Uz sākumu Iepirkumi

Iepirkumi

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma Nr. LSPA 2017/2 „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība LSPA vajadzībām” iepirkumu.

Drukāt

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma Nr. LSPA 2017/2  „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība LSPA vajadzībām” iepirkumu.

Iepirkumu identifikācijas numurs: Nr. LSPA 2017/2

Plānotā iepirkuma priekšmets: „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība LSPA vajadzībām”.

Piedāvājumus var iesniegt katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 15:00 LSPA, pēc adreses: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006, 2.stāvā, 200.telpā līdz 2017. gada 7.martam, plkst.11:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā.

Paziņojuma ievietošanas datums: 2017.gada. 23.februāris


Pielikumi:

Iepirkuma nolikums

Informācija par pieņemto lēmumu

 

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma Nr. LSPA 2017/1 „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība LSPA vajadzībām” uzsākšanu.

Drukāt

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma Nr. LSPA 2017/1  „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība LSPA vajadzībām” uzsākšanu.

Iepirkumu identifikācijas numurs: Nr. LSPA 2017/1

Plānotā iepirkuma priekšmets: „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība LSPA vajadzībām”.

Piedāvājumus var iesniegt katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 15:00 LSPA, pēc adreses: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006, 2.stāvā, 200.telpā līdz 2017. gada 8.februārim, plkst.11:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā.

Paziņojuma ievietošanas datums: 2017.gada. 26.janvāris


Iepirkums pārtraukts


Iemesls: Nepieciešams precizēt tehnisko specifikāciju, jo nepietiekoši detalizēti norādīti veicamo darbu izcenojumi (to pozīcijas) un paši veicamie darbi.
Lēmuma pieņemšanas datums: 16/02/2017

 

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkumu Nr. LSPA 2016/1 „Iekārtas – gāzu analizatora iegāde”

Drukāt

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma Nr. LSPA 2016/1 „Iekārtas – gāzu analizatora iegāde” uzsākšanu.

Paziņojuma ievietošanas datums: 2016.gada. 1.jūlijs

Iepirkumu identifikācijas numurs: Nr. LSPA 2016/1

Plānotā iepirkuma priekšmets: "Iekārtas – gāzu analizatora iegāde".

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 18.07.2016. plkst. 11.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 200.kab.


Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma Nr. LSPA 2016/1 „Iekārtas – gāzu analizatora iegāde” rezultātiem.

Paziņojuma ievietošanas datums: 2016.gada. 16.augusts

Iepirkumu identifikācijas numurs: Nr. LSPA 2016/1

Plānotā iepirkuma priekšmets: "Iekārtas – gāzu analizatora iegāde".

Iepirkuma konkursam tika saņemts viens piedāvājums no SIA “PEAN”. Komisija atzīst piedāvājumu par atbilstošu pasūtītāja vajadzībām un nolemj noslēgt iepirkuma līgumu ar SIA “PEAN”.

 

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS PAR LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS IEPIRKUMU NR. LSPA 2015/3 „ELEKTROMIOGRĀFIJAS APARATŪRAS NOMA UN APKALPOŠANA”.

Drukāt

Informatīvais paziņojums par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iepirkuma Nr. LSPA 2015/3 „Elektromiogrāfijas aparatūras noma un apkalpošana”.

Paziņojuma ievietošanas datums - 2015.gada. 23.oktobris;
Iepirkumu identifikācijas numurs - Nr. "LSPA 2015/3".

Plānotā iepirkuma priekšmets - "Elektromiogrāfijas aparatūras noma un apkalpošana".

Pielikumi: 

Iepirkuma nolikums

Informatīvais paziņojums IUB mājas lapā ievietots: 23.10.2015

Lēmums

Līgums, Līguma 1.pielikums

 

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS PAR LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS IEPIRKUMA „KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJĀ” (ID.NR.LSPA 2014/1) REZULTĀTIEM

Drukāt

LSPA Pastāvīgā iepirkuma komisijas 30.06.2014. gada sēdē lēma par iepirkuma „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” (ID.NR.LSPA 2014/1) rezultātiem. Komisija atzīt SIA "ArkiLED" (Reģ.nr.: 44103042403, Kroņu iela 23c, Rīga, Latvija, LV-1039) piedāvājumu par atbilstošu pasūtītāja vajadzībām un nolemj noslēgt iepirkuma līgumu.

Plānotā iepirkuma priekšmets - "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā", Brīvības gatvē 333, Rīga, LV-1006 atbilst iepirkuma procedūras nolikumam, tehniskajai specifikācijai, Latvijas būvnormatīviem, KPFI projekta realizācijas noteikumiem, standartiem un Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā.

Projektā ietverto pasākumu rezultātā ēkas CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs būs 0,420133 kg CO2 / euro gadā.

Saimniecības direktore: Valda Kursa

 
1 lapa no 8

Vārda dienas

Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Reklāma