamo resursu nodrošinājums
 • Sporta nozares vadības process

 


Sporta pedagoģijas attīstības pētniecības laboratorija

Vadītāja: Dr. paed. doc. I.Bula - Biteniece

Nolikums

Pētniecības virzieni:

 • Vecāku atbildība un līdzdalība bērna sporta izglītošanās procesā
 • Kritēriju izveide Sporta stundas kvalitātes novērtēšanai
 • Sporta stundas saturs, organizācija un inovācijas
 • Sporta skolotāja kompetenču profils
 • Skolēnu prasmes, zināšanas, attieksme sporta izglītības procesā
 • Šodien strādājošo sporta skolotāju reģistra izveide Latvijā
 • Skolēnu ikdienas aktivitāte skolā (ne sporta stundā)

Pētniecības aparatūra

 


Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības laboratorija

Vadītājs: Dr.paed. Prof. J.Dravnieks

Nolikums

Pētniecības virzieni:

 • LSPA Informātikas katedras tālmācības studiju centra ideoloģiskās (programmatūras) un infrastruktūras (tehniskās) bāzes optimizācijas iespēju izpēte

 


LATVIJAS SPORTA SPĒĻU ZINĀTNISKI-METODISKAIS (SSZMC) CENTRS

Vadītājs:  Dr. paed. doc. R.Līcis

Statūti

Pētniecības virzieni:

 • Metodiskas palīdzības sniegšanai dažādas kvalifikācijas sporta spēļu komandu treneriem.
 • Zinātnisko pētījumu un kontroles pārbaudījumu virzieni vērsti uz sportistu pedagoģisko, medicīnisko, psiholoģisko, funkcionālo testēšanu rezultātu ieguvi un datu bāzes izveidi.
 • Sadarbības veidošana ar izlašu komandu treneriem informācijas un rekomendāciju sniegšanai, treniņa procesa pilnveidošanai.

 


 

LSPA SPORTA PSIHOLOĢIJAS KONSULTATĪVAIS CENTRS 

Vadītāja: Dr.paed., Mag.psych., asoc.prof. Ž. Vazne

NOLIKUMS

Darbības vadlīnijas:

 • Psihiskās noturības izpēte sacensību sportā;
 • Psiholoģiskā atbalsta un palīdzības sniegšana LSPA studentiem un darbiniekiem;
 • Sportā iesaistīto personu psiholoģiskā izpēte;
 • Sportā iesaistīto personu psiholoģiskā konsultēšana;
 • Psiholoģiskā sagatavošana (individuāli, komandas). 

Kinezioloģijas pētniecības laboratorija

Vadītāja: Dr. paed. pētn. A.Zuša

Nolikums

Pētniecības virzieni:

 • Soļošanas un skriešanas biomehānika
 • Lēcienu biomehānika
 • Sitienu un metienu kustības biomehānika
 • Sporta tehnikas biomehānika
 • Fizisko īpašību biomehānika
 • Stājas biomehānika (līdzsvars, statiskā un dinamiskā stāja)
 • Ķermeņa un ķermeņa daļu kustību stereotipa novērtēšana

Pētniecības metodes:

 • Fizisko vingrinājumu biomehāniskās nopamatošanas metode
 • Fotogrammetrijas metode
 • Goniometrija
 • Kinematogrāfijas metode
 • Kustību biomehāniskā analīze
 • Matemātiskās statistikas metodes
 • Podometrija
 • Polidinamometrija
 • Posturogrāfija
 • Pulsometrija
 • Tenzodinamometrija


Pētniecības aparatūra:

 • Spēka platformas BTS P-6000 (Itālija)
 • Videosistēma BTS VIXTA (Itālija)
 • Izokinetiskā ierīce REV-9000 (Itālijā) - sadarbībā ar LSPA Funkcionālo Spēju un Fizisko Īpāšību pētniecības laboratoriju.
 • Optiski elektroniskā sistēma MICROGATE OPTOJUMP (Itālija) – sadarbībā ar LSPA Sporta Spēļu Zinātniski Metodisku centru.
 • Podogrāfs BALREX (Latvija) – sadarbībā ar LSPA Fizioterapijas un Sporta Medicīnas pētniecības laboratoriju.
 • Pulsometrijas sistēma POLAR TEAM SYSTEM (ASV) – sadarbībā ar LSPA Sporta Spēļu Zinātniski Metodisku centru.
 • Skrejceliņš LIFE FITNESS (ASV) – sadarbībā ar LSPA Fizioterapijas un Sporta Medicīnas pētniecības laboratoriju.

 


 

Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorija 

Vadītājs: Mg. paed. pētn. E.Bernāns

NOLIKUMS

Pētniecības virzieni:

 •  Fizisko darbaspēju novērtēšana;
 •  Fizisko darbaspēju testu pilnveide un jaunu testu izstrāde;
 •  Treniņu procesa kontrole;
 •  Fizioloģisko un biomehānisko raksturlielumu pētniecība dažādos sporta veidos.

Pētniecības aparatūra:

 •   CORTEX METAMAX 3B 
 •  Cyclus2 
 •  h/p/cosmos lactateScout+
 •  nova biomedical Lactate Plus
 •  SRM PowerMeted Science ROAD
 •  wattbike Pro
 •  Concept 2
 •  ThoraxTrainer PRO CARDIO
 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv